1. Xuất bản bằng tiếng Anh và quốc tế

STT Năm Tác giả Tên bài báo Tên tạp chí Số/Trang ISI
28   2022 VAN-SON HUYNH, THIEN-VU GIANG,  THANH-HUAN NGUYEN,  VAN-DUONG DO, LUONG TRAN  THE CONTEXT OF SEL-APPLIED COMPETENCE IN TEACHING ETHNICS OF VIETNAM PRIMARY TEACHERS: ASSESSED FROM SCHOLL ADMINISTRATORS’ PERSPECTIVE   Proceedings of TheIIER International Conference, Florence, Italy, 19th – 20th December, 2022   13-19   ISD-EELROME-201222-23312
27 2022 Pham Phuong Tam and et al Factor Associated with Teachers satisfaction and Online teaching effectieness under adversity: A Case of Vietnamese Teachers during COVID-19” Journal of Education    
26  2022  Pham Le Giang, Tran Luong   Digitizing textbooks at the library of Can Tho University. The Digital transformation trends in education  The approach from the perspective of human and technology. NXB Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh;,   page 89-98  ISBN: 987-604-309-795-5 
25  2022  Diep Quoc Huy, Mai Thi Yen Lan   Management actions on teaching activities conducted at primary school in Thoai Son dictrict, An Giang province.  European Journal of Education Studies, 2022  Volume 9/2022  ISSN: 2501-1111 
24 2021 Vuu Kim Phuong, Bui Thi Mui, Thai Cong Dan Management of moral education activities for the jinior high school students at Chau Thanh district, Dong Thap province, Viet Nam”, -II Istanbul international modern scientific research congress, Turkey    
23     2021   Mai Thi Yen Lan  The current situation of assurance conditions for education and training in Ke Sach, Soc Trang Province, Vietnam  European Journal of Education Studies    
22   Mai Thi Yen Lan Current situation of teachers at early childhood schools in Ninh Keu district, Can Tho province  International Journal of Multidisciplinary Education and Research    
21 Mai Thi Yen Lan  The situation of English teachers fostering activities at secondary schools in Ke Sach district, Soc Trang Province, Vietnam  European Journal of Education Studies    
20  Nguyen Le Bao Hoang, Giang Thien Vu, Mai My Hanh, Tran Luong, Do Tat Thien. Getting children ready for school:Familiarization with numerical symbols – an importantContent in mathematics education, ho chi minh city University of education journal of sciencE Vol. 18, No. 11: 2049-2065   
19 Pham Phuong Tam and et al Blended Learning In Action: Perception Of Teachers And Students On Implementing Blended Learning In CTU  Multicultural Education  Volume 7, Issue 4, 2021;  
18  Phan Thi Thanh Thao, Pham Phuong Tam and et al;  The Role of Non-Academic Service Quality in an Academic-Oriented Context: Structural Equation Modeling amongst Parents of Secondary Education Students International Journal of Learning, Teaching and Educational Research  Volume 20; No. 8; August 2021   
17  Pham Phuong Tam and et al Impact of the self-assessment process on quality enhancement of higher education institutions: A case study of Vietnam” International Journal of Education and Practice.  Volume 8, No.3. pp. 536-546; 2020;    
16   Vưu Thị Kim Phượng, Bùi Thị Mùi   The current situations and measures of moral educational management for the junior high school students at chauthanh district, dongthap province, Vietnam  The 2nd International Conference on Innovations in Social Sciences Education and Engineering (ICoISSEE)  August 07th, 2021, Bandung, Indonesia     
15  2020 Luong Tran, Phuong Thi Bich Nguyen*  Correlations between Career Prospects and Learning of Pedagogical Students in Can Tho University, Vietnam,   Universal Journal of Educational   Research 8(11B): 6273-6279, 2020.  Q4
 14 Luong Tran, Phuong Nguyen Thi Bich* A Study on Negative Emotions of Vietnamese Students J Hum Ecol,  70(1-3): 166-172 PRINT: ISSN 0970-9274 ONLINE: ISSN 2456-6608; Q4
 13 Luong Tran  Misbehavior of Pedagogical Students in Classroom: A Case Study of Can Tho University in Viet Nam  Universal Journal of Educational Research/ISSN  Vol 8, No 7, 2772-2777-2020   ISSN 2332-3213 (Online), Scopus/ F:0.2/ Qi=4,  
12  Ngoc Thuy Thi Thai and et  al  Face-to-face, blended, flipped, or online learning environment? Impact on learning performance and student cognitions  Joural of Computer Asissted Learning  Volume 36, Issue 3 p. 397-411  
 11 Ngoc Thuy Thi Thai and et  al  Feedback: an important key in the online environment of a flipped classroom setting  Interactive Learning Environments    
10 Phạm Phương Tâm – Nguyễn Minh Tân The situation and efficency of using E-learning training model at Can Tho University. VietNam Journal of Education Volume 4 . Issue 1; March 2020;  
9 Luong Tran , Van-Son Huynh, Thien-Vu Giang*, Mai-Lan Nguyen-Thi, Diem-My Nguyen-Thi Vocational Orientation and the need for establishing Counseling Office in Vietnamese Schools   Journal of Technical Education and Training Vol.12.No.2, 46-54, 2020 ISSN 2229-8932, e-ISSN 2600-7932, ISI/Scopus/F: 0.7/ Qi=4,
8 Van-Son Huynh, Thien-Vu Giang, Vinh-Loc Sam , Luong Tran , Vinh-Khuong Nguyen Educational Human Resource Projection: A Study in Vietnamese Preschool Education from 2017 to 2027 Universal Journal of Educational Research  (6) 2464-24738 Scopus
7  Luong Tran The Situation of Forecasting the Number of Children and Students Attending School: An Exploration Study Based on Primary Teachers’ Evaluation in Vietnam  The Journal of Social Sciences Research 6 (3),321-324 Q3(Scimago)
6   2019  Son Van Huynh, Vu Thien Giang, Tu Thi Nguyen, Luong Tran  Correlations Between Components of Social Emotional Learning of Secondary School Students in Ho Chi Minh City, Vietnam,  European Journal of Contemporary Education 8 (4) 790 -800 ISI/ Scopus
5 Luong Tran, Son Van Huynh, Hoi Duc Dinh, Vu Thien Giang Improving the self-awareness capacity of secondary school students by forming a school counseling model based on student capacity development orientation in Vietnam Problems of education in the 21st century Vol.77,No 6, 722-733 ISI /Scopus 
4 Son, H. V., Vu, G. T., Thien, D. T, Luong, T., & Hoi, D. D The stress problems and the needs for stress counseling of high school students in Vietnam. European Journal of Educational Research 8(4), 1053-1061 Scopus
  Phạm Phương Tâm Developing Distance Training to meet the needs of university qualified human resources in MeKong Delta rigion Viet Nam Jounal of Education (VJE). June  
 2018   Huynh Van Son, Tran Luong, Nguyen Thi Diem My     Self-awareness and self-management of students in grades 4 and 5 in Viet Nam    International Journal of Education and Psychology in the Community, 8 (1 & 2), July    8(1&2),146-155      
2 Trần Lương Measures of organizing the modules designed in creditbased teaching for a Pedagogical course in universities of education, HNUE Journal Of Sciences - Educational Sciences  Volume 63, Issue 9, pp. 90-96  
1 Phạm Phương Tâm Some recommendations to improve the effectiveness of sefl – training activities of high school teaching staff at Phong Dien district, Can Tho city Viet Nam Jounal of Education (VJE), September    

