TÀI LIỆU, GIÁO TRÌNH, SÁCH CHUYÊN KHẢO BM TÂM LÝ - GIÁO DỤC

TT Năm Tác giả Vai trò Tựa sách Loại sách Nxb
13 2020 Bùi Thị Mùi, Phạm Phương Tâm, Trần Lương Chủ biên Giáo trình Lý luận dạy học hiện đại Giáo trình ĐHCT
12  2019 Bùi Thị Mùi Chủ biên Xây dựng mục tiêu học phần theo hướng tiếp cận năng lực Sách chuyên khảo ĐHCT
11   2018 Trần Lương, Bùi Thị Mùi  Chủ biên  Giáo dục học  Giáo trình ĐHCT
10   2018 Bùi Thị Mùi, Trần Lương Chủ biên  Lý luận dạy học đại học Giáo trình  ĐHCT 
 9  2017 Trần Lương   Chủ biên Tổ chức dạy học theo module trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ- Trường hợp nghiên cứu học phần Giáo dục học ở trường đại học sư phạm Sách chuyên khảo  ĐHCT 
 2017 Phạm Phương Tâm Chủ biên  Quản lí Đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu nhân lực vùng đồng bằng sông Cửu Long. NXB ĐH Quốc gia Hà Nội  Tài liệu  ĐHQG Hà Nội
7 2017 Phạm Phương Tâm Đồng tác giả Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý Giáo dục Giáo trình ĐHCT
 2011 Bùi Thị Mùi  Chủ biên Giáo dục học  Giáo trình  ĐHCT
5 2009 Bùi Thị Mùi Chủ biên Lý luận dạy học Giáo trình Ebook.edu.vn
2006 Bùi Thị Mùi Chủ biên Giáo dục học đại cương 2  Giáo trình ĐHCT
2006 Bùi Thị Mùi Chủ biên Lý luận dạy học  Giáo trình  ĐHCT
 2004 Bùi Thị Mùi   Chủ biên Tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh trung học Sách   ĐHSPHN 
1  2000 Bùi Thị Mùi Chủ biên Hướng dẫn thực hành giáo dục học, Đại học Cần Thơ.  Giáo trình   ĐHCT 

 

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.