Bộ môn Sư phạm Sinh học có

- 12 giảng viên có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Bộ môn có 4 giảng viên có trình độ Tiến sĩ (1 PGS vừa được bổ nhiệm năm 2018, 3 Giảng viên chính), 2 Thạc sĩ - Giảng viên chính, 6 Giảng viên có trình độ Thạc sĩ trong đó có 2 cán bộ đang học nghiên cứu sinh.

- 2 nhân viên phòng thí nghiệm (thực hành): Nguyễn Minh Thành (ThS) và Nguyễn thị Hữu Duyên (ĐH)

- 1 nhân viên

BAN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

Trưởng Bộ môn

TS. GVC. Đặng Minh Quân

P. Trưởng Bộ môn

TS. GVC. Huỳnh Thị Thúy Diễm

CHI ỦY CHI BỘ SINH HỌC

Bí thư

PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng

P. Bí thư

ThS. Phạm Thị Bích Thủy

Ủy viên

TS. GVC. Nguyễn Trọng Hồng Phúc

 

TỔ CÔNG ĐOÀN

Tổ trưởng

Cô Nguyễn Thị Hữu Duyên

Ủy viên

Cô Trần Thị Anh Thư

 

Thư ký bộ môn: Đinh Minh Quang

 

DANH SÁCH CÁN BỘ

TỔ ĐỘNG – THỰC VẬT

  • PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐỘNG VẬT

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

ĐIỆN THOẠI

1

ThS. Trần Thị Anh Thư

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0918998775

2

PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0989797954

3

TS. GVC. Đinh Minh Quang

Trưởng PTN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0909756705

4

ThS. Nguyễn Minh Thành

NVPTN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0945755708

 

  • PHÒNG THÍ NGHIỆM THỰC VẬT

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

ĐIỆN THOẠI

5

TS. GVC. Đặng Minh Quân

Tổ trưởng, Trường PTN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0916749749

6

ThS. Phùng Thị Hằng

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0918807623

7

ThS. Phạm Thị Bích Thuỷ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0909363870

TỔ SINH LÝ ĐỘNG VẬT - PHƯƠNG PHÁP GIẢNG GẠY

  • PHÒNG THÍ NGHIỆM SINH LÝ ĐỘNG VẬT

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

ĐIỆN THOẠI

8

Ths. GVC. Võ Thị Thanh Phương

Tổ trưởng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0988636992

9

TS. GVC. Nguyễn Trọng Hồng  Phúc

Trưởng PTN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0939389209

10

ThS. Nguyễn Thị Hà

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01234901057

11

ThS. NCS. Trần Thanh Thảo

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0907539232

  • PHÒNG THỰC HÀNH PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

ĐIỆN THOẠI

12

ThS. NCS. Huỳnh Thị Thuý Diễm

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0918014848

13

ThS. Trương Trúc Phương

Trưởng PTH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0974300181

14

CN. Nguyễn Thị Hữu Duyên

NVPTN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0710.3813685


TỔ VĂN PHÒNG

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

ĐIỆN THOẠI

15

Huỳnh Kim Duyên

Nhân viên

 

01647407736

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.