Danh sách cán sự lớp Cao học Quản lý Giáo dục khóa 26

TT Họ và tên Chức vụ Email
1 Nguyễn Tấn Phát Lớp trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Lê Nguyễn Ngọc Huỳnh Thủ quỹ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.