Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế

 

TT Năm Tác giả Tên bài báo Tên tạp chí Số/Trang ISI
8   Luong Tran Misbehavior of Pedagogical Students in Classroom: A Case Study of Can Tho University in Viet Nam Universal Journal of Educational Research/ISSN  

Vol 8, No 7, 2772-2777-2020 

ISSN 2332-3213 (Online), Scopus/ F:0.2/ Qi=4,  
7 2020 Luong Tran , Van-Son Huynh, Thien-Vu Giang*, Mai-Lan Nguyen-Thi, Diem-My Nguyen-Thi Vocational Orientation and the need for establishing Counseling Office in Vietnamese Schools   Journal of Technical Education and Training

Vol.12.No.2, 46-54, 2020

ISSN 2229-8932, e-ISSN 2600-7932, ISI/Scopus/F: 0.7/ Qi=4,
6 2020 Van-Son Huynh, Thien-Vu Giang, Vinh-Loc Sam , Luong Tran , Vinh-Khuong Nguyen Educational Human Resource Projection: A Study in Vietnamese Preschool Education from 2017 to 2027 Universal Journal of Educational Research 

(6) 2464-24738

Scopus
5  2020  Luong Tran The Situation of Forecasting the Number of Children and Students Attending School: An Exploration Study Based on Primary Teachers’ Evaluation in Vietnam  The Journal of Social Sciences Research

6 (3),321-324

Q3(Scimago)
4

 

2019

 Son Van Huynh, Vu Thien Giang, Tu Thi Nguyen, Luong Tran  Correlations Between Components of Social Emotional Learning of Secondary School Students in Ho Chi Minh City, Vietnam,  European Journal of Contemporary Education 8 (4) 790 -800 ISI/ Scopus
3 Luong Tran, Son Van Huynh, Hoi Duc Dinh, Vu Thien Giang Improving the self-awareness capacity of secondary school students by forming a school counseling model based on student capacity development orientation in Vietnam PROBLEMS OF EDUCATION IN THE 21st CENTURY Vol.77,No 6, 722-733 ISI /Scopus 
2 Son, H. V., Vu, G. T., Thien, D. T, Luong, T., & Hoi, D. D The stress problems and the needs for stress counseling of high school students in Vietnam. European Journal of Educational Research 8(4), 1053-1061 Scopus
1    2018   Huynh Van Son, Tran Luong, Nguyen Thi Diem My     Self-awareness and self-management of students in grades 4 and 5 in Viet Nam    International Journal of Education and Psychology in the Community, 8 (1 & 2), July    8(1&2),146-155      

 

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước

Năm 2018 - 2020

TT Năm Tác giả Tên bài báo Tên tạp chí/Hội thảo Số , trang QG
121 2020 Trần Lương, Nguyễn Thị Bích Phượng Mối tương quan giữa tính tự giác, tính tích cực, độc lập, chủ động và sáng tạo trong học tập của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ Tạp chí Giáo chức 6, 83-85 VN
120 2020 Trần Lương, Nguyễn Thị Bích Phượng, Vũ Thu Trang, Nguyễn Thị Tứ Kết quả đánh giá theo tiêu chí về mô hình tham vấn học đường trong công tác tâm lí học trường học đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Phát triển công tác tâm lí học trường học ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục: mô hình và cơ chế.NXB ĐHSPTPHCM 187-203 VN
119

2020

Nguyễn Thị Bích Phượng Biểu hiện thấu cảm với học sinh của giáo viên huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Phát triển công tác tâm lí học trường học ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục: mô hình và cơ chế. NXB ĐHSPTPHCM 72 - 79  VN
 118

2020

Trần Lương, Nguyễn Thị Bích Phượng Thực trạng hành vi văn hóa học đường của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ Tạp chí Giáo chức    
117

  

 

 

 

