BAN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN SƯ PHẠM TOÁN

Đang cập

nhật ảnh

 

TS. Nguyễn Trung Kiên

Trưởng bộ môn

Phụ trách chung, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế

TS. Lê Phương Thảo

Phó Trưởng bộ môn

Phụ trách công tác sinh viên, Cơ sở vật chất, Seminar

 ThS. Nguyễn Hoàng Xinh

Phó Trưởng bộ môn

Phụ trách đào tạo, Olympic sinh viên 

 

CHI ỦY CHI BỘ SƯ PHẠM TOÁN HỌC

 

 ThS. Nguyễn Hoàng Xinh

Bí thư

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Nguyễn Thị Thảo Trúc

Phó bí thư

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ThS. NCS Trịnh Thị Hương

Ủy viên 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

CÔNG ĐOÀN BỘ MÔN

 Đang cập

nhật ảnh

 

 ThS. Châu Xuân Phương

Tổ trưởng

TS. Nguyễn Thư Hương

Tổ phó

 

TỔ CHUYÊN NGÀNH GIẢI TÍCH

 

TS. Nguyễn Thư Hương

 MSCB: 1521

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Công trình công bố (Chi tiết)

 

 ThS. Trần Thị Thanh Thúy

 MSCB: 0043

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Công trình công bố (Chi tiết)

 

TS. Phùng Kim Chức

MSCB: 0045

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Công trình công bố (Chi tiết)

 ThS. Lê Hồng Đức

MSCB: 0038

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Công trình công bố (Chi tiết)

 

 

PGS. TS. Lâm Quốc Anh

 MSCB: 1056

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Công trình công bố (Chi tiết)

 

ThS. NCS. Phạm Gia Khánh 

 MSCB: 1522

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Công trình công bố (Chi tiết)

 ThS. NCS. Phạm Thị Vui

  MSCB: 1724

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Công trình công bố (Chi tiết)

 

 
 

 

TỔ CHUYÊN NGÀNH ĐẠI SỐ VÀ HÌNH HỌC   

TS. Lê Phương Thảo

 MSCB: 0049

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Công trình công bố (Chi tiết)

 ThS. Nguyễn Hoàng Xinh

 MSCB: 1329

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Công trình công bố (Chi tiết)

 

 

 

 ThS. Nguyễn Thị Thảo Trúc

 MSCB: 1193

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Công trình công bố (Chi tiết)

Đang cập

nhật ảnh

TS. Nguyễn Thanh Hùng

 MSCB: 2094

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Công trình công bố (Chi tiết)

ThS.Trang Văn Dể

 MSCB: 2178

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Công trình công bố (Chi tiết)

 

 

 

TỔ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

 

TS. Bùi Phương Uyên

 MSCB: 2237

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Công trình công bố (Chi tiết)

 

 TS. Bùi Anh Kiệt

  MSCB: 0040

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Công trình công bố (Chi tiết)

 

 

PGS. TS. Nguyễn Phú Lộc

 MSCB: 0044

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Công trình công bố (Chi tiết)

Đang cập

nhật ảnh

 

ThS. Bùi Anh Tuấn

 MSCB: 1725

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Công trình công bố (Chi tiết

 

Đang cập

nhật ảnh

TS. Đỗ Thị Kim Thoản

 MSCB: 2264

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Công trình công bố (Chi tiết)

 
   

 

TỔ CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC VÀ TOÁN ỨNG DỤNG

ThS. NCS. Bùi Lê Diễm

 MSCB: 2208

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Công trình công bố (Chi tiết)

Đang cập

nhật ảnh

 

 ThS. Châu Xuân Phương

 MSCB: 1330

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Công trình công bố (Chi tiết)

 
 

Đang cập

nhật ảnh

TS. Nguyễn Hiếu Thảo

 MSCB: 1997

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Công trình công bố (Chi tiết

 

Đang cập

nhật ảnh

TS. Nguyễn Trung Kiên

 MSCB: 2236

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Công trình công bố (Chi tiết)

 

 

 ThS. Hà Hoàng Quốc Thi

MSCB: 2179

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các công trình đã công bố (Chi tiết

 

 

 

 CỰU GIẢNG VIÊN

 

Thầy Nguyễn Thành Đào

Nguyên Trưởng Bộ môn, Bí thư chi bộ

 

 Thầy Đặng Văn Thuận

Nguyên Trưởng Bộ môn, P.Bí thư chi bộ

 

Thầy Đỗ Quang Huy

Tổ chuyên ngành Giải tích

Nguyên Tổ trưởng công đoàn

 

Thầy Nguyễn Thanh Bình

Nguyên Trưởng Bộ môn, Bí thư chi bộ

 

 Thầy Hồ Hữu Hòa

Nguyên tổ trưởng Tổ đại số

 

Cô Nguyễn Kim Hường

Giảng viên Tổ phương pháp 

 

Cô Lại Thị Cẩm

Giảng viên Tổ phương pháp 

 

Thầy Ngô Thăng Long

Nguyên tổ trưởng Tổ Hình học

 

Thầy Nguyễn Văn Sáng

Giảng viên Tổ phương pháp 

 

Thầy Phạm Văn Huy

Nguyên tổ trưởng Tổ tin học 

 

Thầy Lê Văn Sáng

Giảng viên Tổ đại số

 

Cô Nguyễn Thanh Thủy

Giảng viên Tổ phương pháp 

 

Thầy Đinh Thành Hòa 

Giảng viên Tổ giải tích

 

Tô Thị Xuất

Giảng viên Tổ giải tích

 

Thầy Trương Quốc Bảo

Nguyên tổ trưởng Tổ tin học

 

Thầy Nguyễn Chí

Giảng viên Tổ đại số

 

TS. Phan Minh Hùng 

Giảng viên Tổ giải tích

 

TS. Nhan Anh Thái

Giảng viên Tổ hình học 

 

TS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Giảng viên Tổ hình học

 

ThS. Đinh Khắc Quyền

Giảng viên Tổ hình học 

 

ThS. Phạm Gia Tiến

Giảng viên Tổ hình học

 

ThS. Nguyễn Văn Linh

Giảng viên Tổ đại số

 

TS. Nguyễn Văn Tường

Giảng viên Tổ phương pháp

 

Thầy Phan Văn Ba

Nguyên tổ trưởng Tổ giải tích

 

ThS. Đỗ Văn Tâm

Giảng viên Tổ giải tích

 

Thầy Tống Quang Anh

Giảng viên Tổ hình học

Đinh Thị Hoa

Nguyên Thư ký bộ môn

   

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.