THÔNG TIN HỘI NGHỊ - HỘI THẢO

(Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2020)

1. Số lượng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu báo cáo tại các hội nghị, hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu

Phân loại hội thảo Hệ số 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tổng (quy đổi)
Hội thảo quốc tế 1,0              
Hội thảo trong nước 0,5              
Hội thảo cấp trường 0,25              
 Tổng                
  • Tổng số bài báo cáo (quy đổi): 
  • Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên CB cơ hữu:.

2.Số lượng cán bộ cơ hữu có báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 6 năm gần đây

Phân loại hội thảo Hội thảo quốc tế Hội thảo trong nước Hội thảo ở trường
Từ 1 đến 5 báo cáo 1,0    
Từ 6 đến 10 báo cáo 0,5    
Từ 11 đến 15 báo cáo 0,25    
Trên 15 báo cáo      
 Tổng      

Các Hội nghị đã Tổ chức

 

Thông báo mới*

Số lượt truy cập

1056166
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
2717
20428
22559
1056166

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.