2019

        
 Trần Lương, Giang Thiên Vũ   Một số khó khăn tâm lý học đường của học sinh trung học tại thành phố Cần Thơ  Kỷ yếu hội thảo khoa học, Thực trạng công tác tư vấn học đường tại các trường trung học trên địa bàn thành phố Cần Thơ, NXB ĐHSP TPHCM  69 -77  VN
116  Nguyễn Thị Bích Phượng, Trần Lương, Nguyễn Thanh Huân  Những vấn đề gặp phải của học sinh trung học tại thành phố Cần Thơ phân tích theo các bình diện Kỷ yếu hội thảo khoa học, Thực trạng công tác tư vấn học đường tại các trường trung học trên địa bàn thành phố Cần Thơ, NXB ĐHSP TPHCM  78 -90  VNI
115  Huỳnh Văn Sơn, Giang Thiên Vũ, Trần Lương Điều kiện phát triển giáo dục nhằm đáp ứng kết quả dự báo số trẻ và số học sinh đến trường  Kỷ yếu Hội thảo khoa học. Dự báo số trẻ, số học sinh đến trường và đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục. NXB Đại học Sư phạm TPHCM  148 -163  VN
114  Nguyễn Thị Minh Hồng, GIang Thiên Vũ, Trần Lương

 Tổng quan tình hình nghiên cứu về rèn luyện kĩ năng mềm trên thế giới và ở Việt Nam

 Kỷ yếu hội thảo khoa học, Các giải pháp và mô hình tiêu chuẩn của việc rèn luyện kĩ năng mềm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho TPHCM, NXB Đại học Sư phạm TPHCM  5 -16  VN
113 Trần Lương, Lâm Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nội dung đảm bảo chất lượng nhìn từ góc độ quản lý Kỷ yếu hội thảo khoa học, Giải pháp đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục phù hợp với số trẻ, số học sinh đến trường giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2035 ở Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm TPHCM 76-86 VN
 112  Phạm Phương Tâm, Lê Thị Thơ Đề xuất mô hình bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học theo hướng tiếp cận CDIO cho giảng viên trường cao đẳng nghề vùng Đồng bằng sông Cửu Long  Tạp chí Khoa học Giáo dục 03   VN
111 Phạm Phương Tâm Đồng bằng sông Cửu Long trước cơ hội và thách thức của cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0  Tạp chí Giáo dục và Xã hội  04  VN
 110  Phạm Phương Tâm Các hướng tiếp cận trong quản lý Giáo dục thường xuyên trình độ đại học ở Trường Đại học Cần Thơ  Tạp chí giáo dục  455(6)  VN
 109 Phạm Phương Tâm Developing Distance Training to meet the needs of university qualified human resources in MeKong Delta rigion  Viet Nam Jounal of Education (VJE). June   VN
 108 Hà Thanh Toàn, Phạm Phương Tâm Một số giải pháp đảm bảo tự chủ tài chính của Trường Đại học Cần Thơ trong xu hướng tự chủ đại học  Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Tái cấu trúc hệ thống Giáo dục đại học và Giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam – cho các thập niên đầu của thế kỷ XIX”, NXB Thông tin và Truyền thông.    VN
 107  Phạm Phương Tâm, Võ Minh Trí Quản lý đào tạo vừa làm vừa học ở trường đại học theo hướng tiếp cận chức năng quản lý  Tạp chí Giáo dục  461 (9)  VN
106  Phạm Phương Tâm, Huỳnh Thị Mai Gi

Nhu cầu bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý các trường mầm non quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

Tạp chí Thiết bị Giáo dục  200  VN
105  Võ Minh Trí, Phạm Phương Tâm

Phối hợp các bên liên quan trong quản lý đào tạo hình thức vừa làm vừa học ở trường đại học

Tạp chí Thiết bị Giáo dục  200  VN
104  Huỳnh Thị Mai Gi, Phạm Phương Tâm

Thực trạng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý các trường mầm non quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

 Tạp chí giáo dục  10  VN
103 Phạm Phương Tâm

Quản lý hoạt động Bồi dưỡng thường xuyên của Trường Đại học Cần Thơ đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực Đồng bằng sông Cửu Long

