LỊCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH KHÓA 43

     HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018

                

 

ĐỢT

 

THỜI GIAN HỌC

 

NGÀNH

MÃ SỐ LỚP

THỜI KHÓA BIỂU

KÝ HIỆU NHÓM LỚP

 

 

 

    1

Học phần 1+2:

05.9.17-10.9.17

Học phần 3:

11.9.17-17.9.17

Học phần 4:

18.9.17-24.9.17

SP.Toán+ GD. Tiểu học

1701A1+ 17X3A1

 

 

A01

520

SP. Lý

1702A1

SP.Sinh + SP. Hóa

1710A1 + 1709A1

SP. Tiếng Anh+SP. Tiếng Pháp

17X1A1 + 17X2A1

SP.Ngữ văn + Sư phạm Tin học

1717A1 + 17U8A1

SP. Lịch Sử   + SP. Địa lý

1718A1 + 1716A1

Giáo dục công dân+ Giáo dục thể chất

17X4A1+17X6A1

 

 

   2

Học phần 1+2:

25.09.17-01.10.17

Học phần 3:

02.10.17-08.10.17

Học phần 4:

09.10.17-15.10.17

Hóa học + Sinh học

1769(A1+A2) + 1794(A1+A2)

 

 

B01

740

 

Toán ứng dụng + Vật lý kỹ thuật

1789A1 + 17U1A1

Luật

Chính trị học

Hóa dược

1732(A1+A2+A3+A4)

17V9A1

17T3A1

 

 

   3

Học phần 1+2:

16.10.17-22.10.17

Học phần 3:

23.10.17-29.11.17

Học phần 4:

30.10.17-05.11.17

Kỹ thuật điện, điện tử

1761(A1+A2)

 

 

C01

700

Quản lý CN

1783(A1+A2)

KT Cơ điện tử+CN Kỹ thuật hóa học

17Y6(A1+A2) + 17V6(A1+A2)

KT Vật liệu

17T4A1

KT điện tử, truyền thông

17Y5(A1+A2)

 

 

   4

Học phần 1+2:

06.11.17-12.11.17

Học phần 3:

13.11.17-19.11.17

Học phần 4:

20.11.17-26.11.17

Hệ thống thông tin

1795(A1+A2)

 

 

D01

720

Công nghệ thông tin+K.thuật phần mềm

17V7(A1+A2+A3) + 1796(A1+A2)

TT&mạng máy tính+Khoa học máy tính

Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

17Y9(A1+A2) + 17Z6(A1+A2)

17Y8(A1+A2)

 

  

   5

Học phần 1+2:

27.11.17-03.12.17

Học phần 3:

04.12.17-10.12.17

Học phần 4:

11.12.17-17.12.17

Kỹ thuật máy tính + Triết học

17Z5(A1+A2)+17U3(A1+A2)

 

 

E01

790

Kỹ thuật cơ khí

1748(A1+A2+A3)

Kỹ thuật công trình xây dựng

Kỹ thuật công trình thủy

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

17T2(A1+A2)

17U9A1

17T1A1

  Ghi chú:

 + Học phần Giáo dục quốc phòng – an ninh được dạy tập trung trong 3 tuần lễ, bao gồm bốn học phần (theo  thời gian cụ thể cho từng đợt như trên). Trong thời gian  này các lớp nghỉ học các học phần khác.

 + Địa điểm học: Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng An ninh, Khu Hòa An tỉnh Hậu Giang.

                                                                                                                                                                                                                   

THÔNG BÁO

         V/v sinh hoạt và đưa, đón sinh viên khóa 43 học GDQP-AN

               đợt 1 (học kỳ 1, năm học 2017 -2018) tại Khu Hòa An

 

Trường thông báo việc tổ chức sinh hoạt và đưa, đón sinh viên (SV) Khóa 43 học Giáo dục Quốc phòng - An ninh đợt 1, học kỳ 1, 2017-2018 (đợt học từ ngày 05/9/2017 đến 24/9/2017) như sau:

  1. Địa điểm học tập:

           Việc giảng dạy học phần Giáo dục Quốc phòng-An ninh (GDQP-AN) được tổ chức tại Trung tâm GDQP-AN, địa chỉ Khu Hòa An trường Đại học Cần Thơ, số 554, quốc lộ 61, Ấp Hòa Đức, Xã Hòa An, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang.

  1. Nhóm SV khóa 43 học đợt 1 (ký hiệu nhóm lớp A01- sỉ số: 520) gồm:

           - Các ngành SP. Toán học, SP. Vật Lý, SP. Sinh học, SP. Hóa học, SP. Ngữ văn, SP. Lịch sử, SP. Địa lý, SP. Tin học, Giáo dục tiểu học thuộc Khoa Sư phạm;

           - Ngành SP. Tiếng Anh, SP. Tiếng Pháp thuộc Khoa Ngoại ngữ.

           - Ngành Giáo dục công dân thuộc Khoa Khoa học chính trị.

           - Ngành Giáo dục thể chất thuộc BM Giáo dục thể chất.

  1. Sinh hoạt:

- Trung tâm GDQP-AN sẽ tổ chức hướng dẫn các nội qui, qui định, điều kiện sinh hoạt và các chi phí có liên quan khi SV tham gia học tập các học phần GDQP-AN trong buổi sinh hoạt đầu khóa.

  1. Về việc đưa, đón SV (đối với những SV có nhu cầu):

           - SV có thể tự túc đến địa điểm học theo địa chỉ ở mục 1 bằng phương tiện cá nhân, nhưng khuyến khích SV đi bằng xe của Trường để đảm bảo an toàn giao thông.

 - SV có nhu cầu lượt đi bằng xe của Trường phải đăng k‎ý nhận phiếu lên xe lúc nộp hồ sơ nhập học. SV chưa hoàn tất hồ sơ nhập học vẫn có thể đăng ký nhận phiếu lên xe tại nơi thu hồ sơ (Nhà học B1 – trường ĐHCT). Lượt về SV đăng k‎ý tại Trung tâm GDQP-AN.

- Chi phí 30.000 đồng/1 người/1 lượt đi hoặc 1 lượt về.

- SV được đưa, đón thành nhiều đợt theo thời gian ghi trên phiếu lên xe.  

+ Ngày đưa: 04/9/2017. Tập trung tại phía trước Hội trường lớn – Khu II, Trường ĐHCT.

                   + Ngày đón: 24/9/2017: tại Trung tâm GDQP- AN.

         Đề nghị SV các ngành ở mục 2 lưu ‎ý và thực hiện đúng kế hoạch thời gian này.

         Trân trọng kính chào./.

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.