DANH SÁCH CÁC LỚP CAO HỌC

TT Khóa Năm Ban cán sự lớp Tuyển sinh Nhập học  Đã tốt nghiệp

1

Khóa 26

2019 - 2021

Nguyễn Tấn Phát (M4819013)

Lê Nguyễn Ngọc Huỳnh (M4819008)

28

27

25

2

Khóa 27

2020 - 2022

Trần Văn Quang (M4820019)

Trần Nguyễn Thu Thủy (M4820024)

Trần Thị Bé (M4820002)

31

29

 25

3

Khóa 28

2021-2023

Phạm Đoàn Anh Khương (M4821009)

Trần Văn Út (M4821033)

Nguyễn Việt Trinh (M4821029)

35

32

 

4

Khóa 29

2022-2024

Trần Hữu Tài (M4822026)

Châu Kim Khuyến (M4822012)

Lư Thị Bé Bay (M4822004)

44

43

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.