 Tạp chí Thiết bị giáo dục  Kỳ 2 số 205(11)  VN
 102

 

 

 

 

 

 

 

 

2018  

        
 Trần Lương Measures of organizing the modules designed in creditbased teaching for a Pedagogical course in universities of education  HNUE Journal Of Sciences - Educational Sciences Volume 63, Issue 9, pp. 90-96  VN
101 Bùi Thị Mùi Năng lực công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường trung học Tạp chí Giáo dục và xã hội số đặc biệt 11. VN
 100 Bùi Thị Mùi Năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục của giảng viên trong các trường, khoa sư phạm vùng đồng bằng sông Cửu Long,  Tạp chí Giáo dục và xã hội 84 VN
 99

 Huỳnh Văn Sơn,

Trần Lương

 Kết quả dự báo số trẻ-số học sinh đến trường ở Việt Nam giai đoạn 2015-2035 từ số liệu thứ cấp.   Kỷ yếu hội thảo khoa học, Cơ chế quản lý nhà nước, chính sách và vấn đề đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục tại Việt Nam-Dựa trên phù hợp với kết quả dự báo số trẻ-số học sinh đến trường, NXB Đại học Sư phạm TPHCM  141-150  VN
 98 Trần Lương, Lê Duy Hùng, Lữ Thị Hải Yến  Thực trạng giáo viên tiểu học hiện nay dưới góc nhìn quản trị nguồn nhân lực   Kỷ yếu hội thảo khoa học, Cơ chế quản lý nhà nước, chính sách và vấn đề đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục tại Việt Nam-Dựa trên phù hợp với kết quả dự báo số trẻ-số học sinh đến trường, NXB Đại học Sư phạm TPHCM.  76-85  VN
 97  Trần Lương Biện pháp phát triển kỹ năng lập kế hoạch tự học cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ,   Tạp chí Giáo dục và Xã hội,   Số Đặc biệt kỳ 1, tháng 5, tr 290-293  VN
 96  Trần Lương Thực trạng kĩ năng lập kế hoạch tự học của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ,   Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh,  Tháng 5, 119-129  VN
 95  Trần Lương  Tác động của facebook đến việc học tập của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ  Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số 84, tr 24-29  24-29  VN
 94 Nguyễn Thị Bích Phượng Động cơ học tập của sinh viên người Khmer Trường Đại học Cần Thơ Tạp chí giáo chức Việt Nam  137(9),67-70  VN
 92 Nguyễn Thị Bích Phượng  Hứng thú trong học tập của sinh viên người Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long,  Tạp chí Giáo dục và Xã hội   08, 375-378  VN
91 Nguyễn Thị Bích Phượng  Tổng quan nghiên cứu về nhu cầu học tập của sinh viên người Khmer vùng đồng sông Cửu Long.  Tạp chí Thiết bị giáo dục 08, 85-87, 134  VN
90 Nguyễn Thị Bích Phượng  Tương quan giáo dục gia đình đến nhận thức của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ về tầm quan trọng của các giá trị sống Tạp chí Tâm lý học xã hội, 05/2018  VN
89  Phạm Phương Tâm  Hợp tác – Chia sẻ và Phát triển nguồn lực   Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: “Vai trò của các trường cao đẳng cộng đồng trong việc đào tạo nguồn nhân lực của địa phương” năm 2018, Cà Mau.    VN
 88 Phạm Phương Tâm, Nguyễn Hữu Quí Một số biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học tại huyện Phong Điền – Thành phố Cần Thơ Tạp chí Khoa học Giáo dục 08 VN
 87  Phạm Phương Tâm, Lê Thị Thơ  Một số biện pháp phát triển hình thức Đào tạo Từ xa trong hoạt động Giáo dục Nghề nghiệp Tạp chí Giáo dục    VN
 86 Phạm Phương Tâm Some recommendations to improve the effectiveness of sefl – training activities of high school teaching staff at Phong Dien district, Can Tho city 2018 September, Viet Nam Jounal of Education (VJE).   VN
 85 Phạm Phương Tâm Thực trạng và giải pháp quản lý giáo dục thường xuyên tại Trường Đại học Cần Thơ Tạp chí Thiết bị Giáo dục 182 VN
84 Phạm Phương Tâm  Nâng cao chất lượng biên soạn và sử dụng tài liệu hướng dẫn học tập trong đào tạo từ xa tại Trường Đại học Cần Thơ         Tạp chí Thiết bị Giáo dục 183 VN
83 Hoàng Thị Kim Liên  Mối tương quan giữa các yếu tố chủ quan và mức độ stress của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ  Tạp chí thiết bị giáo dục  188,50-53  VN 

