HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Giáo dục Đồng bằng Sông Cửu Long chủ động thích ứng

với sự đổi mới và phát triển của đất nước

Ngày 15 tháng 12 năm 2021

Đăng ký tham dự và gửi bài

  • Đăng ký tham dự Hội thảo và gửi tóm tắt báo cáo trước ngày 15/11/2021.
  • Gửi toàn văn báo cáo trước ngày 30/11/2021 (Ban tổ chức gửi phản biện và chọn bài báo cáo ở Hội thảo; các báo cáo được chọn sẽ được đăng trong số đặc biệt của Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ).

Địa điểm và thời gian tổ chức

  • Địa điểm: Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ
  • Thời gian: 01 ngày (dự kiến vào thứ sáu ngày 15 tháng 12 năm 2021)

Phông nền trực tuyến

  • Vui lòng tải phông tại đây

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.