1. Xuất bản bằng tiếng Anh và quốc tế

STT

Năm

Tác giả

Tên bài báo

Tên tạp chí

Số/Trang

ISI

23

    2021 

 Mai Thi Yen Lan

 The current situation of assurance conditions for education and training in Ke Sach, Soc Trang Province, Vietnam 

European Journal of Education Studies

 

 

22 

 Mai Thi Yen Lan

Current situation of teachers at early childhood schools in Ninh Keu district, Can Tho province 

International Journal of Multidisciplinary Education and Research

 

 

21

Mai Thi Yen Lan

 The situation of English teachers fostering activities at secondary schools in Ke Sach district, Soc Trang Province, Vietnam 

European Journal of Education Studies

 

 

20 

Nguyen Le Bao Hoang, Giang Thien Vu, Mai My Hanh, Tran Luong, Do Tat Thien.

Getting children ready for school:Familiarization with numerical symbols – an importantContent in mathematics education, ho chi minh city

University of education journal of sciencE

Vol. 18, No. 11: 2049-2065 

 

19

Pham Phuong Tam and et al

Blended Learning In Action: Perception Of Teachers And Students On Implementing Blended Learning In CTU

 Multicultural Education 

Volume 7, Issue 4, 2021;

 

18

 Phan Thi Thanh Thao, Pham Phuong Tam and et al; 

The Role of Non-Academic Service Quality in an Academic-Oriented Context: Structural Equation Modeling amongst Parents of Secondary Education Students

International Journal of Learning, Teaching and Educational Research 

Volume 20; No. 8; August 2021 

 

17

 Pham Phuong Tam and et al

Impact of the self-assessment process on quality enhancement of higher education institutions: A case study of Vietnam”

International Journal of Education and Practice. 

Volume 8, No.3. pp. 536-546; 2020;  

 

16 

 Vưu Thị Kim Phượng, Bùi Thị Mùi 

 The current situations and measures of moral educational management for the junior high school students at chauthanh district, dongthap province, Vietnam 

The 2nd International Conference on Innovations in Social Sciences Education and Engineering (ICoISSEE) 

August 07th, 2021, Bandung, Indonesia  

  

15

 2020

Luong Tran, Phuong Thi Bich Nguyen*

 Correlations between Career Prospects and Learning of Pedagogical Students in Can Tho University, Vietnam,   Universal Journal of Educational   Research 8(11B): 6273-6279, 2020.  Q4
 14 Luong Tran, Phuong Nguyen Thi Bich* A Study on Negative Emotions of Vietnamese Students J Hum Ecol,  70(1-3): 166-172 PRINT: ISSN 0970-9274 ONLINE: ISSN 2456-6608; Q4
 13

Luong Tran

 

Misbehavior of Pedagogical Students in Classroom: A Case Study of Can Tho University in Viet Nam

 

Universal Journal of Educational Research/ISSN

 

Vol 8, No 7, 2772-2777-2020 

 

ISSN 2332-3213 (Online), Scopus/ F:0.2/ Qi=4,  

12

 Ngoc Thuy Thi Thai and et  al

 Face-to-face, blended, flipped, or online learning environment? Impact on learning performance and student cognitions

 Joural of Computer Asissted Learning

 Volume 36, Issue 3 p. 397-411

 

 11

Ngoc Thuy Thi Thai and et  al

 Feedback: an important key in the online environment of a flipped classroom setting

 Interactive Learning Environments

 

 

10

Phạm Phương Tâm – Nguyễn Minh Tân

The situation and efficency of using E-learning training model at Can Tho University.

VietNam Journal of Education

Volume 4 . Issue 1; March 2020;

 

9

Luong Tran , Van-Son Huynh, Thien-Vu Giang*, Mai-Lan Nguyen-Thi, Diem-My Nguyen-Thi

Vocational Orientation and the need for establishing Counseling Office in Vietnamese Schools  

Journal of Technical Education and Training

Vol.12.No.2, 46-54, 2020

ISSN 2229-8932, e-ISSN 2600-7932, ISI/Scopus/F: 0.7/ Qi=4,

8

Van-Son Huynh, Thien-Vu Giang, Vinh-Loc Sam , Luong Tran , Vinh-Khuong Nguyen

Educational Human Resource Projection: A Study in Vietnamese Preschool Education from 2017 to 2027

Universal Journal of Educational Research 

(6) 2464-24738

Scopus

7

 Luong Tran

The Situation of Forecasting the Number of Children and Students Attending School: An Exploration Study Based on Primary Teachers’ Evaluation in Vietnam

 The Journal of Social Sciences Research

6 (3),321-324

Q3(Scimago)

6

  2019

 Son Van Huynh, Vu Thien Giang, Tu Thi Nguyen, Luong Tran

 Correlations Between Components of Social Emotional Learning of Secondary School Students in Ho Chi Minh City, Vietnam,

 European Journal of Contemporary Education

8 (4) 790 -800

ISI/ Scopus

5

Luong Tran, Son Van Huynh, Hoi Duc Dinh, Vu Thien Giang

Improving the self-awareness capacity of secondary school students by forming a school counseling model based on student capacity development orientation in Vietnam

Problems of education in the 21st century

Vol.77,No 6, 722-733

ISI /Scopus 

4

Son, H. V., Vu, G. T., Thien, D. T, Luong, T., & Hoi, D. D

The stress problems and the needs for stress counseling of high school students in Vietnam.

