STT

HỌ    VÀ     TÊN

NHIỆM VỤ

LIÊN HỆ

01

Hoàng Thị Minh Oanh

(Chánh VPK)

Trợ lý tổ chức, phụ trách chung,

Công tác quản lý cán bộ.

Công tác sinh viên.

Tổ chức hội nghị hội thảo.

Công tác lưu trữ văn thư.

Quản lí mạng internet

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
02

Trần Hữu Tài

(P.Chánh VPK)

Trợ lý Nghiên cứu khoa học

Quản lý kế hoạch kinh phí thường xuyên 

Công tác kiến tập-thực tập sư phạm, thực tập, thực tế

Trợ lý công tác sinh viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 03

Trần Thị Mừng

Trợ lý Hợp tác quốc tế

Trợ lý Khảo thí và kiểm định chất lượng

Trợ lý Đào tạo sau đại học

Thủ quỹ Khoa.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04

Nguyễn Thị Phú 

Phụ trách Văn thư, biểu mẫu, cấp chứng nhận, chứng chỉ, văn phòng phẩm

Tổ chức Hội nghị – hội thảo.

Kế toán Khoa.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
05

Trần Ngọc Đạt

Trợ lý thiết bị

Trợ lý đạo tạo đại học

Quản lý khối lượng công tác, thời khóa biểu của cán bộ.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
06 Trần Thị Thu Phụ trách thư viện This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
07 Phạm Văn Tài Nhân viên bảo vệ  
08 Nguyễn Thanh Trung Quản lý nhà học C2  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
09 Lê Thị Hạnh Nhân viên tạp vụ

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.