TÀI LIỆU, GIÁO TRÌNH, SÁCH CHUYÊN KHẢO BM TÂM LÝ - GIÁO DỤC

TT

Năm

Tác giả

Vai trò

Tựa sách

Loại sách

Nxb

12 

2019

Bùi Thị Mùi

Chủ biên

Xây dựng mục tiêu học phần theo hướng tiếp cận năng lực

Sách chuyên khảo

ĐHCT

11 

 2018

Trần Lương, Bùi Thị Mùi 

Chủ biên 

Giáo dục học

 Giáo trình

ĐHCT

10 

 2018

Bùi Thị Mùi, Trần Lương

Chủ biên 

Lý luận dạy học đại học

Giáo trình 

ĐHCT 

 9

 2017

Trần Lương 

 Chủ biên

Tổ chức dạy học theo module trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ- Trường hợp nghiên cứu học phần Giáo dục học ở trường đại học sư phạm

Sách chuyên khảo 

ĐHCT 

 2017

Phạm Phương Tâm

Chủ biên 

Quản lí Đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu nhân lực vùng đồng bằng sông Cửu Long. NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

 Tài liệu

 ĐHQG Hà Nội

7

2017

Phạm Phương Tâm

Đồng tác giả

Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý Giáo dục

Giáo trình

ĐHCT

 2011

Bùi Thị Mùi

 Chủ biên

Giáo dục học

 Giáo trình

 ĐHCT

5

2009

Bùi Thị Mùi

Chủ biên

Lý luận dạy học

Giáo trình

Ebook.edu.vn

2006

Bùi Thị Mùi Chủ biên

Giáo dục học đại cương 2

 Giáo trình

ĐHCT

2006 Bùi Thị Mùi Chủ biên Lý luận dạy học

 Giáo trình

 ĐHCT

 2004

Bùi Thị Mùi 

 Chủ biên

Tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh trung học

Sách

  ĐHSPHN 

1

 2000

Bùi Thị Mùi

Chủ biên Hướng dẫn thực hành giáo dục học, Đại học Cần Thơ.

 Giáo trình 

 ĐHCT 

 

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.