European Journal of Educational Research

8(4), 1053-1061

Scopus

 

Phạm Phương Tâm

Developing Distance Training to meet the needs of university qualified human resources in MeKong Delta rigion

Viet Nam Jounal of Education (VJE).

June

 

 2018  

Huynh Van Son, Tran Luong, Nguyen Thi Diem My   

 Self-awareness and self-management of students in grades 4 and 5 in Viet Nam  

 International Journal of Education and Psychology in the Community, 8 (1 & 2), July  

 8(1&2),146-155  

   

2

Trần Lương

Measures of organizing the modules designed in creditbased teaching for a Pedagogical course in universities of education, HNUE

Journal Of Sciences - Educational Sciences 

Volume 63, Issue 9, pp. 90-96

 

1

Phạm Phương Tâm

Some recommendations to improve the effectiveness of sefl – training activities of high school teaching staff at Phong Dien district, Can Tho city

Viet Nam Jounal of Education (VJE), September

 

 

 

2. Xuất bản tiếng Việt

 Năm 2021 - 2025  

TT Năm Tác giả Tên bài báo Tên tạp chí/Hội thảo Số , trang QG
156 2022  Nguyễn Thị Bích Phượng

Tổng quan nghiên cứu về khó khăn trong học tập trực tuyến

 Tạp chí giáo chức Việt Nam, số 177 tháng 1/2022  trang 20-24  VN 
 155  2021 Nguyễn Thị Bích Phượng  Tổng quan nghiên cứu về mô hình tham vấn học đường. Tạp chí giáo chức tháng 8/2021 VN
 154 Võ Thái Sang, Nguyễn Thị Bích Phượng Thực trạng kỹ năng thích ứng với cuộc sống của học sinh trung học cơ sở tại thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng. Tạp chí Thiết bị Giáo dục số tháng 247 8/2021 VN
 153 Trần Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Thị Bích Phượng Thực trạng quản lý đào tạo ngành du lịch tại Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế TED “VĂN HÓA, GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ” ngày 6 -8 tháng 8/2021. ISBN: 978-604-80-5756-5, trang 405-41 VN
 152 Nguyễn Tấn Phát, Bùi Như Ý, Phạm Phương Tâm Xã hội hóa giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay - Một số vấn đề đặt ra Tạp chí Giáo dục và Xã hội số 124, tháng 7 năm 2021 VN
 151 Nguyễn Anh Đào, Nguyễn Thị Bích Phượng  Một số biện pháp quản lý hoạt động giảng dạy tiếng Anh tại các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn Thành phố Cần Thơ Tạp chí Thiết bị Giáo dục số đặc biệt tháng 7/2021 VN
 150 Tô Thị Kim Hoãn, Bùi Thị Mùi  Giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông Tạp chí Thiết bị giáo dục Số 251, tháng 10/2021 VN
 149 Hồ Thị Hoàng Oanh, Trần Lương, Nguyễn Thị Bích Phượng Thực trạng lập kế hoạch quản lý hoạt động học tập của SV trường Đại học Cần Thơ Tạp chí Thiết bị giáo dục Số 246 kỳ 1 tháng 8, 158-160 VN
 148 Nguyễn Thị Thuận, Bùi Thị Mùi Thực trạng phát triển đội ngũ cố vấn học tập tại Trường Đại học Cần Thơ Tạp chí Thiết bị Giáo dục Số 247, tháng 8/2021 VN
 147 Phan Thị Chọn, Bùi Thị Mùi Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang Tạp chí Thiết bị Giáo dục Số 246, tháng 8/2021 VN
 146 Phạm Phương Tâm, Hồ Sơn Thạch Quản lý hoạt động Tổ chuyên môn ở các trường Tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Tạp chí Thiết bị Giáo dục số kỳ 2, tháng 7 năm 2021 VN
 145 Nguyễn Thị Bích Phượng Thực trạng khó khăn của giáo viên trung học cơ sở trong công tác tư vấn học đường tại huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre. Tạp chí Thiết bị Giáo dục số đặc biệt tháng 7/2021, trang 305-307 VN
 144 Lê Thanh Thủy, Nguyễn Thị Bích Phượng  Quản lý hoạt động tư vấn học đường tại các trường trung học phổ thông huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Tạp chí Giáo dục và Xã hội 7/2021,189-193 VN
 143 Dương Hoàng Diễm Châu, Nguyễn Thị Bích Phượng Thực trạng lập kế hoạch QL hoạt động TVHĐ tại các trường THCS thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long Tạp chị Thiết bị Giáo dục Số đặc biệt tháng 7/2021, 456-459 VN
 142 Phạm Phương Tâm, Nguyễn Tấn Phát Hoạt động tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ Tạp chí Thiết bị Giáo dục số ĐB, tháng 7 năm 2021 VN
 141 Lê Bình Phương,  Phạm Phương Tâm Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường trung học cơ sở trong bối cảnh đổi mới giáo dục Tạp chí Giáo chức số 171, tháng 7 năm 2021 VN
 140 Nguyễn Thị Thuận Bùi Thị Mùi Năng lực cố vấn học tập bậc đại học Tạp chí Thiết bị Giáo dục Số 245, tháng 7/2021 VN
 139 Phạm Phương Tâm, Lâm Thành Công Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên Âm nhạc các trường Tiểu học ở Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ Tạp chí Thiết bị Giáo dục số ĐB 2, tháng 7 năm 2021 VN
 138 Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trần Lương Thực trạng năng lực cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  Tạp chí Thiết bị giáo dục Số đặc biệt 2 tháng 7, 481-483 VN
 137 Hồ Thị Hoàng Oanh, Trần Lương, Nguyễn Thị Bích Phượng  Thực trạng nhận thức của cán bộ quản lý  và sinh viên về tầm quan trọng của quản lý hoạt động học tập tại Trường Đại học Cần Thơ Tạp chí Thiết bị giáo dục Số 244, kỳ 1 tháng 7, 156-158 VN
 136 Phạm Phương Tâm, Nguyễn Tấn Phát, Hồ Sơn Thạch Nâng cao hiệu quả tuyển sinh trong đào tạo vừa làm vừa học Tạp chí Giáo chức số 170, tháng 6 năm 2021 VN
 135 Trần Thị Tủy Tiên, Trần Lương Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ Tạp chí Thiết bị giáo dục Số đặc biệt tháng 6, 394-396 VN
 134 Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trần Lương  Biện pháp quản lý hoat động bồi dưỡng cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ Tạp chí Thiết bị giáo dục Số đặc biệt tháng 6, 409-411 VN
 133 Lê Thanh Thủy, Nguyễn Thị Bích Phượng Thực trạng những khó khăn tâm lý trong học tập của học sinh trung học phổ thông tại huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre. Tạp chí Thiết bị Giáo dục số đặc biệt tháng 6/2021,tr311-313 VN
 132 Nguyễn Anh Đào, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Nguyễn Thị Bích Phượng Thực trạng kỹ năng nghe nói Tiếng Anh của học viên tại các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn Thành phố Cần Thơ Tạp chí Thiết bị Giáo dục số 243 Kỳ 2 tháng 6/2021, tr62-64 VN
 131 Nguyễn Thọ Sơn, Bùi Thị Mùi  Hoạt động cố vấn học tập tại các trường đại học Tạp chí Giáo dục và Xã hội Số đặc biệt tháng 5/2021 VN
 130 Phạm Phương Tâm, Bùi Thị Mùi Quản lý lớp học trong giảng dạy các học phần ở bậc đại học Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam Số đặc biệt tháng 5/2021 VN
 129 Nguyễn Thị Bích Phượng, Trần Lương Thực trạng  nhu cầu về hình thức tư vấn học đường của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ Tạp chí giáo dục Số Đặc biệt kì II tháng 5, tr 138-143 VN
 128 Phạm Phương Tâm, Lê Bình Phương Phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học cơ sở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang Tạp chí Thiết bị Giáo dục số 241, Kỳ 2 tháng 5 năm 2021 VN
 127 Phạm Phương Tâm, Nguyễn Tấn Phát Đổi mới công tác tuyển sinh trong đào tạo vừa làm vừa học tại Trường Đại học Cần Thơ Tạp chí Thiết bị Giáo dục số 241, Kỳ 2 tháng 5 năm 2021 VN
 126 Phạm Phương Tâm, Nguyễn Minh Trí Thực trạng và biện pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Tây Đô đáp ứng yêu cầu đổi mới đào tạo nghề hiện na Tạp chí Giáo dục số ĐB, kỳ 2 tháng 5 năm 2 VN
 125 Dương Hoàng Diễm Châu, Nguyễn Thị Bích Phượng  Thực trạng khó khăn trong giao tiếp của học sinh các trường trung học cơ sở tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long Tạp chí Thiết bị Giáo dục số tháng 5 (SĐB), trang 319-321 VN
 124 Phạm Phương Tâm, Nguyễn Minh Thành Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hỗ trợ dạy và học Ngôn ngữ Anh cho sinh viên các trường đại học khu vực Đồng bằng sông Cửu Long Tạp chí Giáo dục số ĐB kỳ 1, tháng 4 năm 2021 VN
 123 Phạm Phương Tâm, Nguyễn Thái Hữu Thực trạng ứng dụng mô hình Taylor trong đánh giá năng lực tự học của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Cần Thơ Tạp chí Giáo dục số ĐB kỳ 2, tháng 4 năm 2021 VN
 122 Nguyễn Thị Bích Phượng Thực trạng mức độ tìm kiếm người trợ giúp tâm lý cho sinh viên trường đại học Cần Thơ. Tạp chí Thiết bị Giáo dục số 241 kỳ 2 tháng 5/2021, trang 119-122 VN

