THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Lễ ra quân Kiến tập sư phạm Khóa 42

Năm học 2018-2019

------------------------

           Thực hiện theo kế hoạch số 153/KH.KSP ngày 07/09/2018 của Khoa Sư phạm về kế hoạch tổ chức kiến tập sư phạm cho sinh viên các ngành sư phạm Khóa 42 năm học 2018-2019, Khoa sẽ tiến hành tổ chức Lễ ra quân KTSP cho sinh viên Khóa 42 như sau:

Thời gianLúc 8h30, ngày 02/11/2018 (Thứ 6).

 - Địa điểm: Hội trường rùa  (Khu II.ĐHCT)

(Xem chi tiết....)

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.