DANH SÁCH CÁC BIỂU MẪU THỰC TẬP SƯ PHẠM 

 

STT Tên biểu mẫu
Mẫu T01-T04 KH toàn đợt + KH giảng dạy chuyên môn + KH chủ nhiệm + giáo án (dành cho giáo sinh)
Mẫu T06-T10  BB dự giờ chuyên môn/chủ nhiệm + BB rút kinh nghiệm + Nhật kí + Phiếu tự đánh giá
Mẫu T11  Báo cáo tổng kết cá nhân (dành cho giáo sinh)
Mẫu T12a  Phiếu đánh giá một tiết thực tập giảng dạy (dành cho giáo viên hướng dẫn)
Mẫu T12b  Phiếu đánh giá tiết thực tập giảng dạy ngoại ngữ (dành cho giáo viên hướng dẫn giảng dạy)
Mẫu T12c  Phiếu đánh giá tiết thực tập giảng dạy thể dục (dành cho giáo viên hướng dẫn giảng dạy)
Mẫu T12e Hướng dẫn đánh giá tiêt thực tập ngoại ngữ (dành cho giáo viên hướng dẫn giảng dạy)
Mẫu T13 Phiếu đánh giá tiết thực tập chủ nhiệm/lao động/ngoại khóa (dành cho giáo viên hướng dẫn chủ nhiệm)
Mẫu T14 Đánh giá tổng hợp thực tập giảng dạy (dành cho giáo viên hướng dẫn giảng dạy)
Mẫu T15 Đánh giá tổng hợp tiết thực tập chủ nhiệm (dành cho giáo viên hướng dẫn chủ nhiệm)
Mẫu T16 Đánh giá tổng hợp kết quả thực tập sư phạm (dành cho Ban chỉ đạo)
Mẫu T17 Báo cáo tổng kết thực tập sư phạm (dành cho Ban chỉ đạo)
Mẫu T18-19 Kết quả xếp loại thực tập sư phạm + Bảng quyết toán tài chính (dành cho Ban chỉ đạo)

Thông báo mới*

Số lượt truy cập

673529
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1394
4232
7109
673529

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.