• Biểu mẫu Thực tập sư phạm
  • Tải các biểu mẫu tại đây
 • Thông tin Thực tập sư phạm Khóa 44:
  • Kế hoạch thực tập sư phạm K44
  • Quyết định thành lập Ban chỉ đạo 
  • Danh sách phân công cán bộ hướng dẫn Đoàn
  • Công văn xin phép Sở GD&ĐT TP Cần Thơ
  • Công văn xin phép Phòng GD&ĐT Ninh Kiều
  • Công văn đồng ý Sở GD&ĐT TP Cần Thơ
  • Công văn đồng ý phòng GD&ĐT Quận Ninh Kiều
  • Phân bổ chỉ tiêu TTSP K44
  • Danh sách sinh viên TTSP trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
  • Danh sách sinh viên TTSP trường THPT Châu Văn Liêm
  • Danh sách sinh viên TTSP trường THPT Nguyễn Việt Dũng
  • Danh sách sinh viên TTSP trường THPT Nguyễn Việt Hồng
  • Danh sách sinh viên TTSP trường THPT Trần Đại Nghĩa
  • Danh sách sinh viên TTSP trường THPT Thực hành Sư phạm
  • Danh sách sinh viên TTSP trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi
  • Danh sách sinh viên TTSP trường Tiểu học Ngô Quyền

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.