NHÂN SỰ KHOA SƯ PHẠM

Ban chủ nhiệm Khoa Sư phạm

 • Trưởng Khoa. Phó Bí thư Đảng Ủy: TS. Huỳnh Anh Huy
 • Phó Trưởng Khoa, Bí thư Đảng Ủy: PGs.TS. Trần Văn Minh
 • Phó Trưởng Khoa: GS.TS. Lâm Quốc Anh
 • Phó Trưởng Khoa: TS. Lê Văn Nhương

1. Bộ môn Sư phạm Toán học

 • Trưởng Bộ môn: PGs. TS. Nguyễn Trung Kiên
 • Phó Trưởng Bộ môn: TS. Lê Phương Thảo
 • Phó Trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Hoàng Xinh
 • Thư kí: Ths. Trang Văn Dễ

Tổng số giảng viên: 18 (Giáo sư: 02; Phó Giáo sư: 02; Tiến sĩ: 9; Thạc sĩ: 5)

2. Bộ môn Sư phạm Vật lý

 • Trưởng Bộ môn: TS. Đỗ Thị Phương Thảo
 • Phó Trưởng Bộ môn: TS. Dương Quốc Chánh Tín
 • Phó Trưởng Bộ môn: TS. Trần Thanh Hải
 • Thư kí: TS. Trần Thị Kiểm Thu

Tổng số giảng viên: 14 (Phó Giáo sư: 01; Tiến sĩ: 10; Thạc sĩ: 3); Nhân viên PTN: 01

3. Bộ môn Sư phạm Hoá học

 • Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Phúc Đảm
 • Phó Trưởng Bộ môn: TS. Ngô Quốc Luân
 • Phó Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung
 • Thư kí: ThS. Hồ Hoàng Việt

Tổng số giảng viên: 12 (Tiến sĩ: 05; Thạc sĩ: 07); Nhân viên PTN: 01

4. Bộ môn Sư phạm Sinh học

 • Trưởng Bộ môn: PGs.TS. Đặng Minh Quân
 • Phó Trưởng Bộ môn: PGs.TS. Đinh Minh Quang 
 • Thư kí: ThS. Trần Thị Anh Thư

Tổng số giảng viên: 09 (Phó Giáo sư: 03; Tiến sĩ: 02; Thạc sĩ: 04); Nhân viên PTN: 01; Nghiên cứu viên: 01

5. Bộ môn Sư phạm Ngữ văn

 • Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 • Phó Trưởng Bộ môn: TS. Trần Thị Nâu
 • Phó Trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Thị Thuỳ Dương
 • Thư kí: ThS. Võ Huy Bình

Tổng số giảng viên: 15 (Phó Giáo sư: 03; Tiến sĩ: 05; Thạc sĩ: 07)

6. Bộ môn Sư phạm Lịch sử

 • Trưởng Bộ môn: TS. Phạm Đức Thuận
 • Phó Trưởng Bộ môn: TS. Phạm Thị Phượng Linh 
 • Thư kí: ThS.Nguyễn Thị Thuỳ Mỵ

Tổng số giảng viên: 10 (Tiến sĩ: 02; Thạc sĩ: 08)

7. Bộ môn Sư phạm Địa lý

 • Trưởng Bộ môn: TS. Lê Văn Nhương
 • Phó Trưởng Bộ môn: TS. Lê Văn Hiệu
 • Thư kí:

Tổng số giảng viên: 10 (Tiến sĩ: 04; Thạc sĩ: 06)

8. Bộ môn Tâm lý Giáo dục

 • Trưởng Bộ môn: PGs.TS. Trần Lương 
 • Thư kí: TS. Nguyễn Thị Bích Phượng

Tổng số giảng viên: 07 (Phó Giáo sư: 03; Tiến sĩ: 03; Thạc sĩ: 01)

9. Bộ môn Giáo dục Tiểu học mầm non

 • Trưởng Bộ môn: TS. Trịnh Thi Hương
 • Phó Trưởng Bộ môn: PGs.TS. Dương Hữu Tòng
 • Thư kí: ThS: Lữ Hùng Minh

Tổng số giảng viên: 08 (Phó Giáo sư: 01; Tiến sĩ: 04; Thạc sĩ: 03)

10. Bộ môn Sư phạm Tin học

 

Tổ Văn phòng

 • Chánh Văn phòng: Hoàng Thị Minh Oanh
 • Phó Chánh Văn phòng: Trần Hữu Tài

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.