 Năm 2015- 2017

TT Năm Tác giả Tên bài báo Tên tạp chí/Hội thảo Số/Trang QG
82 

 

 

 

 

  2017    

  
 Bùi Thị Mùi   Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục của cán bộ quản lý trong các trường, khoa sư phạm vùng Đồng bằng sông Cửu Long,   Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm”, Nxb Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.    VN
 81  Bùi Thị Mùi, Phạm Anh Du Xây dựng mục tiêu học tập theo hướng tiếp cận năng lực  Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm”, Nxb Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.    VN
 80  Trần Lương Thiết kế chương trình dạy học theo module – giải pháp đổi mới chương trình đạo tạo, bồi dưỡng tại trường đại học sư phạm,   Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tê, Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm, Nxb ĐHSP TP. HCM  230-241  VN
79   Huỳnh Văn Sơn, Trần Lương  Giáo dục năng lực cảm xúc xã hội tiếp cận theo mô hình SEL trong đào tạo-bồi dưỡng giáo viên hiện đại Kỷ yếu hội thảo kho học quốc tê, Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm, Nxb ĐHSP TP. HCM,   444-453  VN
78   Trần Lương Thiết kế chương trình dạy học theo module – giải pháp đổi mới chương trình dạy học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở các trường đại học Việt Nam hiện nay,   Kỷ yếu hội thảo kho học quốc gia, Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, NXB ĐH Huế  516-525  VN
77  Trần Lương,  Nguyễn Thị Bích Phượng  Tác động của chính sách miễn học phí đối với sinh viên sư phạm.   Kỷ yếu hội thảo, Tác động của chính sách miễn học phí cho sinh viên sư phạm đến chất lượng tuyển sinh và đào tạo giáo viên. Nxb ĐHSP TP. HCM  9-15  VN
 76

Trần Lương,  

Nguyễn Thị Bích Phượng

  Một số biểu hiện tính trung thực của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ – Nét tính cách có mối tương quan với kết quả học tập.   Tạp chí Giáo dục và Xã hội  9, 310-324 VN 
 75 Nguyễn Thị Bích Phượng Mức độ thấu cảm học sinh của giáo viên trung học cơ sở huyện Châu Thành, Trà Vinh trong công tác chủ nhiệm lớp,  Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Phát triển mô hình tham vấn học đường ở trường phổ thông, NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh 25-28 VN
 74 Nguyễn Thị Bích Phượng Dạy kỹ năng định hướng giá trị sống cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ,  Tạp chí Giáo dục và Xã hội  12,94-97 VN
 73 Nguyễn Thị Bích Phượng Mức độ thực hiện hành vi thỏa mãn nhu cầu học tập của sinh viên người Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Tâm lý học xã hội 10 VN
 72 Trần Lương, Nguyễn Thị Bích Phượng Một số biểu hiện tính trung thực của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ – Nét tính cách có mối tương quan với kết quả học tập Tạp chí Giáo dục và Xã hội 9, 310-324 VN
 71  Nguyễn Thị Bích Phượng  Niềm tin vào bản thân trong học tập của sinh viên người Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long  Tạp chí Giáo dục và Xã hội  10  VN
 70 Nguyễn Thị Bích Phượng Nhu cầu học kỹ năng mềm của sinh viên người Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long,  Tạp chí Giáo dục và Xã hội 8  VN
 69 Nguyễn Thị Bích Phượng Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tri thức của sinh viên người Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long,  Tạp chí Tâm lý học xã hội 8  VN
 68 Nguyễn Thị Bích Phượng Thực trạng nhu cầu về tri thức của sinh viên người Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long,  Tạp chí Tâm lý học xã hội 7  VN
 67 Nguyễn Thị Bích Phượng Tương quan giáo dục gia đình đến nhận thức của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ về tầm quan trọng của các giá trị sống,  Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Mối quan hệ giữa nhà nước, cộng đồng và gia đình", Chương trình cấp Bộ "Nghiên cứu đánh giá tổng thể về gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế   VN
66  Phạm Phương Tâm  Biên soạn và sử dụng hiệu quả học liệu trong đào tạo từ xa  Tạp chí Giáo dục   VN 
 65 Phan Văn Kha, Phạm Phương Tâm

