Principles and Methods of Vietnamese Linguistic Education

  • Code: 8140111
  • Award: Master in Principles and Methods of Vietnamese Linguistic Education
  • Training time: 02 years
  • Eligibility for graduation: Complete 60 credits 
  • Language of instruction: Vietnamese

Career Prospect

After completing the program, PMVLE graduates can be employed as:

  • Teachers in high schools, lecturers/researchers in colleges, universities, and relevant institutes/centres.
  • Teachers/managers in departments of education and training,  continuing educational centres.

Curriculum 

No. Code Courses Credit
1 SP689 Giáo dục Việt Nam và hội nhập quốc tế 3
2 SPV601 Lý luận dạy học hiện đại môn Ngữ văn  2
3 SPV603 Chủ nghĩa nhân văn và văn học Việt Nam 3
4 SPV604 Phương pháp nghiên cứu tác gia, tác phẩm văn học 3
5 SPV606 Phương pháp dạy đọc hiểu văn bản  
6 SPV607 Phương pháp dạy tác phẩm tự sự và tác phẩm kịch 3
7 SPV608 Phương pháp dạy thơ trữ tình 3
8 SPV609 Phương pháp dạy tạo lập văn bản  
SPV610 Lý thuyết tiếp nhận và việc dạy văn bản văn học ở trrường phổ thông 3
10 SPV611 Tiếp nhận và dạy tác phẩm văn học nước ngoài 3
11 SPV612 Chương trình và sách giáo khoa Ngữ văn – lí thuyết và ứng dụng 2
12 SPV613 Phương pháp dạy học tác phẩm Hán-Nôm trong nhà trường 2
13 SPV614 Phương pháp dạy văn bản nhật dụng trong nhà trường 2
14 SPV615 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong giảng dạy Ngữ văn  
15 SPV617 Sự vận động của thể loại trong văn học Việt Nam 3
16 SPV618 Ẩn dụ tri nhận với việc giảng dạy Ngữ văn 3
17 SPV619 Đánh giá năng lực trong dạy học Ngữ văn  
18  SPV620 Tổ chức thảo luận nhóm trong dạy học Ngữ văn 2
Total: 60 Credits (Required:    credits; Optional:     credits)

 

School of Education -  Can Tho University.

Address: Campus II, Can Tho University, 3/2 Street, Ninh Kieu District, Can Tho City, Viet Nam.

Phone number & Fax: +84.292.3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.