Danh sách đê tài các cấp Bộ môn Sư phạm Sinh học (đã và đang thực hiện tính đến 12/2021)

STT Thời gian Mã số Tên đề tài Chủ nhiệm Kinh phí
Cấp nhà nước (Nafosted)
1 2017-2019 106-NN.05-2016.30 Nghiên cứu sự phân bố, nơi ở, dinh dưỡng và sinh thái học sinh sản của cá thòi lòi nước ngọt Periophthalmodon septemradiatus ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam Đinh Minh Quang 597,000,000
2 2019-2021 106.05-2018.04 Nghiên cứu đa dạng và quan hệ phát sinh loài của giun đất ở vùng Đông Nam Bộ (Việt Nam) bằng dẫn liệu hình thái và sinh học phân tử Nguyễn Thanh Tùng 951,000,000
3 2020-2022 106.05-2019.306 Nghiên cứu bảo tồn nơi ở và nguồn lợi của giống cá thòi lòi Periophthalmodon ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam Đinh Minh Quang 1,080,000,000
Cấp Bộ
1 2015-2017 B2015-16-49 Nghiên cứu thành phần loài và các chỉ số đa dạng sinh học của họ cá bống phân bố ở vùng bãi bồi ven biển Đồng bằng sông Cửu Long. Đinh Minh Quang 520,000,000
2 2019-2020 B2019-TCT-02 Nghiên cứu đa dạng di truyền giống cá Butis và đặc điểm sinh học của loài B. humeralis và loài B. koilomatodon ở vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long Đinh Minh Quang 800,000,000
3 2021-2022 B2021-TCT-08 Xây dựng cơ sở dữ liệu DNA barcode và xác định mối quan hệ đa dạng di truyền của nhóm giun đất ở Đồng bằng sông Cửu Long Nguyễn Thanh Tùng 425,000,000
Đề tài được tài trợ từ tổ chức nước ngoài
1 2018-2020 EUSWE01218NCSP Habitat and resource conservation of Periophthalmodon genus in the Mekong Delta, Vietnam Đinh Minh Quang 271,345,000
Đề tài cấp Cơ sở (Trường)
1 2015 T2015-86 Nghiên cứu sự biến động quần đàn của cá kèo đỏ Trypauchen vagina ở Sóc Trăng. Đinh Minh Quang 25,000,000
2 2016 T2015-85 Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố của Nhện (Araneae) ở núi Cấm, An Giang Trần Thị Anh Thư 28,000,000
3 2016 T2016-83 Điều tra thành phần cây làm thuốc đồng bào Khmer tại An Giang và Trà Vinh Phùng Thị Hằng 30,000,000
4 2016 T2016-79 Xây dựng các bài thực hành sinh lý động vật đáp ứng nhu cầu đổi mới dạy và học bậc đại học và trung học phổ thông Nguyễn Trọng Hồng Phúc 23,000,000
5 2016 T2016-76 Điều tra thành phần loài và đặc điểm phân bố của giun đất ở một số đảo phía Tây ĐBSCL Nguyễn Thanh Tùng 29,000,000
6 2016 T2016-75 Đặc điểm hình thái và sinh học sinh sản của cá bống mít Stigmabogobius pleurostigma (Bleeker, 1849) Đinh Minh Quang 15,000,000
7 2017 TCN2017-19 Nghiên cứu sinh học quần thể và dinh dưỡng của cá bống mít Stigmatogobius pleurostigma (Bleeker, 1849) Đinh Minh Quang 2,725,000
8 2018 T2018-67 Đánh giá thực trạng, tiềm năng khai thác, sử dụng và bảo tồn các loài cây thuốc ở đảo Lại Sơn và đảo Nam Du thuộc tỉnh Kiên Giang Đặng Minh Quân 25,000,000
9 2019 TCN2019-09 Nghiên cứu sinh học quần thể và dinh dưỡng của cá thòi lòi Periophthalmodon schlosseri Đinh Minh Quang 2,725,000
10 2018-2019 T2018-69 Xây dựng atlat giải phẫu 10 loài động vật có xương sống Đinh Minh Quang 21,000,000
11 2019 TCN2019-15 Ảnh hưởng của sự xâm nhập mặn lên tăng trưởng, sinh lý và hiệu quả nuôi cá tra Pangasianodon hypophthalmus và cá lóc Channa striata nuôi ở hạ lưu sông Cửu Long Nguyễn Trọng Hồng Phúc 2,725,000
12 2019-2020 T2019-89 Nghiên cứu mối quan hệ giữa các yếu tố môi trường với đặc điểm sinh thái của chi Elephantopus tại một số vùng ở tỉnh An Giang Phùng Thị Hằng 30,000,000
13 2019-2020 T2019-88 Sự phát triển sinh lý của trẻ em 9-14 tuổi và thực trạng giáo dục giới tính trong nhà trường Nguyễn Trọng Hồng Phúc 25,000,000
14 2019-2020 T2019-82 Hiệu quả của việc nghiên cứu bài học (Lesson Study) đối với việc phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho giáo viên trung học phổ thông Huỳnh Thị Thúy Diễm 21,000,000
15 2020-2021 TCN2021-02 Nghiên cứu hoạt tính sinh học của Elephantopus mollis and Elephantopus scaber ở mức in vitro và in vivo Nguyễn Trọng Hồng Phúc 2,725,000
16 2020-2021 T2020-93 Đánh giá biến động quần thể cá bống Glossogobius sparsipapillus trên tuyến sông Hậu từ Cần Thơ đến Sóc Trăng Đinh Minh Quang 23,750,000
17 2020-2021 T2020-91 Phát triển năng lực giảng dạy thực hành và thí nghiệm qua các chủ đề Sinh học ở cấp trung học phổ thông Trần Thanh Thảo 28,500,000
18 2020-2021 TCN2021-20 Nghiên cứu đặc điểm hình thái của giống cá Glossogobius ở một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long Đinh Minh Quang 2,725,000
19 2020-2021 TCN2021-17 Thực trạng giảng dạy và học trực tuyến ở một số trường trung học phổ thông tại một số tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long Đinh Minh Quang 2,725,000

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.