Phương thức Giáo dục thường xuyên trong vai trò đào tạo nhân lực chất lượng cao

 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Giáo dục thường xuyên ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long – Thực trạng và Thách thức”, NXB Đại học Cần Thơ.   VN

 

TT Năm Tác giả Tên bài báo Tên tạp chí/Hội thảo Số trang QG
 64

 

 

 

2016

       
Bùi Thị Mùi Thực trạng năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên các trường, khoa sư phạm vùng Đồng bằng sông Cửu Long,  Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông”, Nxb Đại học sư phạm Hà Nội   VN
63  Trần Lương Biện pháp phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ,  Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế , Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, NXB Đại học sư phạm 387-395 VN
 62

Nguyễn Thị Bích Phượng,

Trần Lương

Tính trung thực-Nét tính cách có mối tương quan với kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ,  Kỷ yếu hội thảo khoa học, Đào tạo giáo viên trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, Trường Đại học Đà Lạ 63-72 VN
 61 Trần Lương Thực trạng kỹ năng lập kế hoạch học tập của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ,  Tạp chí Thiết bị giáo dục 128,107-11 VN
 60 Trần Lương Trần Lương (2016), Thiết kế bài học tiếp cận theo lý thuyết module Ta54p chí Khoa học Đại học Huế 1,127-141 VN
 59  Nguyễn Thị Bích Phượng  Thực trạng định hướng giá trị sống của sinh viên trường Đại học Cần Thơ,   Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ  44 VN
 58 Phạm Văn Kha, Phạm Phương Tâm  Mô hình quản lý đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ đại học  Tạp chí Khoa học Giáo dục   VN
   57  Phạm Văn Kha, Phạm Phương Tâm    Thực trạng quản lý đào tạo từ xa trình độ đại học vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2016    Tạp chí giáo dục         VN  

 

TT Năm Tác giả Tên bài báo Tên tạp chí/Hội thảo Số/Trang QG
 56

 

 

 

 

 

