Nhằm bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên, học viên cao học, hội nghị Nghiên cứu Khoa học Sinh viên lần thứ IV năm 2018 sẽ được tổ chức vào ngày 06 tháng 6 năm 2018 tại Khoa Sư phạm, ĐH Cần Thơ. 

Nội dung chính hội nghị bao gồm các lĩnh vực : 

  1. Khoa học tự nhiên và Toán học; 
  2. Khoa học xã hội;
  3.  Khoa học giáo dục.

Đăng ký tham dự trước ngày 15/05/2018.

Bản toàn văn báo cáo (tải về) gởi về địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  trước ngày 20/05/2018

Bài tham luận được thẩm định sẽ đăng trong kỷ yếu của hội nghị và chọn lọc để tham gia hội nghị nghiên cứu khoa học trẻ toàn quốc năm 2018.

Ban tổ chức kính mời các em sinh viên, học viên cao học trong và ngoài khoa quan tâm và đăng kí tham dự.

 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                     

           

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.