TỔ VĂN PHÒNG 

Hoàng Thị Minh Oanh (Chánh VPK)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trợ lý tổ chức, phụ trách chung;

Quản lý website;

Tổ chức hội nghị hội thảo.

Trần Hữu Tài (Phó Chánh VPK)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Trợ lý nghiên cứu khoa học; 

Quản lý tài chính kế hoạch; 

Quản lý kiến tập, thực tập, thực tế. 

Quản lý sinh viên;

 

Trần Thị Mừng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trợ lý Hợp tác quốc tế; 

Trợ lý Đảm bảo chất lượng; 

Trợ lý Đào tạo Sau đại học; 

Thủ quỹ Khoa.

Nguyễn Thị Phú 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quản lý Văn thư;

Tổ chức Hội nghị – hội thảo; 

Kế toán Khoa.

 

Trần Ngọc Đạt

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trợ lý thiết bị; 

Trợ lý đào tạo đại học.

 

Võ Thị Thu Hằng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quản lý Phòng Ứng dụng CNTT trong dạy học

 

Trần Thị Thu

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quản lý Thư viện

 

Nguyễn Thanh Trung

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quản lý Nhà học C2

 

Lê Thị Hạnh

Nhân viên vệ sinh

 

Phạm Văn Tài

Nhân viên bảo vệ

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.