2015

                
Bùi Thị Mùi, Trần Lương Tổng quan tình hình nghiên cứu phát triển năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục ở các trường sư phạm,  Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Tâm lý và Giáo dục học trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam”, Nxb Đại học sư phạm   VN
 55 Bùi Thị Mùi Các hình thức tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục trong các trường sư phạm Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Tâm lý và Giáo dục học trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam”, Nxb Đại học sư phạm.   VN
 54 Trần Lương Biện pháp phát triển kỹ năng sống cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sài Gòn 9, 84-90 VN
 53 Trần Lương Thiết kế và tổ chức dạy học theo module giải pháp đổi mới chương trình học phần GDH trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở các trường đại học sư phạm hiện nay Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế, Tâm lý và Giáo dục học trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam, NXB ĐHSP 725-729   VN
 52 Trần Lương Tổ chức bài học tiếp cận theo lí thuyết module trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế, Tâm lý và Giáo dục học trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam, NXB ĐHSP  730-733  VN
 51 Trần Lương, Bùi Thị Mùi  Tổng quan tình hình nghiên cứu phát triển năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục ở các trường sư phạm Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế, Tâm lý và Giáo dục học trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam, NXB ĐHSP    VN 
 50 Trần Lương  Phát triển kỹ năng kiên định cho sinh viên Trường đại học Cần Thơ Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm TP.HCM  8(74),178-189  VN 
 49 Trần Lương  Thực trạng kỹ năng quản lý thời gian của sinh viên Trường đại học Cần Thơ Tạp chí khoa học, Đại học Huế  6,5-19   VN
 48  Trần Lương  Thiết kế chương trình học phần GDH theo lí thuyết module trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ Tạp chí GD, số đặc biệt  5,199-200   VN
 47  Trần Lương  Thiết kế định hướng kết quả học tập của module dạy học Tạp chí giáo dục số đặc biệt   3,106-108  VN
 46  Trần Lương Tổ chức module dạy học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ Tạp chí giáo dục 351,31-33,42  VN 
45  Phạm Phương Tâm   Cơ sở khoa học về quản lý đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ đại học Tạp chí Khoa học Giáo dục  122   VN
 44  Phạm Phương Tâm  Nâng cao chất lượng đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu xã hội học tập và học suốt đời  Tạp chí giáo dục   VN 
43  Nguyễn Thị Bích Phượng Kỹ năng học với các nguồn tri thức Kỷ yếu hội thảo khoa học “Cải tiến công tác đào tạo sinh viên sư phạm, nâng cao năng lực nghiên cứu và dạy học của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông” NXB Trường Đại học Cần Thơ 110-112 VN
 42 Phạm Phương Tâm  Vai trò của đào tạo không chính quy đối với đào tạo nhân lực trình độ cao vùng Đồng bằng sông Cửu Long  Tạp chí giáo dục   VN
  41 Phạm Phương Tâm   Quản lý Đào tạo từ xa của Trường Đại học Cần Thơ – Thực trạng và biện pháp  Tạp chí Khoa học Giáo dục     VN 

 Năm 2012- 2014

TT Năm Tác giả Tên bài báo Tên tạp chí/Hội thảo Số/Trang QG
 40

 

 

 

 

 

 2014 

    
 Bùi Thị Mùi Thực trạng và giải pháp tăng cường năng lực quản lý lãnh đạo của cán bộ nữ các trường công lập thành phố Cần Thơ   Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ  34 VN 
 39 Bùi Thị Mùi, Nguyễn Thị Bích Liên Thực trạng năng lực quản lý lãnh đạo của cán bộ nữ trong các trường công lập thành phố Cần Thơ  Tạp chí giáo dục   342 VN 
 38

 Trần Lương

Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ

Tạp chí khoa học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội  8,42-53   VN
37   Trần Lương

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ 

Kỷ yếu hội nghị nghiên cứu khoa họ trẻ, Trường Đại học Cần Thơ    VN 
 36  Phạm Phương Tâm

Đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tạp chí Khoa học Giáo dục   VN 
 35  Trần Thị Tú Anh, Hoàng Thị Kim Liên Rối nhiễu tâm lý ở nhóm trẻ mồ côi sống ở các trung tâm bảo trợ xã hội và nhóm trẻ sống cùng gia đình Kỷ yếu hội thảo Khoa học toàn quốc Sức khỏe tâm thần trong trường học, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh 504-509   VN
 34

   

 

2013

    
Bùi Thị Mùi  Xây dựng môi trường học tập của sinh viên trong lớp học-Nhận thức và giải pháp Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một 6 VN
 33  Bùi Thị Mùi   Xây dựng môi trường học tập cho sinh viên trong các tiết lên lớp  Tạp chí giáo dục  VN
 32 Nguyễn Thị Bích Phượng Tình huống sắm vai trong dạy học tâm lí học Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội 58,33-39 VN
 31  Phạm Phương Tâm Quản lý Đào tạo từ xa của Trường Đại học Cần Thơ – Thực trạng và biện pháp  Tạp chí Khoa học Giáo dục  92  VN 
 30  Phạm Phương Tâm  Một số khó khăn trong Đào tạo từ xa ở Trường Đại học Cần Thơ Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ  26  VN 
  29 Hoàng Thị Kim Liên   Rối nhiễu tâm lý ờ trẻ em mồ côi tại một số trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi ở TP Huế   Hội nghị Khoa học sau Đại học, Huế   444-449   VN 