 

2. Xuất bản tiếng Việt

 Năm 2021 - 2025  

TT

Năm

Tác giả

Tên bài báo

Tên tạp chí/Hội thảo

Số , trang

QG

             
  2023   Nguyễn Thị Bích Phượng, Trần Lương Nhận thức của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ về lợi ích của học tập trực tuyến   Tạp chí Thiết bị GD    
   2023  Nguyễn Thị Bích Phượng, Trần Lương, Lư Thị Bé Bay, Nguyễn Trọng Nhị, Nguyễn Hoàng Nam, Tiêu Hoàng Phước, Diệp Thị Bích Quyền, Đặng Công Vinh Nghiên cứu thực trạng hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp lớp 10 tại các trường THPT ngoài công lập thuộc quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ   Tạp chí giáo dục    
 

2023

Trần Lương, Nguyễn Thị Bích Phượng  Mức đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ ngành Quản lý giáo dục Trường Đại học Cần Thơ  Thiết bị giáo dục 137-139   
195 

2022

 

 

Trần Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Thị Bích Phượng

 Thực trạng nội dung giáo dục kỹ mềm theo mô hình SEL cho sinh viên các trường cao đẳng Nghề tại thành phố Cần Thơ.

 

Tạp chí giáo dục   tháng 12/2022   
194  2022  Nguyễn Thị Bích Phượng, Trần Thị Bé    Thực trạng nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh về tầm quan trọng của tư vấn học đường các trường trung học cơ sở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 Tạp chí giáo dục

tập 22 (SĐB) tháng 11/2022   
193  2022  Trần Thị Mừng, Huỳnh Thị Thúy Diễm, Nguyễn Thị Bích Phượng  Thực trạng hoạt động trao đổi sinh viên quốc tế tại Trường Đại học Cần Thơ,  Tạp chí giáo dục  tập 22 (SĐB) tháng 11/2022    
 192  2022 Nguyễn Thị Thụy Nhã Trúc, Nguyễn Thị Bích Phượng 

 Thực trạng sử dụng hình thức tư vấn học đường ở các trường tiểu học tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ,

Tạp chí giáo dục  sdb tháng 10 trang 171-175    

191

 2022

 Trần Thị Mừng, Huỳnh Thị Thúy Diễm, Nguyễn Thị Bích Phượng

Thực trạng quản lý hoạt động trao đổi sinh viên quốc tế tại Trường Đại học Cần Thơ. 

Tạp chí Thiết bị giáo dục

 số 275, kỳ 2 tháng 10 năm 2022 

 

190

2022

Nguyễn Văn Giang, Trần Lương

Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh các Trường THPT huyện An Phú tỉnh An Giang

Tạp chí Thiết bị giáo dục

số 274, kỳ 1 tháng 10 năm 2022 

 

189

2022

Nguyễn Tấn Phát - Phạm Phương Tâm – Trần Lương

“E-Learning trong học tập suốt đời ở giáo dục đại học”

Tạp chí Giáo dục và Xã hội, 

SĐB, 2/2022   

188

2022

Lê Thị Hồng Gấm, Mai Thị Yến Lan

Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ ở các trường mầm non thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Thiết bị giáo dục, 10/2022

   

187

2022

Nguyễn Minh Trí - Phạm Phương Tâm

Quản lý Phát triển đội ngũ giáo viên trong bối cảnh đổi mới giáo dục nghề nghiệp

Thiết bị giáo dục. SĐB, 10/2022

   

186

2022

Phạm Phương Tâm – Lê Bình Phương

Thực trạng và biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí các trường trung học phổ thông tỉnh Tiền Giang trong bối cảnh đổi mới giáo dục

Tạp chí giáo dục

tập 22, số 4 , tháng 2 năm 2022

   

185

 2022

Phạm Phương Tâm – Nguyễn Minh Tân

Quản lý đào tạo trực tuyến tại Trường Đại học Cần Thơ

Tạp chí Giáo dục và Xã hội, SĐB, kỳ 2, 5/2022

   

184 

2022 

Bùi Hồng Khanh - Phạm Phương Tâm 

Thực trạng quản lý hoạt động dạy học giáo dục thể chất tại các trường tiểu học thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 

Tạp chí giáo chức, 185,  9/2022

 

 

 183

2022

Phạm Phương Tâm, Bùi Thị Mùi, Nguyễn Tấn Phát

Quản lí phát triển đội ngũ giảng viên trong bối cảnh đổi mới giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu trường hợp Trường Cao đẳng Tây Đô

Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam,

Số 08, tập 18, năm 2022

 

 

182 

2022

Phan Nguyễn Thu Minh - Phạm Phương Tâm

Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học sinh tiểu học quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Tạp chí Giáo dục và Xã hội, SĐB, 9/2022

 

 

181 

2022

Trương Thị Mỹ Ngân - Phạm Phương Tâm

Thực trạng giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

Tạp chí Thiết bị GD SĐB, 9/2022

 

 

 180

 2022

 Trần Thị Bé, Nguyễn Thị Bích Phượng

Thực trạng quản lý hoạt động tư vấn học đường tại các trường trung học cơ sở quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 268 kỳ 1 tháng 7/2022,

148-150

 

 179

 2022

 Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Bùi Thị Mùi

 Thực trạng dịch vụ thông tin thư viện tại Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ

Tạp chí Thiết bị giáo duc, Số 268, tháng 7/2022. 

 

 

178

 2022

 Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Bùi Thị Mùi 

Thực trạng quản lý hoạt động dịch vụ thông tin thư viện tại trung tâm học liệu Trường Đại học Cần Thơ, 

Tạp chí Thiết bị giáo duc, Số Đặc biệt, tháng 7/2022.  

  

 

177

2022 

 Nguyễn Thụy Nhã Trúc, Nguyễn Thị Bích Phượng 

 Thực trạng hình thức phối phối các lực lượng giáo dục trong tư vấn học đường tại các trường tiểu học quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 268 kỳ 1 tháng 7/2022,  

t124 - 126 

 

 176

 2022

 Nguyễn Minh Triết, Trần Lương, Nguyễn Thị Bích Phượng

Thực trạng mức độ đáp ứng của phương tiện dạy học tại các trường tiểu học trên địa bàn quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ

Tạp chí giáo dục, tập 22 số 15, tháng 8/2022, 

36-41  

 

175 

 2022

 Nguyễn Thị Bích Phượng, Trần Lương, Đặng Thị Kim Liên 

 Mối tương quan trong nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại Trường Đại học Cần Thơ.

  Tạp chí giáo dục, tập 22, số 14 tháng 7/2022

trang 59-64 

 

174

2022

Đoàn Thị Kiều My, Trần Lương, Nguyễn Thị Bích Phượng 

 Thực trạng quản lý hoạt động tự học của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ. 

