THÔNG TIN NGÀNH

- Tên ngành: Quản lí giáo dục (Educational management)

- Mã ngành: 8140114

- Mục tiêu chung: Đào tạo trình độ thạc sỹ chuyên ngành Quản lý giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực quản lý giáo dục góp phần phát triển giáo dục - đào tạo.

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.