 Từ năm 2018 - 2020

TT Năm Tác giả Tên bài báo Tên tạp chí/Hội thảo Số , trang QG
 121

 

2020 

Trần Lương, Đào Vũ Nguyên   Rào cản trong việc triển khai thực hiện công tác tham vấn học đường ở trường trung học cơ sở tại huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau,  Tạp chí Thiết bị giáo dục,  Số đặc biệt tháng 7, 152-154   VN 
120 Trần Lương, Nguyễn Thị Bích Phượng Mối tương quan giữa tính tự giác, tính tích cực, độc lập, chủ động và sáng tạo trong học tập của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ Tạp chí Giáo chức 6, 83-85 VN
119 Trần Lương, Nguyễn Thị Bích Phượng, Vũ Thu Trang, Nguyễn Thị Tứ Kết quả đánh giá theo tiêu chí về mô hình tham vấn học đường trong công tác tâm lí học trường học đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Phát triển công tác tâm lí học trường học ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục: mô hình và cơ chế.NXB ĐHSPTPHCM 187-203 VN
118 Nguyễn Thị Bích Phượng Biểu hiện thấu cảm với học sinh của giáo viên huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Phát triển công tác tâm lí học trường học ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục: mô hình và cơ chế. NXB ĐHSPTPHCM 72 - 79  VN
 117 Trần Lương, Nguyễn Thị Bích Phượng Thực trạng hành vi văn hóa học đường của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ Tạp chí Giáo chức    
116      2019          Trần Lương, Giang Thiên Vũ   Một số khó khăn tâm lý học đường của học sinh trung học tại thành phố Cần Thơ  Kỷ yếu hội thảo khoa học, Thực trạng công tác tư vấn học đường tại các trường trung học trên địa bàn thành phố Cần Thơ, NXB ĐHSP TPHCM  69 -77  VN
115  Nguyễn Thị Bích Phượng, Trần Lương, Nguyễn Thanh Huân  Những vấn đề gặp phải của học sinh trung học tại thành phố Cần Thơ phân tích theo các bình diện Kỷ yếu hội thảo khoa học, Thực trạng công tác tư vấn học đường tại các trường trung học trên địa bàn thành phố Cần Thơ, NXB ĐHSP TPHCM  78 -90  VNI
114  Huỳnh Văn Sơn, Giang Thiên Vũ, Trần Lương Điều kiện phát triển giáo dục nhằm đáp ứng kết quả dự báo số trẻ và số học sinh đến trường  Kỷ yếu Hội thảo khoa học. Dự báo số trẻ, số học sinh đến trường và đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục. NXB Đại học Sư phạm TPHCM  148 -163  VN
113  Nguyễn Thị Minh Hồng, GIang Thiên Vũ, Trần Lương  Tổng quan tình hình nghiên cứu về rèn luyện kĩ năng mềm trên thế giới và ở Việt Nam  Kỷ yếu hội thảo khoa học, Các giải pháp và mô hình tiêu chuẩn của việc rèn luyện kĩ năng mềm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho TPHCM, NXB Đại học Sư phạm TPHCM  5 -16  VN
112 Trần Lương, Lâm Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nội dung đảm bảo chất lượng nhìn từ góc độ quản lý Kỷ yếu hội thảo khoa học, Giải pháp đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục phù hợp với số trẻ, số học sinh đến trường giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2035 ở Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm TPHCM 76-86 VN
 111  Phạm Phương Tâm, Lê Thị Thơ Đề xuất mô hình bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học theo hướng tiếp cận CDIO cho giảng viên trường cao đẳng nghề vùng Đồng bằng sông Cửu Long  Tạp chí Khoa học Giáo dục 03   VN
110 Phạm Phương Tâm Đồng bằng sông Cửu Long trước cơ hội và thách thức của cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0  Tạp chí Giáo dục và Xã hội  04  VN
 109   Phạm Phương Tâm Các hướng tiếp cận trong quản lý Giáo dục thường xuyên trình độ đại học ở Trường Đại học Cần Thơ  Tạp chí giáo dục  455(6)  VN
 108 Hà Thanh Toàn, Phạm Phương Tâm Một số giải pháp đảm bảo tự chủ tài chính của Trường Đại học Cần Thơ trong xu hướng tự chủ đại học  Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Tái cấu trúc hệ thống Giáo dục đại học và Giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam – cho các thập niên đầu của thế kỷ XIX”, NXB Thông tin và Truyền thông.    VN
 107  Phạm Phương Tâm, Võ Minh Trí Quản lý đào tạo vừa làm vừa học ở trường đại học theo hướng tiếp cận chức năng quản lý  Tạp chí Giáo dục  461 (9)  VN
106  Phạm Phương Tâm, Huỳnh Thị Mai Gi Nhu cầu bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý các trường mầm non quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ Tạp chí Thiết bị Giáo dục  200  VN
105  Võ Minh Trí, Phạm Phương Tâm Phối hợp các bên liên quan trong quản lý đào tạo hình thức vừa làm vừa học ở trường đại học Tạp chí Thiết bị Giáo dục  200  VN
