20/06/2016 trao doi sv- thai 1

Hoạt động trao đổi sinh viên trường ĐH Srinakharinwirot, Thái Lan và Khoa Sư Phạm trường ĐH Cần thơ

Nhận lời mời từ Giáo sư Nason Phonphok, Giám đốc trung tâm Khoa học Giáo dục của Trường Đại học Srinakharinwirot Thái Lan, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ đã cử một đoàn gồm 1 giảng viên và 6 sinh viên thuộc các ngành SP. Toán học, SP. Vật Lý, SP. Hóa học, […]

Xem thêm