• Quy định về việc sử dụng hội trường khoa sư phạm. Xem chi tiết
  • Quy định về việc để xe trong khuôn viên khoa sư pham. Xem chi tiết

Thông báo

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.