CÁC BIỂU MẪU

 

 • Mẫu K1Đơn đăng kí nguyện vọng
 • Mẫu K2: Giấy giới thiệu
 • Mẫu K3: Kế hoạch Kiến tập sư phạm
 • Mẫu K4: Biên bản dự giờ
 • Mẫu K5: Báo cáo tổng kết cá nhân
 • Mẫu K6: Phiếu đánh giá kết quả KTSP
 • Mẫu K7Tổng hợp kết quả KTSP
 • Mẫu K8: Biên nhận tiền (có chữ ký của GVHD chủ nhiệm)
 • Mẫu T1: Kế hoạch Thực tập sư phạm
 • Mẫu T2Kế hoạch bài dạy và tổ chức hoạt động giáo dục
 • Mẫu T3: 
 • Mẫu T4: 
 • Mẫu T5
 • Mẫu T6: 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.