STT Thời gian Mã số Tên đề tài Chủ nhiệm

Cấp nhà nước (Nafosted)

1 2019-2021      
2 2017-2019      

Cấp Bộ

3 2019-2020      
4 2015-2017      
5 2011-2013      
6 2011-2013      

Đề tài cấp Cơ sở (Trường)

8 2019-2020      
9 2019-2020      
10 2019-2020      

đang cập nhật ...

 

2018

Đề tài cán bộ

Đề tài hợp tác với nước ngoài: Nghiên cứu lý thuyết cấu trúc vùng năng lượng và các tính chất truyền dẫn của điện tử của các vật liệu 2 chiều phức hợp, Vũ Thanh Trà (Chủ nhiệm - đã nghiệm thu)

Đề tài cấp nhà nước: Nghiên cứu lý thuyết cấu trúc vùng năng lượng và các tính chất truyền dẫn của điện tử ở cấu trúc nano dựa trên graphene và các vật liệu tựa graphene, Vũ Thanh Trà (Chủ nhiệm - đã nghiệm thu)

Đề tài cấp nhà nước: Khảo sát sự phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất của cấu trúc và các tính chất nhiệt động của Silicence lỏng và vô định hình bằng phương pháp động học phân tử, Huỳnh Anh Huy (Chủ nhiệm)

Đề tài cấp trường: Vận dụng mô hình giáo dục tích hợp STEM trong dạy học Vật lý ở Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ, Đỗ Thị Phương Thảo (Chủ nhiệm)

Đề tài cấp trường: Mô phỏng cấu trúc tự kết dính của hệ hạt keo dưới tác dụng của lực Casimir tới hạn, Đặng Minh Triết (Chủ nhiệm)

Đề tài cấp trường: Nghiên cứu tính chất quang xúc tác của nano tinh thể ZnO để xử lý methylene blue (MB) và methyl orange (MO), Phan Thị Kim Loan (Chủ nhiệm)

Đề tài cấp trường: Xác định những vật thể bị chôn vùi ở các lớp đất đá tầng nông bằng rada xuyên đất sử dụng biến đổi wavelet liên tục, Dương Quốc Chánh Tín (Chủ nhiệm)

Đề tài cấp trường: Nghiên cứu chế tạo nguồn microwave plasma áp suất khí quyển, Trần Thanh Hải (Chủ nhiệm)

Đề tài sinh viên

Đề tài cấp trường: Nghiên cứu lí thuyết cấu trúc vùng năng lượng của Penta-graphene bằng phương pháp gần đúng liên kết mạnh, Đỗ Thị Kim Ngọc (Chủ nhiệm - Sinh viên Vật lý K41)

Đề tài cấp trường: Nghiên cứu tính chất nhiệt động của hệ vật liệu vô định hình bằng phương pháp Monte Carlo và nhiệt động lực học phân tử, Phan Thị Hương Giang (Chủ nhiệm - Sinh viên Vật lý K41)

2017

Đề tài cấp bộ: Khảo sát sự phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất của cấu trúc và các tính chất nhiệt độ học của silicene lỏng và vô định hình bằng phương pháp Động lực học phân tử, Huỳnh Anh Huy (Chủ nhiệm)

Đề tài cấp trường: Vận dụng mô hình giáo dục tích hợp STEM trong dạy học Vật lý ở Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ, Đỗ Thị Phương Thảo (Chủ nhiệm)

Đề tài cấp trường: Dùng hạt nano vàng để điều khiển độ dẫn điện của khí điện tử hai chiều tại bề mặt phân cách giữa hai vật liệu điện môi LaAlO3/SrTiO3, Vũ Thanh Trà (chủ nhiệm)

Đề tài cấp trường: Phát hiện sự lai giống của DNA dựa trên vật liệu graphene đơn lớp bằng phương pháp đo hiệu ứng Hall, Phan Thị Kim Loan (Chủ nhiệm)

2016

Đề tài cấp bộ: Nghiên cứu lý thuyết cấu trúc vùng năng lượng và các tính chất truyền dẫn của điện tử ở các cấu trúc nano dựa trên graphene và các vật liệu tựa graphene, Vũ Thanh Trà (chủ nhiệm)

Đề tài cấp trường: Xác định cấu trúc bề mặt và dây TiO2 bằng phương pháp phiếm hàm mật độ dựa trên liên kết mạnh, Huỳnh Anh Huy (Chủ nhiệm)

2004

 Đề tài cấp trường: T2004-30; Nghiên cứu cải tiến công tác thực tập sư phạm theo hướng dạy học tích cực, Nguyễn Hữu Khanh (chủ nhiệm)

2003

Đề tài cấp trường: T2003-21; Khảo sát nhu cầu giáo viên kỷ thuật công nghiệp tại trường THPT thuộc hai tỉnh Cần Thơ, Vĩnh Long, Nguyễn Hữu Khanh (chủ nhiệm)

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.