HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Giáo dục Đồng bằng Sông Cửu Long chủ động thích ứng

với sự đổi mới và phát triển của đất nước

Ngày 15 tháng 12 năm 2021

Nội dung hội nghị

Với chủ đề Giáo dục Đồng bằng Sông Cửu Long chủ động thích ứng với sự đổi mới và phát triển của đất nước”, Hội nghị hướng tới những nội dung đa dạng, phong phú liên quan đến nhiều lĩnh vực, và nhiều chuyên ngành trong giáo dục. Chủ đề của  Hội nghị sẽ được phân chia thành 04 tiểu ban chuyên môn, bao gồm:

  • Tiểu ban Giáo dục Toán học
  • Tiểu ban Giáo dục Tự nhiên
  • Tiểu ban Giáo dục Xã hội
  • Tiểu ban Tâm lý Giáo dục

Hội nghị Giáo dục ĐBSCL 2021

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.