Tạp chí Giáo dục, tập 22, số đặc biệt 7 tháng 6/2022, 

trang 275-280

 

173 

2022

 Thiều Khánh Linh, Mai Thị Yến Lan 

Thực trạng quản lý hoạt động văn hóa ứng xử cho học sinh các Trường THPT huyện kế sách tỉnh Sóc Trăng.  

Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 268 Kỳ 1 tháng 7/2022

154-156  

 

172 

2022 

 Trần Văn Quang, Mai Thị Yến Lan

 Thực trạng quản lý tư vấn học đường cho sinh viên tại trường Đại học Nam Cần Thơ. 

Tạp chí Thiết bị giáo dục, số đặc biệt tháng 7 năm 2022,  

500-502 

 

171 

2022

Văn Nguyễn Phương Yến, Bùi Thị Mùi 

 Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn Đạo đức lớp một ở các trường tiểu học quận Bình Thủy – thành phố Cần Thơ, 

Tạp chí Thiết bị giáo duc, Số 268, tháng 7/2022.

 

 

170 

2022 

 Trần Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Thị Bích Phượng 

 Nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên và sinh viên các trường cao đẳng Nghề thành phố Cần Thơ về tầm quan trọng của giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên

Tạp chí giáo chức số 182 tháng 6/2022, 

 trang 97 - 100 

 

169

2022

Đoàn Thị Kiều My, Trần Lương, Nguyễn Thị Bích Phượng

 Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ. 

Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 266 kỳ 1 tháng 6/2022

Trang 147-149

 

 168

2022

Lê Văn Biểu, Bùi Thị Mùi 

Thực trạng quản lý giáo dục hành vi văn hóa học đường cho học sinh trung học cơ sở, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Tạp chí Thiết bị giáo duc, Số 265, tháng 5/2022

 

 

167 

2022

Lâm Đặng Phương Thảo, Bùi Thị Mùi 

 Những yêu cầu đối với đội ngũ giáo viên mầm non

Tạp chí Thiết bị giáo dục, Số Đặc biệt, tháng 5/2022

 

 

 166

 2022

Nguyễn Thị Bích Phượng, Trần Lương  

 Nhu cầu của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ về người trợ giúp tâm lý

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số tháng 262, kỳ 1 tháng 4/2022

 Trang 139-142 

 

165 

2022

Đặng Huỳnh Thanh Trúc, Bùi Thị Mùi

 Kỷ luật tích cực trong giáo dục học sinh

Tạp chí Giáo dục và xã hội, Số Đặc biệt tháng 4/2022.

 

 

164

 2022

Trần Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Thị Bích Phượng 

Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên các trường cao đằng Nghề thành phố Cần Thơ

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số tháng 262, kỳ 1 tháng 4/2022

Trang 158-161  

 

 163

 2022

 Nguyễn Thị Bích Phượng, Trần Lương 

 Nhu cầu của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ về người trợ giúp tâm lý.

 Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số tháng 262, kỳ 1 tháng 4/2022,  

 trang 139-142

 

 162

 2022

 Đặng Thị Kim Liên, Trần Lương, Nguyễn Thị Bích Phượng

 Nhận thức của cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên trường Đại học Cần Thơ về tầm quan trọng của hoạt động ngoài giờ lên lớp

Tạp chí Thiết bị Giáo dục tháng 3/2022 

 

 VN

 161

 2022

 Trương Huỳnh Hùng, Bùi Thị Mùi 

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường trung học cơ sở, 

Tạp chí Giáo dục và xã hội, Số Đặc biệt tháng 3/2022  

 

 

 160

2022 

 Trần Thị Hằng, Bùi Thị Mùi 

Thực trạng quản lý giáo dục hành vi văn hóa trong nhà trường cho học sinh các trường tiểu học huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, 

 Tạp chí Thiết bị giáo duc, Số 260, tháng 3/2022. 

 

 

 159

2022 

 Tô Thị Kim Hoãn, Bùi Thị Mùi

 Thực trạng quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, 

Tạp chí Thiết bị giáo duc, Số 260, tháng 3/2022. 

 

 

158 

2022

Trần Thị Minh Thư, Bùi Thị Mùi (2022)

Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng

Tạp chí Thiết bị giáo duc, Số 258, tháng 2/2022.

 

 

157

2022

 Nguyễn Thị Bích Phượng

Tổng quan nghiên cứu về khó khăn trong học tập trực tuyến

 Tạp chí giáo chức Việt Nam, số 177 tháng 1/2022

 trang 20-24 

VN 

 156

2021

Lê Văn Biểu, Bùi Thị Mùi

Giáo dục hành vi văn hóa học đường cho học sinh phổ thông

Tạp chí Thiết bị giáo duc, Số 255, tháng 12/2021.

 

 

 155

  2021

Nguyễn Thị Bích Phượng

 Tổng quan nghiên cứu về mô hình tham vấn học đường.

Tạp chí giáo chức

tháng 8/2021

VN

 154

Võ Thái Sang, Nguyễn Thị Bích Phượng

Thực trạng kỹ năng thích ứng với cuộc sống của học sinh trung học cơ sở tại thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng.

Tạp chí Thiết bị Giáo dục

số tháng 247 8/2021

VN

 153

Trần Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Thị Bích Phượng

Thực trạng quản lý đào tạo ngành du lịch tại Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế TED “VĂN HÓA, GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ”

ngày 6 -8 tháng 8/2021. ISBN: 978-604-80-5756-5, trang 405-41

VN

 152

Nguyễn Tấn Phát, Bùi Như Ý, Phạm Phương Tâm

Xã hội hóa giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay - Một số vấn đề đặt ra

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

số 124, tháng 7 năm 2021

VN

 151

Nguyễn Anh Đào, Nguyễn Thị Bích Phượng

 Một số biện pháp quản lý hoạt động giảng dạy tiếng Anh tại các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Tạp chí Thiết bị Giáo dục

số đặc biệt tháng 7/2021

VN

 150

Tô Thị Kim Hoãn, Bùi Thị Mùi

 Giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông

Tạp chí Thiết bị giáo dục

Số 251, tháng 10/2021

VN

 149

Hồ Thị Hoàng Oanh, Trần Lương, Nguyễn Thị Bích Phượng

Thực trạng lập kế hoạch quản lý hoạt động học tập của SV trường Đại học Cần Thơ

Tạp chí Thiết bị giáo dục

Số 246 kỳ 1 tháng 8, 158-160

VN

 148

Nguyễn Thị Thuận, Bùi Thị Mùi

Thực trạng phát triển đội ngũ cố vấn học tập tại Trường Đại học Cần Thơ

Tạp chí Thiết bị Giáo dục

Số 247, tháng 8/2021

VN

 147

Phan Thị Chọn, Bùi Thị Mùi

Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

Tạp chí Thiết bị Giáo dục

Số 246, tháng 8/2021

VN

 146

Phạm Phương Tâm, Hồ Sơn Thạch

Quản lý hoạt động Tổ chuyên môn ở các trường Tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Tạp chí Thiết bị Giáo dục

số kỳ 2, tháng 7 năm 2021

VN

 145

Nguyễn Thị Bích Phượng

Thực trạng khó khăn của giáo viên trung học cơ sở trong công tác tư vấn học đường tại huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre.

