Năm 2017

Tháng 5: Mô hình trường học mới (VNEN) tại Việt Nam – Góc nhìn riêng. Th.S. NCS Huỳnh Thái Lộc.

Tháng 5: Định hướng vận dụng quan niệm kiến tạo vào bối cảnh dạy học ở Việt Nam. Th.S. NCS Lê Ngọc Hóa.

Tháng 11: Chuẩn năng lực đọc trong dạy học phát triển năng lực đọc cho học sinh tiểu học. Th.S. NCS Trịnh Thị Hương.

Tháng 11: Phát triển năng lực cảm thụ cho học viên và sinh viên ngành GDTH qua học phần Bồi dưỡng năng lực cảm thụ tác phẩm văn học. Th.S Lữ Hùng Minh.

Năm 2016

Tháng 11: Kích hoạt kiến thức nền trong dạy đọc hiểu cho học sinh tiểu học. Th.S. NCS Trịnh Thị Hương.

Tháng 11: Sử dụng Nhật kí Kiến tập Sư phạm để phát triển năng lực suy ngẫm cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học. Th.S Lữ Hùng Minh.

Năm 2015

Tháng 6: Sử dụng Nhật kí học tập đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học. Th.S. NCS Trịnh Thị Hương.

Năm 2014

Năm 2013

Tháng 11: Quan điểm tích hợp trong chương trình đào tạo giáo viên tiểu học của Khoa Sư phạm – Đại học Cần Thơ. Th.S. NCS Lê Ngọc Hóa.

Năm 2012

Tháng 5: Định hướng vận dụng “Action Research” vào rèn luyện năng lực chuyên môn cho giáo sinh ngành sư phạm Tiểu học – Khoa Sư phạm, Đại học Cần Thơ. Th.S. NCS Lê Ngọc Hóa.

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.