104  Huỳnh Thị Mai Gi, Phạm Phương Tâm Thực trạng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý các trường mầm non quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ  Tạp chí giáo dục  10  VN
103 Phạm Phương Tâm Quản lý hoạt động Bồi dưỡng thường xuyên của Trường Đại học Cần Thơ đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực Đồng bằng sông Cửu Long  Tạp chí Thiết bị giáo dục  Kỳ 2 số 205(11)  VN
 102         2018            Trần Lương Measures of organizing the modules designed in creditbased teaching for a Pedagogical course in universities of education  HNUE Journal Of Sciences - Educational Sciences Volume 63, Issue 9, pp. 90-96  VN
101 Bùi Thị Mùi Năng lực công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường trung học Tạp chí Giáo dục và xã hội số đặc biệt 11. VN
 100 Bùi Thị Mùi Năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục của giảng viên trong các trường, khoa sư phạm vùng đồng bằng sông Cửu Long,  Tạp chí Giáo dục và xã hội 84 VN
 99  Huỳnh Văn Sơn,Trần Lương  Kết quả dự báo số trẻ-số học sinh đến trường ở Việt Nam giai đoạn 2015-2035 từ số liệu thứ cấp.   Kỷ yếu hội thảo khoa học, Cơ chế quản lý nhà nước, chính sách và vấn đề đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục tại Việt Nam-Dựa trên phù hợp với kết quả dự báo số trẻ-số học sinh đến trường, NXB Đại học Sư phạm TPHCM  141-150  VN
 98 Trần Lương, Lê Duy Hùng, Lữ Thị Hải Yến  Thực trạng giáo viên tiểu học hiện nay dưới góc nhìn quản trị nguồn nhân lực   Kỷ yếu hội thảo khoa học, Cơ chế quản lý nhà nước, chính sách và vấn đề đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục tại Việt Nam-Dựa trên phù hợp với kết quả dự báo số trẻ-số học sinh đến trường, NXB Đại học Sư phạm TPHCM.  76-85  VN
 97  Trần Lương Biện pháp phát triển kỹ năng lập kế hoạch tự học cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ,   Tạp chí Giáo dục và Xã hội,   Số Đặc biệt kỳ 1, tháng 5, tr 290-293  VN
 96  Trần Lương Thực trạng kĩ năng lập kế hoạch tự học của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ,   Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh,  Tháng 5, 119-129  VN
 95  Trần Lương  Tác động của facebook đến việc học tập của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ  Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số 84, tr 24-29  24-29  VN
 94 Nguyễn Thị Bích Phượng Động cơ học tập của sinh viên người Khmer Trường Đại học Cần Thơ Tạp chí giáo chức Việt Nam  137(9),67-70  VN
93 Nguyễn Thị Bích Phượng  Hứng thú trong học tập của sinh viên người Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long,  Tạp chí Giáo dục và Xã hội   08, 375-378  VN
92 Nguyễn Thị Bích Phượng  Tổng quan nghiên cứu về nhu cầu học tập của sinh viên người Khmer vùng đồng sông Cửu Long.  Tạp chí Thiết bị giáo dục 08, 85-87, 134  VN
91 Nguyễn Thị Bích Phượng  Tương quan giáo dục gia đình đến nhận thức của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ về tầm quan trọng của các giá trị sống Tạp chí Tâm lý học xã hội, 05/2018  VN
90  Phạm Phương Tâm  Hợp tác – Chia sẻ và Phát triển nguồn lực   Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: “Vai trò của các trường cao đẳng cộng đồng trong việc đào tạo nguồn nhân lực của địa phương” năm 2018, Cà Mau.    VN
 89 Phạm Phương Tâm, Nguyễn Hữu Quí Một số biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học tại huyện Phong Điền – Thành phố Cần Thơ Tạp chí Khoa học Giáo dục 08 VN
 88  Phạm Phương Tâm, Lê Thị Thơ  Một số biện pháp phát triển hình thức Đào tạo Từ xa trong hoạt động Giáo dục Nghề nghiệp Tạp chí Giáo dục    VN
 87 Phạm Phương Tâm Some recommendations to improve the effectiveness of sefl – training activities of high school teaching staff at Phong Dien district, Can Tho city 2018 September, Viet Nam Jounal of Education (VJE).   VN
 86 Phạm Phương Tâm Thực trạng và giải pháp quản lý giáo dục thường xuyên tại Trường Đại học Cần Thơ Tạp chí Thiết bị Giáo dục 182 VN
85 Phạm Phương Tâm  Nâng cao chất lượng biên soạn và sử dụng tài liệu hướng dẫn học tập trong đào tạo từ xa tại Trường Đại học Cần Thơ         Tạp chí Thiết bị Giáo dục 183 VN
84 Hoàng Thị Kim Liên  Mối tương quan giữa các yếu tố chủ quan và mức độ stress của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ  Tạp chí thiết bị giáo dục  188,50-53  VN 