Tạp chí Thiết bị Giáo dục

số đặc biệt tháng 7/2021, trang 305-307

VN

 144

Lê Thanh Thủy, Nguyễn Thị Bích Phượng

 Quản lý hoạt động tư vấn học đường tại các trường trung học phổ thông huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

7/2021,189-193

VN

 143

Dương Hoàng Diễm Châu, Nguyễn Thị Bích Phượng

Thực trạng lập kế hoạch QL hoạt động TVHĐ tại các trường THCS thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Tạp chị Thiết bị Giáo dục

Số đặc biệt tháng 7/2021, 456-459

VN

 142

Phạm Phương Tâm, Nguyễn Tấn Phát

Hoạt động tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ

Tạp chí Thiết bị Giáo dục

số ĐB, tháng 7 năm 2021

VN

 141

Lê Bình Phương,  Phạm Phương Tâm

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường trung học cơ sở trong bối cảnh đổi mới giáo dục

Tạp chí Giáo chức

số 171, tháng 7 năm 2021

VN

 140

Nguyễn Thị Thuận Bùi Thị Mùi

Năng lực cố vấn học tập bậc đại học

Tạp chí Thiết bị Giáo dục

Số 245, tháng 7/2021

VN

 139

Phạm Phương Tâm, Lâm Thành Công

Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên Âm nhạc các trường Tiểu học ở Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Tạp chí Thiết bị Giáo dục

số ĐB 2, tháng 7 năm 2021

VN

 138

Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trần Lương

Thực trạng năng lực cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

Tạp chí Thiết bị giáo dục

Số đặc biệt 2 tháng 7, 481-483

VN

 137

Hồ Thị Hoàng Oanh, Trần Lương, Nguyễn Thị Bích Phượng

 Thực trạng nhận thức của cán bộ quản lý  và sinh viên về tầm quan trọng của quản lý hoạt động học tập tại Trường Đại học Cần Thơ

Tạp chí Thiết bị giáo dục

Số 244, kỳ 1 tháng 7, 156-158

VN

 136

Phạm Phương Tâm, Nguyễn Tấn Phát, Hồ Sơn Thạch

Nâng cao hiệu quả tuyển sinh trong đào tạo vừa làm vừa học

Tạp chí Giáo chức

số 170, tháng 6 năm 2021

VN

 135

Trần Thị Tủy Tiên, Trần Lương

Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ

Tạp chí Thiết bị giáo dục

Số đặc biệt tháng 6, 394-396

VN

 134

Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trần Lương

 Biện pháp quản lý hoat động bồi dưỡng cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Tạp chí Thiết bị giáo dục

Số đặc biệt tháng 6, 409-411

VN

 133

Lê Thanh Thủy, Nguyễn Thị Bích Phượng

Thực trạng những khó khăn tâm lý trong học tập của học sinh trung học phổ thông tại huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre.

Tạp chí Thiết bị Giáo dục

số đặc biệt tháng 6/2021,tr311-313

VN

 132

Nguyễn Anh Đào, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Nguyễn Thị Bích Phượng

Thực trạng kỹ năng nghe nói Tiếng Anh của học viên tại các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Tạp chí Thiết bị Giáo dục

số 243 Kỳ 2 tháng 6/2021, tr62-64

VN

 131

Nguyễn Thọ Sơn, Bùi Thị Mùi

 Hoạt động cố vấn học tập tại các trường đại học

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

Số đặc biệt tháng 5/2021

VN

 130

Phạm Phương Tâm, Bùi Thị Mùi

Quản lý lớp học trong giảng dạy các học phần ở bậc đại học

Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam

Số đặc biệt tháng 5/2021

VN

 129

Nguyễn Thị Bích Phượng, Trần Lương

Thực trạng  nhu cầu về hình thức tư vấn học đường của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ

Tạp chí giáo dục

Số Đặc biệt kì II tháng 5, tr 138-143

VN

 128

Phạm Phương Tâm, Lê Bình Phương

Phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học cơ sở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Tạp chí Thiết bị Giáo dục

số 241, Kỳ 2 tháng 5 năm 2021

VN

 127

Phạm Phương Tâm, Nguyễn Tấn Phát

Đổi mới công tác tuyển sinh trong đào tạo vừa làm vừa học tại Trường Đại học Cần Thơ

Tạp chí Thiết bị Giáo dục

số 241, Kỳ 2 tháng 5 năm 2021

VN

 126

Phạm Phương Tâm, Nguyễn Minh Trí

Thực trạng và biện pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Tây Đô đáp ứng yêu cầu đổi mới đào tạo nghề hiện na

Tạp chí Giáo dục

số ĐB, kỳ 2 tháng 5 năm 2

VN

 125

Dương Hoàng Diễm Châu, Nguyễn Thị Bích Phượng

 Thực trạng khó khăn trong giao tiếp của học sinh các trường trung học cơ sở tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Tạp chí Thiết bị Giáo dục

số tháng 5 (SĐB), trang 319-321

VN

 124

Phạm Phương Tâm, Nguyễn Minh Thành

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hỗ trợ dạy và học Ngôn ngữ Anh cho sinh viên các trường đại học khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Tạp chí Giáo dục

số ĐB kỳ 1, tháng 4 năm 2021

VN

 123

Phạm Phương Tâm, Nguyễn Thái Hữu

Thực trạng ứng dụng mô hình Taylor trong đánh giá năng lực tự học của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Cần Thơ

Tạp chí Giáo dục

số ĐB kỳ 2, tháng 4 năm 2021

VN

 122

Nguyễn Thị Bích Phượng

Thực trạng mức độ tìm kiếm người trợ giúp tâm lý cho sinh viên trường đại học Cần Thơ.

Tạp chí Thiết bị Giáo dục số 241

kỳ 2 tháng 5/2021, trang 119-122

VN

 Từ năm 2018 - 2020

TT

Năm

Tác giả

Tên bài báo

Tên tạp chí/Hội thảo

Số , trang

QG

 121

 

2020 

Trần Lương, Đào Vũ Nguyên 

 Rào cản trong việc triển khai thực hiện công tác tham vấn học đường ở trường trung học cơ sở tại huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, 

Tạp chí Thiết bị giáo dục, 

Số đặc biệt tháng 7, 152-154  

VN 

120

Trần Lương, Nguyễn Thị Bích Phượng

Mối tương quan giữa tính tự giác, tính tích cực, độc lập, chủ động và sáng tạo trong học tập của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ

Tạp chí Giáo chức

6, 83-85

VN

119

Trần Lương, Nguyễn Thị Bích Phượng, Vũ Thu Trang, Nguyễn Thị Tứ

Kết quả đánh giá theo tiêu chí về mô hình tham vấn học đường trong công tác tâm lí học trường học đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Phát triển công tác tâm lí học trường học ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục: mô hình và cơ chế.NXB ĐHSPTPHCM

