KẾ HOẠCH HỘI THẢO VỀ CT MÔN HỌC/HĐGD

Địa điểm:   - Điểm cầu chính: Trụ sở BQL Dự án RGEP, số 23 Tạ Quang Bửu.

                    - Điểm cầu kết nối: Một số trường sư phạm (ĐHCT; Phòng Nghe nhìn - Tầng 6 Nhà điều hành). 

Thời gian: Tháng 8/2017 (Mỗi hội thảo tổ chức trong 01 ngày, buổi sáng từ 08:30, buổi chiều từ 13:30).

STT

Thứ, Ngày

Môn học/HĐGD

1

Thứ Hai, 07/8

Tự nhiên và xã hội

2

Thứ Ba, 08/8

Khoa học

3

Thứ Tư, 09/8

Tiếng Việt, Ngữ văn

4

Thứ Năm, 10/8

Lịch sử

5

Thứ Sáu, 11/8

Lịch sử và Địa lý

6

Thứ Hai,14/8

Địa lý

7

Thứ Ba, 15/8

Toán

8

Thứ Tư, 16/8

Khoa học tự nhiên

9

Thứ Năm, 17/8

Vật lý

10

Thứ Sáu, 18/8

Hoá học

11

Thứ Hai, 21/8

Sinh học

12

Thứ Ba, 22/8

Tin học

13

Thứ Tư, 23/8

Công nghệ

14

Thứ Năm, 24/8

Mỹ thuật

15

Thứ Sáu, 25/8

Đạo đức, Giáo dục công dân,

Giáo dục Kinh tế và Pháp luật

16

Thứ Hai, 29/8

Âm nhạc

17

Thứ Ba, 30/8

Hoạt động trải nghiệm,

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

18

Thứ Tư, 31/8

Giáo dục thể chất

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.