Email: bpuyen@ctu.edu.vn   

Career

-: Lecturer, Department of Mathematics Education,  School of Education, Can Tho University, Viet Nam

Academic Degrees

: PhD in 

: Master in 

: Bachelor in 

Research interest

 

Publications

Publications
Citations
Year
USING ANALOGY IN SOLVING PROBLEMS: A CASE STUDY OF TEACHING THE RADICAL INEQUALITIES
BP Uyen
European Journal of Education Studies 8 (5)
1 2021
The Effectiveness of Applying Realistic Mathematics Education Approach in Teaching Statistics in Grade 7 to Students' Mathematical Skills
BP Uyen, DH Tong, NP Loc
 
8 2021
A Teaching Process of Fostering Students' Problem-solving Skills: A Case Study of Teaching the Equation of a Line
NP Loc, BP Uyen, DH Tong, HT Ngoi
Universal Journal of Educational Research 8 (5), 1741-1751
5 2020
Applying Experiential Learning to Teaching the Equation of a Circle: A Case Study.
DH Tong, NP Loc, BP Uyen, PH Cuong
European Journal of Educational Research 9 (1), 239-255
11 2020
Enhancing Creative and Critical Thinking Skills of Students in Mathematics Classrooms: An Experimental Study of Teaching the Inequality in High Schools
DH Tong, NP Loc, BP Uyen, TH Son
Universal Journal of Educational Research 8 (2), 477-489
11 2020
Applying Experiential Learning to Teaching the Equation of a Circle: A Case Study.
DH Tong, NP Loc, BP Uyen, PH Cuong
European Journal of Educational Research 9 (1), 239-255
11 2020
Developing the competency of mathematical modelling: A case study of teaching the cosine and sine theorems
DH Tong, NP Loc, BP Uyen, LT Giang
International Journal of Learning, Teaching and Educational Research 18 (11 …
11 2019
Solving a mathematical problem in different ways: A case of calculating the distance from a point to a plane
PU Bui, HT Duong, HQT Ha, QK Nguyen
Can Tho University Journal of Science 54 (8), 54-62
  2018
A SURVEY OF THE ERRORS OF STUDENTS IN GRADES 10 AND 12 WHEN USING VIETA’S FORMULAS TO SOLVE THE ASSOCIATED MATHEMATICAL PROBLEMS
DH Tong, BP Uyen, HHQ Thi, NT Lai
European Journal of Education Studies
  2017
Phân tích thực hành dạy học của giáo viên qua tiết dạy thể tích khối tròn xoay
DH Tòng, BP Uyên, TT Tâm
Tạp chí Khoa học 14 (7), 32
  2017
Students’ errors in solving undefined problem in analytic geometry in space: A case study based on analogical reasoning
NP Loc, BP Uyen
Asian journal of management sciences & education 5 (2), 14-18
6 2016
Suy luận tương tự trong dạy học môn toán Trung học phổ thông: Nghiên cứu trường hợp phương pháp tọa độ trong không gian: Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục chuyên ngành Lý luận …
BP Uyên
Trường ĐHSP Tp. HCM
1 2016
Didactical contract” as a tool for finding out students’ errors in solving problem: an illustration in analytics geometry
NP Loc, BP Uyen
Scholars Bulletin 2 (4), 182-184
1 2016
Các bài báo, công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án: Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán
BP Uyên
Trường ĐHSP Tp. HCM
  2016
Nghiên cứu cách thức sử dụng suy luận tương tự vào dạy học phương pháp tọa độ trong không gian của giáo viên toán ở trường trung học phổ thông
BP Uyên
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 76-80
  2015
Thực trạng sử dụng suy luận tương tự vào dạy học của sinh viên sư phạm toán-Đại học Cần Thơ qua học phần tập giảng
BP Uyên
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 1-6
  2015
Phân tích thực hành giảng dạy của giáo viên qua tiết học về công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng theo quan điểm của didactic toán
BP Uyên
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 1-7
  2015
Sai lầm liên quan đến phương trình mặt phẳng từ cách tiếp cận của suy luận tương tự và hợp đồng dạy học
BP Uyên
Tạp chí Khoa học, 39
  2015
A Study of Mathematics Education Students’ Difficulties in Applying Analogy to Teaching Mathematics: A Case of the “TWA” Model
NP Loc, BP Uyen
American International Journal of Research in Humanities, Arts and Social …
3 2014
Using Analogy in Teaching Mathematics: An Investigation of Mathematics Education Students in School of Education-Can Tho University
NP Loc, BP Uyen
International Journal of Education and Research 2 (7), 91-98
33 2014
CÁC KIỂU NHIỆM VỤ TRONG CHỦ ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG: MỘT NGHIÊN CỨU TRÊN CƠ SỞ SUY LUẬN TƯƠNG TỰ
BP Uyên
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 108-115
  2013
Công ty TNHH Quản lý-Tư vấn-Kiểm toán MAAC
PD Thanh, BPG Uyên
Đại học Hoa Sen
  2013
Công ty TNHH TM DV Long Đại Phát
PTT Phương, HTHD Thu, BPG Uyên
Đại học Hoa Sen
  2013
Công ty TNHH Tiến Nam Khang
DT Thanh, TTHD An, BPG Uyên
Đại học Hoa Sen
  2013
Công ty May mặc Quảng Việt
NT Nhung, NTHHD Thảo, BPG Uyên
Đại học Hoa Sen
  2013
Chi nhánh Công ty CP cửa Châu Âu
TTT Phương, TTKHD Tuyến, BPG Uyên
Đại học Hoa Sen
  2013
Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hóa
PC Ngọc, NTTHD Tuyền, BPG Uyên
Đại học Hoa Sen
  2013
Công ty CP Đầu tư Hưng Hưng Thịnh
NTY Nhi, BPG Uyên
Đại học Hoa Sen
  2013
Công ty TNHH MTV In Trần Phú
PTT Như, BPG Uyên
Đại học Hoa Sen
  2013
Sử DụNG MÔ HìNH FAR VàO DạY HọC TƯƠNG Tự TRONG TOáN HọC
BP Uyên
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 63-70
  2012
Accounting principle research-Instalment sales
PT Hiếu, PNNX Mỹ, VNT Đài, TNK Linh, BPG Uyên
Đại học Hoa Sen
  2012
Công ty TNHH Tiến Nam Khang
ND Phong, TTHD An, BPG Uyên
Đại học Hoa Sen
  2012
Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty CP Du lịch Đăk Lắk
NV Tưởng, NLN Anh, LT Lan, TTM Ngọc, BPG Uyên
 
  2012

 

 

School of Education -  Can Tho University.

Address: Campus II, Can Tho University, 3/2 Street, Ninh Kieu District, Can Tho City, Viet Nam.

Phone number & Fax: +84.292.3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.