STT

Thời gian

Mã số

Tên đề tài

Chủ nhiệm

 

Cấp Bộ

14 2012   Thực trạng và giải pháp tăng cường năng lực quản lý lãnh đạo của cán bộ nữ các trường công lập tại Cần Thơ  Bùi Thị Mùi
13 2009   Nghiên cứu hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Khoa Sư phạm, Trường ĐHCT  Bùi Thị Mùi
 

Đề tài cấp Cơ sở (Trường)

STT Năm Mã số Tên đề tài Chủ nhiệm
12 2019   Nghiên cứu hành vi văn hóa học đường của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ Trần Lương
11 2018   Nghiên cứu biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên của Trường Đại học Cần Thơ đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực ở đồng bằng sông Cửu Long Phạm Phương Tâm
10 2018   Quản lý phát triển đào tạo giáo dục thường xuyên của trường Đại học Cần Thơ trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Phạm Phương Tâm
9 2018 T2018-73.  Kỹ năng ứng phó với stress của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ Hoàng Thị Kim Liên
 8 2017    Phát triển kỹ năng lập kế hoạch tự học cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ  Trần Lương
7 2017   Nâng cao hiệu quả biên soạn và sử dụng tài liệu hướng dẫn học tập trong đào tạo từ xa Phạm Phương Tâm
6 2016  T2016-71 Định hướng giá trị sống của sinh viên trường Đại học Cần Thơ  Nguyễn Thị Bích Phượng
5 2016   Giải pháp quản lý phát triển đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu nhân lực trong bối cảnh hội nhập của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long Phạm Phương Tâm
 4 2015   Biện pháp rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ  Trần Lương
3 2014   Một số biện pháp nâng cao chất lượng quản lý đào tạo từ xa của trường Đại học Cần Thơ. Phạm Phương Tâm
 2 2012   Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ  Trần Lương
1 1997-1998   Tình hình chọn học môn Tâm l‎í ‎ học đại cương và Giáo dục học đại cương Bùi Thị Mùi

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.