187-203

VN

118

Nguyễn Thị Bích Phượng

Biểu hiện thấu cảm với học sinh của giáo viên huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Phát triển công tác tâm lí học trường học ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục: mô hình và cơ chế. NXB ĐHSPTPHCM

72 - 79

 VN

 117

Trần Lương, Nguyễn Thị Bích Phượng

Thực trạng hành vi văn hóa học đường của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ

Tạp chí Giáo chức

 

 

116

     2019        

 Trần Lương, Giang Thiên Vũ 

 Một số khó khăn tâm lý học đường của học sinh trung học tại thành phố Cần Thơ

 Kỷ yếu hội thảo khoa học, Thực trạng công tác tư vấn học đường tại các trường trung học trên địa bàn thành phố Cần Thơ, NXB ĐHSP TPHCM

 69 -77

 VN

115

 Nguyễn Thị Bích Phượng, Trần Lương, Nguyễn Thanh Huân

 Những vấn đề gặp phải của học sinh trung học tại thành phố Cần Thơ phân tích theo các bình diện

Kỷ yếu hội thảo khoa học, Thực trạng công tác tư vấn học đường tại các trường trung học trên địa bàn thành phố Cần Thơ, NXB ĐHSP TPHCM 

78 -90

 VNI

114

 Huỳnh Văn Sơn, Giang Thiên Vũ, Trần Lương

Điều kiện phát triển giáo dục nhằm đáp ứng kết quả dự báo số trẻ và số học sinh đến trường

 Kỷ yếu Hội thảo khoa học. Dự báo số trẻ, số học sinh đến trường và đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục. NXB Đại học Sư phạm TPHCM

 148 -163

 VN

113

 Nguyễn Thị Minh Hồng, GIang Thiên Vũ, Trần Lương

 Tổng quan tình hình nghiên cứu về rèn luyện kĩ năng mềm trên thế giới và ở Việt Nam

 Kỷ yếu hội thảo khoa học, Các giải pháp và mô hình tiêu chuẩn của việc rèn luyện kĩ năng mềm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho TPHCM, NXB Đại học Sư phạm TPHCM

 5 -16

 VN

112

Trần Lương, Lâm Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Nội dung đảm bảo chất lượng nhìn từ góc độ quản lý

Kỷ yếu hội thảo khoa học, Giải pháp đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục phù hợp với số trẻ, số học sinh đến trường giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2035 ở Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm TPHCM

76-86

VN

 111

 Phạm Phương Tâm, Lê Thị Thơ

Đề xuất mô hình bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học theo hướng tiếp cận CDIO cho giảng viên trường cao đẳng nghề vùng Đồng bằng sông Cửu Long

 Tạp chí Khoa học Giáo dục

03 

 VN

110

Phạm Phương Tâm

Đồng bằng sông Cửu Long trước cơ hội và thách thức của cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0

 Tạp chí Giáo dục và Xã hội

 04

 VN

 109 

 Phạm Phương Tâm

Các hướng tiếp cận trong quản lý Giáo dục thường xuyên trình độ đại học ở Trường Đại học Cần Thơ

 Tạp chí giáo dục

 455(6)

 VN

 108

Hà Thanh Toàn, Phạm Phương Tâm

Một số giải pháp đảm bảo tự chủ tài chính của Trường Đại học Cần Thơ trong xu hướng tự chủ đại học

 Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Tái cấu trúc hệ thống Giáo dục đại học và Giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam – cho các thập niên đầu của thế kỷ XIX”, NXB Thông tin và Truyền thông.

 

 VN

 107

 Phạm Phương Tâm, Võ Minh Trí

Quản lý đào tạo vừa làm vừa học ở trường đại học theo hướng tiếp cận chức năng quản lý

 Tạp chí Giáo dục

 461 (9)

 VN

106

 Phạm Phương Tâm, Huỳnh Thị Mai Gi

Nhu cầu bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý các trường mầm non quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

Tạp chí Thiết bị Giáo dục

 200

 VN

105

 Võ Minh Trí, Phạm Phương Tâm

Phối hợp các bên liên quan trong quản lý đào tạo hình thức vừa làm vừa học ở trường đại học

Tạp chí Thiết bị Giáo dục

 200

 VN

104

 Huỳnh Thị Mai Gi, Phạm Phương Tâm

Thực trạng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý các trường mầm non quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

 Tạp chí giáo dục

 10

 VN

103

Phạm Phương Tâm

Quản lý hoạt động Bồi dưỡng thường xuyên của Trường Đại học Cần Thơ đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực Đồng bằng sông Cửu Long

 Tạp chí Thiết bị giáo dục

 Kỳ 2 số 205(11)

 VN

 102

        2018          

 Trần Lương

Measures of organizing the modules designed in creditbased teaching for a Pedagogical course in universities of education

 HNUE Journal Of Sciences - Educational Sciences

Volume 63, Issue 9, pp. 90-96

 VN

101

Bùi Thị Mùi

Năng lực công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường trung học

Tạp chí Giáo dục và xã hội

số đặc biệt 11.

VN

 100

Bùi Thị Mùi

Năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục của giảng viên trong các trường, khoa sư phạm vùng đồng bằng sông Cửu Long, 

Tạp chí Giáo dục và xã hội

84

VN

 99

 Huỳnh Văn Sơn,Trần Lương

 Kết quả dự báo số trẻ-số học sinh đến trường ở Việt Nam giai đoạn 2015-2035 từ số liệu thứ cấp. 

 Kỷ yếu hội thảo khoa học, Cơ chế quản lý nhà nước, chính sách và vấn đề đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục tại Việt Nam-Dựa trên phù hợp với kết quả dự báo số trẻ-số học sinh đến trường, NXB Đại học Sư phạm TPHCM

 141-150

 VN

 98

Trần Lương, Lê Duy Hùng, Lữ Thị Hải Yến 

Thực trạng giáo viên tiểu học hiện nay dưới góc nhìn quản trị nguồn nhân lực 

 Kỷ yếu hội thảo khoa học, Cơ chế quản lý nhà nước, chính sách và vấn đề đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục tại Việt Nam-Dựa trên phù hợp với kết quả dự báo số trẻ-số học sinh đến trường, NXB Đại học Sư phạm TPHCM.

 76-85

 VN

 97

 Trần Lương

Biện pháp phát triển kỹ năng lập kế hoạch tự học cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, 

 Tạp chí Giáo dục và Xã hội, 

 Số Đặc biệt kỳ 1, tháng 5, tr 290-293

 VN

 96

 Trần Lương

Thực trạng kĩ năng lập kế hoạch tự học của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, 

 Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 

Tháng 5, 119-129

 VN

 95

 Trần Lương

 Tác động của facebook đến việc học tập của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số 84, tr 24-29

 24-29

 VN

 94

Nguyễn Thị Bích Phượng

Động cơ học tập của sinh viên người Khmer Trường Đại học Cần Thơ

Tạp chí giáo chức Việt Nam

 137(9),67-70

 VN

93

Nguyễn Thị Bích Phượng

 Hứng thú trong học tập của sinh viên người Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long, 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội 

 08, 375-378

 VN

92

Nguyễn Thị Bích Phượng

 Tổng quan nghiên cứu về nhu cầu học tập của sinh viên người Khmer vùng đồng sông Cửu Long. 

