BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN 

  • Tham gia bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên các cơ sở giáo dục đào tạo khu vực đồng bằng sông Cửu Long

- Chuyên đề: Tổ chức hoạt động trải nghiệm và công tác chủ nhiệm lớp 

- Chuyên đề: Tham vấn tâm lý học đường

- Chuyên đề: Định hướng nghề nghiệp

- Chuyên đề: Thiết kế và tổ chức các chuyên đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh (dành cho giáo viên)

- Chuyên đề: Kỹ năng quản lý thời gian

- Chuyên đề: Kỹ năng quản lý cảm xúc

- Chuyên đề: Kỹ năng tự nhận thức

- Chuyên đề: Kỹ năng tư duy tích cực

- Chuyên đề: Kỹ năng tự phục vụ (dành cho học sinh tiểu học và mầm non)

- Chuyên đề: Văn hóa ứng xử trong học đường

- Chuyên đề: Kỹ năng giải quyết vấn đề

- Chuyên đề: Kỹ năng tìm kiếm sự trợ giúp

- Chuyên đề: Kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước (dành cho học sinh tiểu học)

- Chuyên đề: Kỹ năng xây dựng tình yêu trong sáng lứa tuổi học trò

- Chuyên đề: Kỹ năng thể hiện kiên định

- Hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp

  • Tham gia tư vấn tâm lý trên truyền hình

- Chuyên mục kỹ năng sống VTC Cần Thơ, VTV5

- Chuyên mục "Luôn có cách để yêu thương" VTV9 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.