  Năm 1995- 2011

 

TT Năm Tác giả Tên bài báo Tên Tạp chí/Hội thảo Số/Trang QG
 28

 

 2011 

 Bùi Thị Mùi Giải pháp hoàn thiện mục tiêu rèn luyện nghiệp vụ sư phạm  Tạp chí Khoa học Giáo dục  70  
 27  Bùi Thị Mùi Tình huống trong dạy học và chuẩn bị cho sinh viên kỹ năng xử lý tình huống trong dạy học  Tạp chí giáo dục  5  
26  Trần Lương

 Thực trạng và biện pháp nâng cao chất lượng chương trình học phần GDH trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Trường Đại học Cần Thơ

Tạp chí Dạy và học ngày nay 58&63  
 25 Trần Lương

Tìm hiểu kiến thức và những kỹ năng cần thiết để di cư an toàn và phòng chống buôn bán người, 

Hội thảo Giới thiệu tài liệu hướng dẫn đưa nội dung di cư an toàn và phòng chống buôn bán người vào chương trình đào tạo giáo viên tại các trường đại học và cao đẳng vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, TP. Cần Thơ.    
 24 Trần Lương

Lồng ghép giáo dục di cư an toàn và phòng chống buôn ban phụ nữ và trẻ em vào học phần Giáo dục kỹ năng sống

Hội thảo Lồng ghép GD di cư an toàn và phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em vào một số môn học và hoạt động GD ở khoa sư phạm các trường đại học, cao đẳng vùng ĐBSCL. Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, TP. Cần Thơ    
 23  Nguyễn Thị Bích Phượng Học tập quan điểm giáo dục nhân đạo của Macarenco Tạp chí Dạy học ngày nay  3,66-67   
 22

  

 

2010 

 Bùi Thị Mùi  Một cách tiếp cận mục tiêu giáo dục-đào tạo đại học Tạp chí Dạy&Học ngày nay   6  
 21  Bùi Thị Mùi  Hướng dẫn sinh viên sư phạm luyện tập kỹ năng học hỏi kinh nghiệm dạy học qua dự giờ  Tạp chí Dạy&Học ngày nay   4  
 20  Bùi Thị Mùi  Hướng dẫn học sinh học tập bằng tìm tòi, tra cứu thông tin Kỷ yếu Hội thảo “Nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng tâm lý học, giáo dục học trong thời kỳ hội nhập quốc tế.NXB ĐHSP     
 19 Bùi Thị Mùi Từ chuẩn nghề nghiệp giáo viên đến chương trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung học phổ thông Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên các trường đại học sư phạm”, Trường Đại học sư phạm Hà Nội.    
 18 Bùi Thị Mùi Chương trình giảng dạy Tâm lý giáo dụcc ở các khoa, trường đại học sư phạm Kỷ yếu Hội thảo “Nghiên cứu và giảng dạy Tâm lý học, Giáo dục học trong các trường ĐHSP”, ĐHSP Hà Nội    
 17    Bùi Thị Mùi Hợp tác trong nghiên cứu khoa học giáo dục Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Hợp tác nghiên cứu viện trường và doanh nghiệp phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long”, Trường Đại học Cần Thơ.     
 16 Bùi Thị Mùi Chương trình bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học và cao đẳng Hội thảo khoa học “Chương trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên”, Trường Đại học Cần Thơ.    
 15 Bùi Thị Mùi Chuyên môn hóa trong quản lý nghiệp vụ sư phạm ở trường Đại học Cần Thơ Kỷ yếu Hội thảo “Tổ chức hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực trạng-nguyên nhân và giải pháp”, Trường Đại học Cần Thơ.    
 14 Bùi Thị Mùi Chuẩn bị cho sinh viên sư phạm kỹ năng xử lý tình huống trong dạy học Kỷ yếu Hội thảo “Tổ chức hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực trạng-nguyên nhân và giải pháp”, Trường Đại học Cần Thơ.    
 13 Trần Lương, Nguyễn Thị Bích Phượng Rèn luyện kỹ năng sử dụng tín hiệu phi ngôn ngữ trong giao tiếp sư phạm cho sinh viên Kỷ yếu Hội thảo “Tổ chức hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực trạng-nguyên nhân và giải pháp”, Khoa Sư phạm, trường ĐHCT 113  
 12

