CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

TT Năm Mã số Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm
20 2022 T2022-109 Khó khăn trong học tập trực tuyến của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ Trường Nguyễn Thị Bích Phượng
19 2021 T2020-87 Xây dựng mô hình tham vấn học đường cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ Trường Nguyễn Thị Bích Phượng
18 2020  T2019-90 Nghiên cứu hành vi văn hóa học đường của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ Trường Trần Lương
17 2019 T2018-73  Kỹ năng ứng phó với stress của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ Trường Hoàng Thị Kim Liên
16 2019   Nghiên cứu biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên của Trường Đại học Cần Thơ đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực ở đồng bằng sông Cửu Long Trường Phạm Phương Tâm
15 2018   Quản lý phát triển đào tạo giáo dục thường xuyên của trường Đại học Cần Thơ trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Trường Phạm Phương Tâm
 14 2017 T2016-84   Phát triển kỹ năng lập kế hoạch tự học cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ Trường  Trần Lương
13 2017   Nâng cao hiệu quả biên soạn và sử dụng tài liệu hướng dẫn học tập trong đào tạo từ xa Trường Phạm Phương Tâm
12 2016  T2016-71 Định hướng giá trị sống của sinh viên trường Đại học Cần Thơ Trường  Nguyễn Thị Bích Phượng
11 2016   Giải pháp quản lý phát triển đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu nhân lực trong bối cảnh hội nhập của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long Trường Phạm Phương Tâm
 10 2015  T2014-75 Biện pháp rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ Trường  Trần Lương
9 2014   Một số biện pháp nâng cao chất lượng quản lý đào tạo từ xa của trường Đại học Cần Thơ. Trường Phạm Phương Tâm
8 2013   Biện pháp nâng cao nhu cầu và năng lực giao tiếp cho giáo sinh trung cấp mầm non Trường Cao đẳng Cần Thơ Trường Nguyễn Thị Bích Phượng
 7 2012  T2012-38 Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ Trường  Trần Lương
6 2012   Thực trạng và giải pháp tăng cường năng lực quản lý lãnh đạo của cán bộ nữ các trường công lập tại Cần Thơ Bộ Bùi Thị Mùi
5 2012   Biện pháp kích thích hứng thú học tập cho sinh viên trường cao đẳng cần thơ Trường Nguyễn Thị Bích Phượng
4 2011   Xây dựng và vận dụng tình huống đóng vai trong dạy học học phần tâm lý học ứng xử cho sinh viên ngành quản trị văn phòng Trường Cao đẳng Cần Thơ Trường Nguyễn Thị Bích Phượng
3 2009-2010   Nghiên cứu hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Khoa Sư phạm, Trường ĐHCT Bộ Bùi Thị Mùi
2 2010   Rèn luyện kỹ năng sống cho sinh viên Trường Cao đẳng Cần Thơ Trường Nguyễn Thị Bích Phượng
1 1997-1998   Tình hình chọn học môn Tâm l‎í ‎ học đại cương và Giáo dục học đại cương   Bùi Thị Mùi

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.