Tạp chí Thiết bị giáo dục

08, 85-87, 134

 VN

91

Nguyễn Thị Bích Phượng

 Tương quan giáo dục gia đình đến nhận thức của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ về tầm quan trọng của các giá trị sống

Tạp chí Tâm lý học xã hội,

05/2018

 VN

90

 Phạm Phương Tâm

 Hợp tác – Chia sẻ và Phát triển nguồn lực 

 Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: “Vai trò của các trường cao đẳng cộng đồng trong việc đào tạo nguồn nhân lực của địa phương” năm 2018, Cà Mau.

 

 VN

 89

Phạm Phương Tâm, Nguyễn Hữu Quí

Một số biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học tại huyện Phong Điền – Thành phố Cần Thơ

Tạp chí Khoa học Giáo dục

08

VN

 88

 Phạm Phương Tâm, Lê Thị Thơ

 Một số biện pháp phát triển hình thức Đào tạo Từ xa trong hoạt động Giáo dục Nghề nghiệp

Tạp chí Giáo dục

 

 VN

 87

Phạm Phương Tâm

Some recommendations to improve the effectiveness of sefl – training activities of high school teaching staff at Phong Dien district, Can Tho city

2018 September, Viet Nam Jounal of Education (VJE).

 

VN

 86

Phạm Phương Tâm

Thực trạng và giải pháp quản lý giáo dục thường xuyên tại Trường Đại học Cần Thơ

Tạp chí Thiết bị Giáo dục

182

VN

85

Phạm Phương Tâm

 Nâng cao chất lượng biên soạn và sử dụng tài liệu hướng dẫn học tập trong đào tạo từ xa tại Trường Đại học Cần Thơ        

Tạp chí Thiết bị Giáo dục

183

VN

84

Hoàng Thị Kim Liên 

Mối tương quan giữa các yếu tố chủ quan và mức độ stress của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ 

Tạp chí thiết bị giáo dục 

188,50-53 

VN 

 Từ năm 2015- 2017

TT

Năm

Tác giả

Tên bài báo

Tên tạp chí/Hội thảo

Số/Trang

QG

83

      2017      

 Bùi Thị Mùi 

 Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục của cán bộ quản lý trong các trường, khoa sư phạm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, 

 Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm”, Nxb Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

 

 VN

 82

 Bùi Thị Mùi, Phạm Anh Du

Xây dựng mục tiêu học tập theo hướng tiếp cận năng lực

 Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm”, Nxb Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

 

 VN

 81

 Trần Lương

Thiết kế chương trình dạy học theo module – giải pháp đổi mới chương trình đạo tạo, bồi dưỡng tại trường đại học sư phạm, 

 Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tê, Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm, Nxb ĐHSP TP. HCM

 230-241

 VN

80

 Huỳnh Văn Sơn, Trần Lương 

Giáo dục năng lực cảm xúc xã hội tiếp cận theo mô hình SEL trong đào tạo-bồi dưỡng giáo viên hiện đại

Kỷ yếu hội thảo kho học quốc tê, Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm, Nxb ĐHSP TP. HCM, 

 444-453

 VN

79

 Trần Lương

Thiết kế chương trình dạy học theo module – giải pháp đổi mới chương trình dạy học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở các trường đại học Việt Nam hiện nay, 

 Kỷ yếu hội thảo kho học quốc gia, Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, NXB ĐH Huế

 516-525

 VN

78

Trần Lương,  Nguyễn Thị Bích Phượng

 Tác động của chính sách miễn học phí đối với sinh viên sư phạm. 

 Kỷ yếu hội thảo, Tác động của chính sách miễn học phí cho sinh viên sư phạm đến chất lượng tuyển sinh và đào tạo giáo viên. Nxb ĐHSP TP. HCM

 9-15

 VN

 77

Trần Lương,  Nguyễn Thị Bích Phượng

  Một số biểu hiện tính trung thực của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ – Nét tính cách có mối tương quan với kết quả học tập. 

 Tạp chí Giáo dục và Xã hội

 9, 310-324

VN 

 76

Nguyễn Thị Bích Phượng

Mức độ thấu cảm học sinh của giáo viên trung học cơ sở huyện Châu Thành, Trà Vinh trong công tác chủ nhiệm lớp, 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Phát triển mô hình tham vấn học đường ở trường phổ thông, NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

25-28

VN

 75

Nguyễn Thị Bích Phượng

Dạy kỹ năng định hướng giá trị sống cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội 

12,94-97

VN

 74

Nguyễn Thị Bích Phượng

Mức độ thực hiện hành vi thỏa mãn nhu cầu học tập của sinh viên người Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long,

Tạp chí Tâm lý học xã hội

10

VN

 73

Trần Lương, Nguyễn Thị Bích Phượng

Một số biểu hiện tính trung thực của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ – Nét tính cách có mối tương quan với kết quả học tập

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

9, 310-324

VN

 72

 Nguyễn Thị Bích Phượng

 Niềm tin vào bản thân trong học tập của sinh viên người Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long

 Tạp chí Giáo dục và Xã hội

 10

 VN

 71

Nguyễn Thị Bích Phượng

Nhu cầu học kỹ năng mềm của sinh viên người Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long, 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

8

 VN

 70

Nguyễn Thị Bích Phượng

Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tri thức của sinh viên người Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long, 

Tạp chí Tâm lý học xã hội

8

 VN

 69

Nguyễn Thị Bích Phượng

Thực trạng nhu cầu về tri thức của sinh viên người Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long, 

Tạp chí Tâm lý học xã hội

7

 VN

 68

Nguyễn Thị Bích Phượng

Tương quan giáo dục gia đình đến nhận thức của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ về tầm quan trọng của các giá trị sống, 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Mối quan hệ giữa nhà nước, cộng đồng và gia đình", Chương trình cấp Bộ "Nghiên cứu đánh giá tổng thể về gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế

 

VN

67

Phạm Phương Tâm 

Biên soạn và sử dụng hiệu quả học liệu trong đào tạo từ xa

 Tạp chí Giáo dục

 

VN 

 66

Phan Văn Kha, Phạm Phương Tâm

Phương thức Giáo dục thường xuyên trong vai trò đào tạo nhân lực chất lượng cao 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Giáo dục thường xuyên ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long – Thực trạng và Thách thức”, NXB Đại học Cần Thơ.