 Từ năm 2015- 2017

TT Năm Tác giả Tên bài báo Tên tạp chí/Hội thảo Số/Trang QG
83       2017        Bùi Thị Mùi   Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục của cán bộ quản lý trong các trường, khoa sư phạm vùng Đồng bằng sông Cửu Long,   Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm”, Nxb Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.    VN
 82  Bùi Thị Mùi, Phạm Anh Du Xây dựng mục tiêu học tập theo hướng tiếp cận năng lực  Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm”, Nxb Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.    VN
 81  Trần Lương Thiết kế chương trình dạy học theo module – giải pháp đổi mới chương trình đạo tạo, bồi dưỡng tại trường đại học sư phạm,   Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tê, Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm, Nxb ĐHSP TP. HCM  230-241  VN
80  Huỳnh Văn Sơn, Trần Lương  Giáo dục năng lực cảm xúc xã hội tiếp cận theo mô hình SEL trong đào tạo-bồi dưỡng giáo viên hiện đại Kỷ yếu hội thảo kho học quốc tê, Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm, Nxb ĐHSP TP. HCM,   444-453  VN
79  Trần Lương Thiết kế chương trình dạy học theo module – giải pháp đổi mới chương trình dạy học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở các trường đại học Việt Nam hiện nay,   Kỷ yếu hội thảo kho học quốc gia, Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, NXB ĐH Huế  516-525  VN
78 Trần Lương,  Nguyễn Thị Bích Phượng  Tác động của chính sách miễn học phí đối với sinh viên sư phạm.   Kỷ yếu hội thảo, Tác động của chính sách miễn học phí cho sinh viên sư phạm đến chất lượng tuyển sinh và đào tạo giáo viên. Nxb ĐHSP TP. HCM  9-15  VN
 77 Trần Lương,  Nguyễn Thị Bích Phượng   Một số biểu hiện tính trung thực của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ – Nét tính cách có mối tương quan với kết quả học tập.   Tạp chí Giáo dục và Xã hội  9, 310-324 VN 
 76 Nguyễn Thị Bích Phượng Mức độ thấu cảm học sinh của giáo viên trung học cơ sở huyện Châu Thành, Trà Vinh trong công tác chủ nhiệm lớp,  Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Phát triển mô hình tham vấn học đường ở trường phổ thông, NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh 25-28 VN
 75 Nguyễn Thị Bích Phượng Dạy kỹ năng định hướng giá trị sống cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ,  Tạp chí Giáo dục và Xã hội  12,94-97 VN
 74 Nguyễn Thị Bích Phượng Mức độ thực hiện hành vi thỏa mãn nhu cầu học tập của sinh viên người Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Tâm lý học xã hội 10 VN
 73 Trần Lương, Nguyễn Thị Bích Phượng Một số biểu hiện tính trung thực của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ – Nét tính cách có mối tương quan với kết quả học tập Tạp chí Giáo dục và Xã hội 9, 310-324 VN
 72  Nguyễn Thị Bích Phượng  Niềm tin vào bản thân trong học tập của sinh viên người Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long  Tạp chí Giáo dục và Xã hội  10  VN
 71 Nguyễn Thị Bích Phượng Nhu cầu học kỹ năng mềm của sinh viên người Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long,  Tạp chí Giáo dục và Xã hội 8  VN
 70 Nguyễn Thị Bích Phượng Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tri thức của sinh viên người Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long,  Tạp chí Tâm lý học xã hội 8  VN
 69 Nguyễn Thị Bích Phượng Thực trạng nhu cầu về tri thức của sinh viên người Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long,  Tạp chí Tâm lý học xã hội 7  VN
 68 Nguyễn Thị Bích Phượng Tương quan giáo dục gia đình đến nhận thức của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ về tầm quan trọng của các giá trị sống,  Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Mối quan hệ giữa nhà nước, cộng đồng và gia đình", Chương trình cấp Bộ "Nghiên cứu đánh giá tổng thể về gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế   VN
67 Phạm Phương Tâm  Biên soạn và sử dụng hiệu quả học liệu trong đào tạo từ xa  Tạp chí Giáo dục   VN 
 66 Phan Văn Kha, Phạm Phương Tâm Phương thức Giáo dục thường xuyên trong vai trò đào tạo nhân lực chất lượng cao  Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Giáo dục thường xuyên ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long – Thực trạng và Thách thức”, NXB Đại học Cần Thơ.   VN

