HẠT GIỐNG TÂM HỒN"Từ trong đau khổ xuất hiện những con người mạnh mẽ nhất;
những nhân vật vĩ đại nhất đều hằn in những vết sẹo"
(Khalil Gibran)
"Chúng ta quá bận rộn với công việc hàng ngày nên đã quên mất
rằng những 
điều bên trong con người chúng ta mới là mạnh mẽ nhất" 
(Maxwell Winston Stone)"Thành công vĩ đại là khi bạn biết thay đổi điều tiêu cực
của chính mình" 
(Summer Redstone) 


 

"Niềm tin giúp ta vượt sóng, giúp ta chuyển núi và  giúp ta nhảy
qua bờ bên kia của đại dương"
(Mahatma Gandhi)

 

"Trong trí thông minh, có một yếu tố cơ bản mà sự thiếu hụt hoặc
thay đổi của nó có ý nghĩa quan trọng nhất đối với 
đời sống thực tế:
năng lực phán đoán" (Alfred Binet)


 

"Phát hiện vĩ đại nhất của thời đại chúng ta chính là việc 
con người có thể thay đổi cuộc sống của mình bằng cách
thay đổi thái độ" (William Jame)


 

"Hy vọng là phẩm chất có sớm nhất và thiết yếu nhất, cố hữu
trong mọi trạng thái cuộc sống (Erik Erikson)

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.