 

VN

 

TT

Năm

Tác giả

Tên bài báo

Tên tạp chí/Hội thảo

Số trang

QG

 65

   2016       

Bùi Thị Mùi

Thực trạng năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên các trường, khoa sư phạm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, 

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông”, Nxb Đại học sư phạm Hà Nội

 

VN

64 

Trần Lương

Biện pháp phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, 

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế , Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, NXB Đại học sư phạm

387-395

VN

 63

Nguyễn Thị Bích Phượng,Trần Lương

Tính trung thực-Nét tính cách có mối tương quan với kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, 

Kỷ yếu hội thảo khoa học, Đào tạo giáo viên trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, Trường Đại học Đà Lạ

63-72

VN

 62

Trần Lương

Thực trạng kỹ năng lập kế hoạch học tập của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, 

Tạp chí Thiết bị giáo dục

128,107-11

VN

 61

Trần Lương

Trần Lương (2016), Thiết kế bài học tiếp cận theo lý thuyết module

Ta54p chí Khoa học Đại học Huế

1,127-141

VN

 60

 Nguyễn Thị Bích Phượng

 Thực trạng định hướng giá trị sống của sinh viên trường Đại học Cần Thơ, 

 Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ

 44

VN

 59

Phạm Văn Kha, Phạm Phương Tâm

 Mô hình quản lý đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ đại học

 Tạp chí Khoa học Giáo dục

 

VN

  58

Phạm Văn Kha, Phạm Phương Tâm   

Thực trạng quản lý đào tạo từ xa trình độ đại học vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2016  

 Tạp chí giáo dục   

    

VN  

 

TT

Năm

Tác giả

Tên bài báo

Tên tạp chí/Hội thảo

Số/Trang

QG

 57

     2015    

Bùi Thị Mùi, Trần Lương

Tổng quan tình hình nghiên cứu phát triển năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục ở các trường sư phạm, 

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Tâm lý và Giáo dục học trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam”, Nxb Đại học sư phạm

 

VN

 56

Bùi Thị Mùi

Các hình thức tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục trong các trường sư phạm

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Tâm lý và Giáo dục học trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam”, Nxb Đại học sư phạm.

 

VN

 55

Trần Lương

Biện pháp phát triển kỹ năng sống cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sài Gòn

9, 84-90

VN

 54

Trần Lương

Thiết kế và tổ chức dạy học theo module giải pháp đổi mới chương trình học phần GDH trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở các trường đại học sư phạm hiện nay

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế, Tâm lý và Giáo dục học trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam, NXB ĐHSP

725-729 

 VN

 53

Trần Lương

Tổ chức bài học tiếp cận theo lí thuyết module trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế, Tâm lý và Giáo dục học trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam, NXB ĐHSP

 730-733

 VN

 52

Trần Lương, Bùi Thị Mùi

 Tổng quan tình hình nghiên cứu phát triển năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục ở các trường sư phạm

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế, Tâm lý và Giáo dục học trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam, NXB ĐHSP 

 

VN 

 51

Trần Lương

 Phát triển kỹ năng kiên định cho sinh viên Trường đại học Cần Thơ

Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm TP.HCM 

8(74),178-189 

VN 

 50

Trần Lương

 Thực trạng kỹ năng quản lý thời gian của sinh viên Trường đại học Cần Thơ

Tạp chí khoa học, Đại học Huế 

6,5-19 

 VN

 49

 Trần Lương

 Thiết kế chương trình học phần GDH theo lí thuyết module trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Tạp chí GD, số đặc biệt 

5,199-200 

 VN

 48

 Trần Lương

 Thiết kế định hướng kết quả học tập của module dạy học

Tạp chí giáo dục số đặc biệt 

 3,106-108

 VN

 47

 Trần Lương

Tổ chức module dạy học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Tạp chí giáo dục

351,31-33,42 

VN 

46 

Phạm Phương Tâm 

 Cơ sở khoa học về quản lý đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ đại học

Tạp chí Khoa học Giáo dục 

122 

 VN

 45

 Phạm Phương Tâm 

Nâng cao chất lượng đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu xã hội học tập và học suốt đời

 Tạp chí giáo dục

 

VN 

44

Nguyễn Thị Bích Phượng

Kỹ năng học với các nguồn tri thức

Kỷ yếu hội thảo khoa học “Cải tiến công tác đào tạo sinh viên sư phạm, nâng cao năng lực nghiên cứu và dạy học của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông” NXB Trường Đại học Cần Thơ

110-112

VN

 43

Phạm Phương Tâm 

Vai trò của đào tạo không chính quy đối với đào tạo nhân lực trình độ cao vùng Đồng bằng sông Cửu Long

 Tạp chí giáo dục

 

VN

  42

Phạm Phương Tâm  

Quản lý Đào tạo từ xa của Trường Đại học Cần Thơ – Thực trạng và biện pháp 

Tạp chí Khoa học Giáo dục 

  

VN 

Từ năm 2012- 2014

TT

Năm

Tác giả

Tên bài báo

Tên tạp chí/Hội thảo

Số/Trang

QG

 41

      2014     

 Bùi Thị Mùi

Thực trạng và giải pháp tăng cường năng lực quản lý lãnh đạo của cán bộ nữ các trường công lập thành phố Cần Thơ 

 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

 34

VN 

 40

Bùi Thị Mùi, Nguyễn Thị Bích Liên

Thực trạng năng lực quản lý lãnh đạo của cán bộ nữ trong các trường công lập thành phố Cần Thơ 

Tạp chí giáo dục 

 342

VN 

 39

 Trần Lương

Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ

Tạp chí khoa học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 

8,42-53 

 VN

38

 Trần Lương

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ 

Kỷ yếu hội nghị nghiên cứu khoa họ trẻ, Trường Đại học Cần Thơ 

 

VN 

 37

 Phạm Phương Tâm

Đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tạp chí Khoa học Giáo dục

 

VN 

 36

 Trần Thị Tú Anh, Hoàng Thị Kim Liên

Rối nhiễu tâm lý ở nhóm trẻ mồ côi sống ở các trung tâm bảo trợ xã hội và nhóm trẻ sống cùng gia đình

Kỷ yếu hội thảo Khoa học toàn quốc Sức khỏe tâm thần trong trường học, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

504-509 

 VN

 35

    2013    

Bùi Thị Mùi 

Xây dựng môi trường học tập của sinh viên trong lớp học-Nhận thức và giải pháp

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một

6

VN

34

 Bùi Thị Mùi 

 Xây dựng môi trường học tập cho sinh viên trong các tiết lên lớp

 Tạp chí giáo dục

 VN

 33

Nguyễn Thị Bích Phượng

Tình huống sắm vai trong dạy học tâm lí học

Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội

58,33-39

VN

 32

 Phạm Phương Tâm

Quản lý Đào tạo từ xa của Trường Đại học Cần Thơ – Thực trạng và biện pháp 

Tạp chí Khoa học Giáo dục 

92 

VN 

 31

 Phạm Phương Tâm

 Một số khó khăn trong Đào tạo từ xa ở Trường Đại học Cần Thơ

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 

26 

VN 

  30

Hoàng Thị Kim Liên  

Rối nhiễu tâm lý ờ trẻ em mồ côi tại một số trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi ở TP Huế  

Hội nghị Khoa học sau Đại học, Huế  

444-449 

 VN 

  Từ năm 1995- 2011 

TT

Năm

Tác giả

Tên bài báo

Tên Tạp chí/Hội thảo

Số/Trang

QG

 29

  2011 

 Bùi Thị Mùi

Giải pháp hoàn thiện mục tiêu rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

 Tạp chí Khoa học Giáo dục

 70

 

 28

 Bùi Thị Mùi

Tình huống trong dạy học và chuẩn bị cho sinh viên kỹ năng xử lý tình huống trong dạy học

 Tạp chí giáo dục

 5

 

27 

Trần Lương

 Thực trạng và biện pháp nâng cao chất lượng chương trình học phần GDH trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Trường Đại học Cần Thơ

Tạp chí Dạy và học ngày nay

58&63

 

 26

Trần Lương

Tìm hiểu kiến thức và những kỹ năng cần thiết để di cư an toàn và phòng chống buôn bán người, 

Hội thảo Giới thiệu tài liệu hướng dẫn đưa nội dung di cư an toàn và phòng chống buôn bán người vào chương trình đào tạo giáo viên tại các trường đại học và cao đẳng vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, TP. Cần Thơ.