 

TT Năm Tác giả Tên bài báo Tên tạp chí/Hội thảo Số trang QG
 65    2016        Bùi Thị Mùi Thực trạng năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên các trường, khoa sư phạm vùng Đồng bằng sông Cửu Long,  Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông”, Nxb Đại học sư phạm Hà Nội   VN
64  Trần Lương Biện pháp phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ,  Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế , Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, NXB Đại học sư phạm 387-395 VN
 63 Nguyễn Thị Bích Phượng,Trần Lương Tính trung thực-Nét tính cách có mối tương quan với kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ,  Kỷ yếu hội thảo khoa học, Đào tạo giáo viên trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, Trường Đại học Đà Lạ 63-72 VN
 62 Trần Lương Thực trạng kỹ năng lập kế hoạch học tập của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ,  Tạp chí Thiết bị giáo dục 128,107-11 VN
 61 Trần Lương Trần Lương (2016), Thiết kế bài học tiếp cận theo lý thuyết module Ta54p chí Khoa học Đại học Huế 1,127-141 VN
 60  Nguyễn Thị Bích Phượng  Thực trạng định hướng giá trị sống của sinh viên trường Đại học Cần Thơ,   Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ  44 VN
 59 Phạm Văn Kha, Phạm Phương Tâm  Mô hình quản lý đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ đại học  Tạp chí Khoa học Giáo dục   VN
  58 Phạm Văn Kha, Phạm Phương Tâm    Thực trạng quản lý đào tạo từ xa trình độ đại học vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2016    Tạp chí giáo dục         VN  

 

TT Năm Tác giả Tên bài báo Tên tạp chí/Hội thảo Số/Trang QG
 57      2015     Bùi Thị Mùi, Trần Lương Tổng quan tình hình nghiên cứu phát triển năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục ở các trường sư phạm,  Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Tâm lý và Giáo dục học trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam”, Nxb Đại học sư phạm   VN
 56 Bùi Thị Mùi Các hình thức tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục trong các trường sư phạm Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Tâm lý và Giáo dục học trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam”, Nxb Đại học sư phạm.   VN
 55 Trần Lương Biện pháp phát triển kỹ năng sống cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sài Gòn 9, 84-90 VN
 54 Trần Lương Thiết kế và tổ chức dạy học theo module giải pháp đổi mới chương trình học phần GDH trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở các trường đại học sư phạm hiện nay Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế, Tâm lý và Giáo dục học trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam, NXB ĐHSP 725-729   VN
 53 Trần Lương Tổ chức bài học tiếp cận theo lí thuyết module trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế, Tâm lý và Giáo dục học trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam, NXB ĐHSP  730-733  VN
 52 Trần Lương, Bùi Thị Mùi  Tổng quan tình hình nghiên cứu phát triển năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục ở các trường sư phạm Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế, Tâm lý và Giáo dục học trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam, NXB ĐHSP    VN 
 51 Trần Lương  Phát triển kỹ năng kiên định cho sinh viên Trường đại học Cần Thơ Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm TP.HCM  8(74),178-189  VN 
 50 Trần Lương  Thực trạng kỹ năng quản lý thời gian của sinh viên Trường đại học Cần Thơ Tạp chí khoa học, Đại học Huế  6,5-19   VN
 49  Trần Lương  Thiết kế chương trình học phần GDH theo lí thuyết module trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ Tạp chí GD, số đặc biệt  5,199-200   VN
 48  Trần Lương  Thiết kế định hướng kết quả học tập của module dạy học Tạp chí giáo dục số đặc biệt   3,106-108  VN
 47  Trần Lương Tổ chức module dạy học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ Tạp chí giáo dục 351,31-33,42  VN 
46  Phạm Phương Tâm   Cơ sở khoa học về quản lý đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ đại học Tạp chí Khoa học Giáo dục  122   VN
 45  Phạm Phương Tâm  Nâng cao chất lượng đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu xã hội học tập và học suốt đời  Tạp chí giáo dục   VN 
44 Nguyễn Thị Bích Phượng Kỹ năng học với các nguồn tri thức Kỷ yếu hội thảo khoa học “Cải tiến công tác đào tạo sinh viên sư phạm, nâng cao năng lực nghiên cứu và dạy học của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông” NXB Trường Đại học Cần Thơ 110-112 VN
 43 Phạm Phương Tâm  Vai trò của đào tạo không chính quy đối với đào tạo nhân lực trình độ cao vùng Đồng bằng sông Cửu Long  Tạp chí giáo dục   VN
  42 Phạm Phương Tâm   Quản lý Đào tạo từ xa của Trường Đại học Cần Thơ – Thực trạng và biện pháp  Tạp chí Khoa học Giáo dục     VN 

