TRÍCH LỊCH SINH HOẠT ĐẦU NĂM HỌC

 CỦA SINH VIÊN KHÓA 43 THUỘC KHOA SƯ PHẠM

 

Thời gian: 18g30, ngày 02/10/2017

Địa điểm sinh họat : Hội trường Khoa Sư phạm – Khu II - Trường Đại học Cần Thơ

Đối tượng: Nhóm 24– sinh viên khóa 43 Khoa Sư phạm 

 

Ngày

Nội dung sinh hoạt

Đơn vị phụ trách báo cáo

Tối

02/10/2016

 Bắt đầu 18 giờ 30

Điều khiển chương trình:

Thầy Trần Hữu Tài 

 

Nội dung :

- Giới thiệu cơ cấu tổ chức Khoa, nội dung chương trình đào tạo của ngành;

- PP học tập theo học chế tín chỉ, XD kế hoạch học tập toàn khóa, kế hoạch học tập từng học kỳ và rèn luyện của SV; những nội dung liên quan đến việc thực hiện nội quy, quy chế;

- Những vấn đề cần lưu ý trong quá trình học tập, rèn luyện và chấp hành quy định đối với SV.

- Tập hợp ý kiến đóng góp của SV, giải đáp những vấn đề thuộc trách nhiệm của Khoa….

- Công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên.

 

- Ban chủ nhiệm Khoa Sư phạm

 

 

 

 

 

 

 - Đoàn Thanh niên Khoa

                         TRƯỞNG KHOA                                                                                                Người lập bảng

 

                        Nguyễn Văn Nở                                                                                             Hoàng Thị Minh Oanh

Thông báo

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.