TỔ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG KHOA SƯ PHẠM

(Ban hành kèm theo QĐ số 5860/QĐ-ĐHCT ngày 12/12/2018)

Tổ trưởng: TS. Huỳnh Anh Huy, 

Thư kí: Trần Thị Mừng

Thành viên: ThS. Nguyễn Hoàng Xinh, ThS. Dương Quốc Chánh Tín, TS. Ngô Quốc Luân, TS. Đặng Minh Quân, TS. Trần Thị Nâu, TS. Trần Minh Thuận, TS. Lê Văn Nhương, TS. Dương Hữu Tòng

 

 

Hoạt động đảm bảo chất lượng

Công khai chất lượng giáo dục

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.