 

 

 

 

 

 

2009 

 Bùi Thị Mùi  Góp phần nâng cao chất lượng chuyển đổi chương trình nghiệp vụ sư phạm sang hệ thống tín chỉ trong đào tạo giáo viên trung học phổ thông hiện nay Tạp chí giáo dục 222   
 11  Bùi Thị Mùi  Văn hóa học đường nhìn từ tình huống  Tạp chí Dạy&Học ngày nay  3  
 10 Bùi Thị Mùi Một số kinh nghiệm kích thích thái độ học tập tích cực cho sinh viên Tạp chí Dạy&Học ngày nay 8  
 9 Bùi Thị Mùi Kích thích thái độ học tập tích cực cho học sinh Tạp chí Dạy&Học ngày nay 12  
 8 Bùi Thị Mùi Một số hạn chế của chương trình nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên trung học phổ thông, Kỷ yếu Hội thảo “Các trường đại học trong công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học”, Bộ GD&ĐT, Cục nhà giáo và CBQLCCGD-Dự án phát triển giáo viên THPT&TCCN.    
 7 Trần Lương

Thiết kế module học phần GDH theo tín chỉ ở Trường Đại học Cần Thơ

Tạp chí giáo dục 228,26-28,46  
 6  2008 Bùi Thị Mùi Hướng dẫn sinh viên tự tìm tòi, tra cứu thông tin trong quá trình học tập Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong trường đại học và trường trung học phổ thông”, Trường Đại học Cần Thơ.     
 5

 

2006

Bùi Thị Mùi Đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục học ở Đại học Cần Thơ, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đào tạo nghiệp vụ sư phạm ở các trường đại học sư phạm”, Trung tâm phát triển nghiệp vụ sư phạm Tp Hồ Chí Minh.   VN
 4 Bùi Thị Mùi Một số bài học kinh nghiệm về đổi mới phuơng pháp dạy học môn Giáo dục học, Kỷ yếu Hội nghị khoa học và tổng kết chương trình Linkage Grant, Khoa sư phạm đại học Cần Thơ.   VN
  2003 Bùi Thị Mùi Thực trạng rèn luyện kỹ năng công tác chủ nhiệm lớp cho sinh viên sư phạm Đại học Cần Thơ Tạp chí giáo dục số 4- 10/2003.   VN
 3 1998 Bùi Thị Mùi Quy trình rèn luyện kỹ năng công tác chủ nhiệm lớp Kỷ yếu Hội thảo “Thực tập sư phạm không tập trung”, Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.   VN
 2

 

1995

Bùi Thị Mùi Hãy tự cởi trói, Kỷ yếu Hội thảo “Phụ nữ và phát triển”, Đại học Cần Thơ. Kỷ yếu Hội thảo “Phụ nữ và phát triển”, Đại học Cần Thơ.   VN
 1 Bùi Thị Mùi Người mẹ-nhà giáo dục đầu tiên, đóng vai trò chính trong giáo dục gia đình Kỷ yếu Hội thảo “Phụ nữ và phát triển”, Đại học Cần Thơ.   VN 

 

 

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.