THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Lễ tổng kết Thực tập sư phạm Khóa 40

Năm học 2017 - 2018

               

               Thực hiện theo kế hoạch số 218/KH.KSP ngày 10/11/2017 của Khoa Sư phạm về kế hoạch tổ chức Thực tập sư phạm cho sinh viên các ngành sư phạm Khóa 40 năm học 2017-2018, Khoa Sư phạm sẽ tiến hành tổ chức Lễ tổng kết Thực tập sư phạm cho sinh viên Khóa 40 như sau:

  • Thời gian: Lúc 8h30, ngày 17/05/2018 (Thứ 5).
  • Địa điểm: Hội trường lớn, Khu II.ĐHCT.
  • Thành phần tham dự:

                    + Thành viên Ban chỉ đạo TTSP K40 Trường ĐHCT.

                    + Đại diện Ban chủ nhiệm các bộ môn trực thuộc.

                    + Các cán bộ hướng dẫn đoàn SV TTSP K40. (27 đoàn)

                    + Tất cả sinh viên TTSP Khóa 40 (951 SV)

                  

                                                                         TM.BAN CHỈ ĐẠO TTSP KHÓA 40

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.