Từ năm 2012- 2014

TT Năm Tác giả Tên bài báo Tên tạp chí/Hội thảo Số/Trang QG
 41       2014       Bùi Thị Mùi Thực trạng và giải pháp tăng cường năng lực quản lý lãnh đạo của cán bộ nữ các trường công lập thành phố Cần Thơ   Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ  34 VN 
 40 Bùi Thị Mùi, Nguyễn Thị Bích Liên Thực trạng năng lực quản lý lãnh đạo của cán bộ nữ trong các trường công lập thành phố Cần Thơ  Tạp chí giáo dục   342 VN 
 39  Trần Lương Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ Tạp chí khoa học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội  8,42-53   VN
38  Trần Lương Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ  Kỷ yếu hội nghị nghiên cứu khoa họ trẻ, Trường Đại học Cần Thơ    VN 
 37  Phạm Phương Tâm Đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực vùng Đồng bằng sông Cửu Long Tạp chí Khoa học Giáo dục   VN 
 36  Trần Thị Tú Anh, Hoàng Thị Kim Liên Rối nhiễu tâm lý ở nhóm trẻ mồ côi sống ở các trung tâm bảo trợ xã hội và nhóm trẻ sống cùng gia đình Kỷ yếu hội thảo Khoa học toàn quốc Sức khỏe tâm thần trong trường học, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh 504-509   VN
 35     2013     Bùi Thị Mùi  Xây dựng môi trường học tập của sinh viên trong lớp học-Nhận thức và giải pháp Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một 6 VN
34  Bùi Thị Mùi   Xây dựng môi trường học tập cho sinh viên trong các tiết lên lớp  Tạp chí giáo dục  VN
 33 Nguyễn Thị Bích Phượng Tình huống sắm vai trong dạy học tâm lí học Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội 58,33-39 VN
 32  Phạm Phương Tâm Quản lý Đào tạo từ xa của Trường Đại học Cần Thơ – Thực trạng và biện pháp  Tạp chí Khoa học Giáo dục  92  VN 
 31  Phạm Phương Tâm  Một số khó khăn trong Đào tạo từ xa ở Trường Đại học Cần Thơ Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ  26  VN 
  30 Hoàng Thị Kim Liên   Rối nhiễu tâm lý ờ trẻ em mồ côi tại một số trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi ở TP Huế   Hội nghị Khoa học sau Đại học, Huế   444-449   VN 

