TRÍCH LỊCH SINH HOẠT ĐẦU NĂM HỌC

 CỦA SINH VIÊN KHÓA 44 THUỘC KHOA SƯ PHẠM

 

Địa điểm sinh họat : Hội trường Lớn – Khu II - Trường Đại học Cần Thơ

Nội dung sinh hoạt: Nội dung 1, nội dung 2, nội dung 3, nội dung 4, nội dung 5 và nội dung 6

Đối tượng: Nhóm 25– sinh viên khóa 44 Khoa Sư phạm 

Ngày

Nội dung sinh hoạt

Đơn vị phụ trách báo cáo

Sáng, thứ ba

04/9/2018

Bắt đầu lúc 07 giờ 30

Điều khiển chương trình:

Khoa KHTN

15 phút

Chiếu phim giới thiệu Trường

P. Công tác chính trị

20 phút

Nội dung 1: Phát biểu của Ban Giám hiệu về tình hình phát triển nhà trường và nhiệm vụ năm học mới  

Ban Giám hiệu

60 phút

Nội dung 2: Giới thiệu về học chế tín chỉ, Quy chế số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định Học vụ của Trường, sự khác biệt giữa học chế tín chỉ và học ở bậc phổ thông   

Phòng Đào tạo

60 phút

Nội dung 3: Phổ biến Quy chế công tác sinh viên, chế độ chính sách và chăm sóc sức khỏe, về quản lý SV nội trú, ngoại trú; những vấn đề cần lưu ý trong quá trình học tập, rèn luyện và chấp hành quy định đối với sinh viên.

Phòng CTSV

Chiều, thứ ba

04/9/2018

Bắt đầu lúc 13 giờ 30

Điều khiển chương trình:

Khoa KHTN

50 phút

Nội dung 4: Sinh hoạt chính trị, thời sự.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường

50 phút

Nội dung 5: XD cơ quan an toàn. Thực trạng, giải pháp thực hiện công tác đảm bảo ANCT, TTAT; công tác phòng chống tội phạm và TNXH trên địa bàn TPCT

Báo cáo viên CA.TPCT

60 phút

Nội dung 6: Công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học trong năm học 2018-2019

Đoàn Thanh niên Trường

Tối, thứ tư

05/9/2018

Bắt đầu lúc 18 giờ 30

Điều khiển chương trình:

Thầy Trần Hữu Tài 

 

Nội dung :

- Giới thiệu cơ cấu tổ chức Khoa, nội dung chương trình đào tạo của ngành;

- PP học tập theo học chế tín chỉ, XD kế hoạch học tập toàn khóa, kế hoạch học tập từng học kỳ và rèn luyện của SV; những nội dung liên quan đến việc thực hiện nội quy, quy chế;

- Những vấn đề cần lưu ý trong quá trình học tập, rèn luyện và chấp hành quy định đối với SV.

- Tập hợp ý kiến đóng góp của SV, giải đáp những vấn đề thuộc trách nhiệm của Khoa….

- Công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên.

 

- Ban chủ nhiệm Khoa Sư phạm

 

 

 

- Đoàn Thanh niên Khoa

 Lịch lao động nhóm 25 (khóa 44) xem thông báo tại VP.Đoàn Khoa

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.