CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ BẢN MÔ TẢ

Các ngành Sư phạm trình độ đại học

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khoá

Khoá 49

Khoá 48

Khoá 46 - 47

Khoá 45

1 GD mầm non 7140201 Bản MT CTĐT            
GD Tiểu học 7140202 Bản MT CTĐT Bản MT CTĐT Bản MT CTĐT Bản MT CTĐT
3 SP Toán học 7140209 Bản MT CTĐT Bản MT CTĐT Bản MT CTĐT Bản MT CTĐT
4 SP Tin học 7140210 Bản MT CTĐT Bản MT CTĐT  Bản MT CTĐT Bản MT CTĐT
5 SP Vật lý 7140211 Bản MT CTĐT Bản MT CTĐT Bản MT CTĐT Bản MT CTĐT
6 SP Hóa học 7140212 Bản MT CTĐT Bản MT CTĐT  Bản MT CTĐT Bản MT CTĐT
7 SP Sinh học 7140213 Bản MT CTĐT Bản MT CTĐT Bản MT CTĐT Bản MT CTĐT
8 SP Ngữ văn 7140217 Bản MT CTĐT Bản MT CTĐT  Bản MT CTĐT Bản MT CTĐT
9 SP Lịch sử 7140218 Bản MT CTĐT Bản MT CTĐT  Bản MT CTĐT Bản MT CTĐT
10 SP Địa lý 7140219 Bản MT CTĐT Bản MT CTĐT  Bản MT CTĐT Bản MT CTĐT
11 SP KHTN 7240247 Bản MT CTĐT            


Các mốc điều chỉnh

  • 05/06/2023: Quyết định 2423/QĐ-ĐHCT về ban hành CTĐT khoá 49
  • 24/08/2022: Quyết định 3334/QĐ-ĐHCT về ban hành CTĐT khoá 48
  • 16/11/2020: Công văn 2736 ban hành mẫu Bản mô tả CTĐT và CTDH khóa 46
  • 29/05/2020: Quyết định 1063/QĐ-ĐHCT về việc ban hành CTĐT khóa 46
  • 18/12/2019: Công văn 2979/ĐHCT-QLCL về cải tiến chất lượng CTĐT khóa 45
  • 31/07/2019: Quyết định 3019/QĐ-ĐHCT về việc ban hành CTĐT khóa 45
  • 26/09/2018: Quyết định 4235/QĐ-ĐHCT về việc thành lập Tổ thư kí và các Tổ điều chỉnh CTĐT
  • 29/12/2017: Quyết định 5248/QĐ-ĐHCT về việc ban hành CTĐT khóa 43
  • 31/12/2015: Quyết định 5002/QĐ-ĐHCT về việc ban hành CTĐT khóa 40
  • 28/08/2014: Quyết định 2975/QĐ-ĐHCT, về việc ban hành khung CTĐT khóa 40

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.