  Từ năm 1995- 2011 

TT Năm Tác giả Tên bài báo Tên Tạp chí/Hội thảo Số/Trang QG
 29   2011   Bùi Thị Mùi Giải pháp hoàn thiện mục tiêu rèn luyện nghiệp vụ sư phạm  Tạp chí Khoa học Giáo dục  70  
 28  Bùi Thị Mùi Tình huống trong dạy học và chuẩn bị cho sinh viên kỹ năng xử lý tình huống trong dạy học  Tạp chí giáo dục  5  
27  Trần Lương  Thực trạng và biện pháp nâng cao chất lượng chương trình học phần GDH trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Trường Đại học Cần Thơ Tạp chí Dạy và học ngày nay 58&63  
 26 Trần Lương Tìm hiểu kiến thức và những kỹ năng cần thiết để di cư an toàn và phòng chống buôn bán người,  Hội thảo Giới thiệu tài liệu hướng dẫn đưa nội dung di cư an toàn và phòng chống buôn bán người vào chương trình đào tạo giáo viên tại các trường đại học và cao đẳng vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, TP. Cần Thơ.    
 25 Trần Lương Lồng ghép giáo dục di cư an toàn và phòng chống buôn ban phụ nữ và trẻ em vào học phần Giáo dục kỹ năng sống Hội thảo Lồng ghép GD di cư an toàn và phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em vào một số môn học và hoạt động GD ở khoa sư phạm các trường đại học, cao đẳng vùng ĐBSCL. Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, TP. Cần Thơ    
24  Nguyễn Thị Bích Phượng Học tập quan điểm giáo dục nhân đạo của Macarenco Tạp chí Dạy học ngày nay  3,66-67   
 23    2010    Bùi Thị Mùi  Một cách tiếp cận mục tiêu giáo dục-đào tạo đại học Tạp chí Dạy&Học ngày nay   6  
 22  Bùi Thị Mùi  Hướng dẫn sinh viên sư phạm luyện tập kỹ năng học hỏi kinh nghiệm dạy học qua dự giờ  Tạp chí Dạy&Học ngày nay   4  
 21  Bùi Thị Mùi  Hướng dẫn học sinh học tập bằng tìm tòi, tra cứu thông tin Kỷ yếu Hội thảo “Nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng tâm lý học, giáo dục học trong thời kỳ hội nhập quốc tế.NXB ĐHSP     
 20 Bùi Thị Mùi Từ chuẩn nghề nghiệp giáo viên đến chương trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung học phổ thông Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên các trường đại học sư phạm”, Trường Đại học sư phạm Hà Nội.    
 19 Bùi Thị Mùi Chương trình giảng dạy Tâm lý giáo dụcc ở các khoa, trường đại học sư phạm Kỷ yếu Hội thảo “Nghiên cứu và giảng dạy Tâm lý học, Giáo dục học trong các trường ĐHSP”, ĐHSP Hà Nội    
 18  Bùi Thị Mùi Hợp tác trong nghiên cứu khoa học giáo dục Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Hợp tác nghiên cứu viện trường và doanh nghiệp phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long”, Trường Đại học Cần Thơ.     
 17 Bùi Thị Mùi Chương trình bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học và cao đẳng Hội thảo khoa học “Chương trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên”, Trường Đại học Cần Thơ.    
 16 Bùi Thị Mùi Chuyên môn hóa trong quản lý nghiệp vụ sư phạm ở trường Đại học Cần Thơ Kỷ yếu Hội thảo “Tổ chức hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực trạng-nguyên nhân và giải pháp”, Trường Đại học Cần Thơ.    
 15 Bùi Thị Mùi Chuẩn bị cho sinh viên sư phạm kỹ năng xử lý tình huống trong dạy học Kỷ yếu Hội thảo “Tổ chức hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực trạng-nguyên nhân và giải pháp”, Trường Đại học Cần Thơ.    
 14 Trần Lương, Nguyễn Thị Bích Phượng Rèn luyện kỹ năng sử dụng tín hiệu phi ngôn ngữ trong giao tiếp sư phạm cho sinh viên Kỷ yếu Hội thảo “Tổ chức hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực trạng-nguyên nhân và giải pháp”, Khoa Sư phạm, trường ĐHCT 113  
 13       2009   Bùi Thị Mùi Góp phần nâng cao chất lượng chuyển đổi chương trình nghiệp vụ sư phạm sang hệ thống tín chỉ trong đào tạo giáo viên trung học phổ thông hiện nay Tạp chí giáo dục 222   
 12  Bùi Thị Mùi  Văn hóa học đường nhìn từ tình huống  Tạp chí Dạy&Học ngày nay  3  
 11 Bùi Thị Mùi Một số kinh nghiệm kích thích thái độ học tập tích cực cho sinh viên Tạp chí Dạy&Học ngày nay 8  
 10 Bùi Thị Mùi Kích thích thái độ học tập tích cực cho học sinh Tạp chí Dạy&Học ngày nay 12  
 9 Bùi Thị Mùi Một số hạn chế của chương trình nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên trung học phổ thông, Kỷ yếu Hội thảo “Các trường đại học trong công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học”, Bộ GD&ĐT, Cục nhà giáo và CBQLCCGD-Dự án phát triển giáo viên THPT&TCCN.    
8 Trần Lương Thiết kế module học phần GDH theo tín chỉ ở Trường Đại học Cần Thơ Tạp chí giáo dục 228,26-28,46  
7  2008 Bùi Thị Mùi Hướng dẫn sinh viên tự tìm tòi, tra cứu thông tin trong quá trình học tập Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong trường đại học và trường trung học phổ thông”, Trường Đại học Cần Thơ.     
 6  2006 Bùi Thị Mùi Đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục học ở Đại học Cần Thơ, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đào tạo nghiệp vụ sư phạm ở các trường đại học sư phạm”, Trung tâm phát triển nghiệp vụ sư phạm Tp Hồ Chí Minh.   VN
 5 Bùi Thị Mùi Một số bài học kinh nghiệm về đổi mới phuơng pháp dạy học môn Giáo dục học, Kỷ yếu Hội nghị khoa học và tổng kết chương trình Linkage Grant, Khoa sư phạm đại học Cần Thơ.   VN
 4 2003 Bùi Thị Mùi Thực trạng rèn luyện kỹ năng công tác chủ nhiệm lớp cho sinh viên sư phạm Đại học Cần Thơ Tạp chí giáo dục số 4- 10/2003.   VN
 3 1998 Bùi Thị Mùi Quy trình rèn luyện kỹ năng công tác chủ nhiệm lớp Kỷ yếu Hội thảo “Thực tập sư phạm không tập trung”, Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.   VN
 2  1995 Bùi Thị Mùi Hãy tự cởi trói, Kỷ yếu Hội thảo “Phụ nữ và phát triển”, Đại học Cần Thơ. Kỷ yếu Hội thảo “Phụ nữ và phát triển”, Đại học Cần Thơ.   VN
 1 Bùi Thị Mùi Người mẹ-nhà giáo dục đầu tiên, đóng vai trò chính trong giáo dục gia đình Kỷ yếu Hội thảo “Phụ nữ và phát triển”, Đại học Cần Thơ.   VN 

 

 

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.