 

 

 25

Trần Lương

Lồng ghép giáo dục di cư an toàn và phòng chống buôn ban phụ nữ và trẻ em vào học phần Giáo dục kỹ năng sống

Hội thảo Lồng ghép GD di cư an toàn và phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em vào một số môn học và hoạt động GD ở khoa sư phạm các trường đại học, cao đẳng vùng ĐBSCL. Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, TP. Cần Thơ

 

 

24

 Nguyễn Thị Bích Phượng

Học tập quan điểm giáo dục nhân đạo của Macarenco

Tạp chí Dạy học ngày nay 

3,66-67 

 

 23

   2010  

 Bùi Thị Mùi

 Một cách tiếp cận mục tiêu giáo dục-đào tạo đại học

Tạp chí Dạy&Học ngày nay 

 6

 

 22

 Bùi Thị Mùi

 Hướng dẫn sinh viên sư phạm luyện tập kỹ năng học hỏi kinh nghiệm dạy học qua dự giờ

 Tạp chí Dạy&Học ngày nay 

 4

 

 21

 Bùi Thị Mùi

 Hướng dẫn học sinh học tập bằng tìm tòi, tra cứu thông tin

Kỷ yếu Hội thảo “Nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng tâm lý học, giáo dục học trong thời kỳ hội nhập quốc tế.NXB ĐHSP 

 

 

 20

Bùi Thị Mùi

Từ chuẩn nghề nghiệp giáo viên đến chương trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung học phổ thông

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên các trường đại học sư phạm”, Trường Đại học sư phạm Hà Nội.

 

 

 19

Bùi Thị Mùi

Chương trình giảng dạy Tâm lý giáo dụcc ở các khoa, trường đại học sư phạm

Kỷ yếu Hội thảo “Nghiên cứu và giảng dạy Tâm lý học, Giáo dục học trong các trường ĐHSP”, ĐHSP Hà Nội

 

 

 18

 Bùi Thị Mùi

Hợp tác trong nghiên cứu khoa học giáo dục

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Hợp tác nghiên cứu viện trường và doanh nghiệp phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long”, Trường Đại học Cần Thơ. 

 

 

 17

Bùi Thị Mùi

Chương trình bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học và cao đẳng

Hội thảo khoa học “Chương trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên”, Trường Đại học Cần Thơ.

 

 

 16

Bùi Thị Mùi

Chuyên môn hóa trong quản lý nghiệp vụ sư phạm ở trường Đại học Cần Thơ

Kỷ yếu Hội thảo “Tổ chức hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực trạng-nguyên nhân và giải pháp”, Trường Đại học Cần Thơ.

 

 

 15

Bùi Thị Mùi

Chuẩn bị cho sinh viên sư phạm kỹ năng xử lý tình huống trong dạy học

Kỷ yếu Hội thảo “Tổ chức hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực trạng-nguyên nhân và giải pháp”, Trường Đại học Cần Thơ.

 

 

 14

Trần Lương, Nguyễn Thị Bích Phượng

Rèn luyện kỹ năng sử dụng tín hiệu phi ngôn ngữ trong giao tiếp sư phạm cho sinh viên

Kỷ yếu Hội thảo “Tổ chức hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực trạng-nguyên nhân và giải pháp”, Khoa Sư phạm, trường ĐHCT

113

 

 13

      2009 

 Bùi Thị Mùi

Góp phần nâng cao chất lượng chuyển đổi chương trình nghiệp vụ sư phạm sang hệ thống tín chỉ trong đào tạo giáo viên trung học phổ thông hiện nay

Tạp chí giáo dục

222 

 

 12

 Bùi Thị Mùi

 Văn hóa học đường nhìn từ tình huống

 Tạp chí Dạy&Học ngày nay

 3

 

 11

Bùi Thị Mùi

Một số kinh nghiệm kích thích thái độ học tập tích cực cho sinh viên

Tạp chí Dạy&Học ngày nay

8

 

 10

Bùi Thị Mùi

Kích thích thái độ học tập tích cực cho học sinh

Tạp chí Dạy&Học ngày nay

12

 

 9

Bùi Thị Mùi

Một số hạn chế của chương trình nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên trung học phổ thông,

Kỷ yếu Hội thảo “Các trường đại học trong công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học”, Bộ GD&ĐT, Cục nhà giáo và CBQLCCGD-Dự án phát triển giáo viên THPT&TCCN.

 

 

8

Trần Lương

Thiết kế module học phần GDH theo tín chỉ ở Trường Đại học Cần Thơ

Tạp chí giáo dục

228,26-28,46

 

7

 2008

Bùi Thị Mùi

Hướng dẫn sinh viên tự tìm tòi, tra cứu thông tin trong quá trình học tập

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong trường đại học và trường trung học phổ thông”, Trường Đại học Cần Thơ. 

 

 

 6

 2006

Bùi Thị Mùi

Đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục học ở Đại học Cần Thơ,

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đào tạo nghiệp vụ sư phạm ở các trường đại học sư phạm”, Trung tâm phát triển nghiệp vụ sư phạm Tp Hồ Chí Minh.

 

VN

 5

Bùi Thị Mùi

Một số bài học kinh nghiệm về đổi mới phuơng pháp dạy học môn Giáo dục học,

Kỷ yếu Hội nghị khoa học và tổng kết chương trình Linkage Grant, Khoa sư phạm đại học Cần Thơ.

 

VN

 4

2003

Bùi Thị Mùi

Thực trạng rèn luyện kỹ năng công tác chủ nhiệm lớp cho sinh viên sư phạm Đại học Cần Thơ

Tạp chí giáo dục số 4- 10/2003.

 

VN

 3

1998

Bùi Thị Mùi

Quy trình rèn luyện kỹ năng công tác chủ nhiệm lớp

Kỷ yếu Hội thảo “Thực tập sư phạm không tập trung”, Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

 

VN

 2

 1995

Bùi Thị Mùi

Hãy tự cởi trói, Kỷ yếu Hội thảo “Phụ nữ và phát triển”, Đại học Cần Thơ.

Kỷ yếu Hội thảo “Phụ nữ và phát triển”, Đại học Cần Thơ.

 

VN

 1

Bùi Thị Mùi

Người mẹ-nhà giáo dục đầu tiên, đóng vai trò chính trong giáo dục gia đình

Kỷ yếu Hội thảo “Phụ nữ và phát triển”, Đại học Cần Thơ.

 

VN 

 

 

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.