BỘ MÔN TÂM LÝ GIÁO DỤC

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Bộ môn Tâm lý – Giáo dục được thành lập từ tháng 5 năm 1976 với tên gọi ban đầu là Tổ Tâm lý – Giáo dục. Qua hơn 40 năm phát triển, bộ môn đã có một số thay đổi tên gọi:

  - Tổ Tâm lý – Giáo dục trực thuộc Khoa Xã hội; Khoa Sử - Địa – Tâm lý giáo dục (1976 – 1988)

  - Tổ Khoa học giáo dục trực thuộc Ban Giám hiệu (1989-1995)

  - Bộ môn Khoa học giáo dục trực thuộc Khoa Sư phạm (1996-2002)

  - Bộ môn Tâm lý - Giáo dục trực thuộc Khoa Sư phạm (2002 đến nay) 

2. NHIỆM VỤ CỦA BỘ MÔN TÂM LÝ - GIÁO DỤC 
Nhiệm vụ của Bộ môn là giảng dạy và quản lý các chuyên ngành:
2.1. Bậc đại học: 
  - Giảng dạy khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm cho các ngành đào tạo giáo viên.
  - Giảng dạy tâm lý học đại cương và giáo dục học đại cương cho các ngành đào tạo khác.
  - Tham gia giảng dạy kỹ năng mềm.
2.2. Bậc sau đại học:
  - Quản lý và giảng dạy chuyên ngành cao học Quản lý giáo dục.
  - Tham gia giảng dạy cho chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên các trường đại học và cao đẳng.
  - Tham gia giảng dạy cho chương trình thăng hạng giảng viên đại học, giáo viên phổ thông.
  - Tham gia chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. 
3. BCN BỘ MÔN QUA CÁC THỜI KÌ
- Từ 1976 – 1988: Tổ Tâm lý giáo dục trực thuộc Khoa Xã hội; Khoa Sử - Địa – Tâm lý giáo dục
   Tổ trưởng: Thầy Trần Văn Chín (Trưởng Khoa)
   Tổ phó: Thầy Nguyễn Hữu Hạnh
- Từ 1989 – 1995: Tổ Khoa học giáo dục trực thuộc Ban Giám hiệu
   Tổ trưởng: Thầy Trần Văn Chín
   Tổ phó: Thầy Nguyễn Hữu Hạnh
- Từ 1996 – 2002: Bộ môn Khoa học giáo dục
   Trưởng Bộ môn:  Thầy Bùi Văn Ngà
   Phó Trưởng Bộ môn: Cô Phạm Thị Năm
- Từ 2002 – 2006: Bộ môn Giáo dục - Tâm lý
   Trưởng Bộ môn: Thầy Bùi Văn Ngà
   Phó Trưởng Bộ môn: Cô Phạm Thị Năm, Cô Nguyễn Thị Bông
- Từ 2007 đến 2012: Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
  Trưởng Bộ môn:  Cô Bùi Thị Mùi
  Phó Trưởng Bộ môn: Cô Đặng Mai Khanh
- Từ 2012 đến 2018: Bộ môn Tâm lý – Giáo dục
  Trưởng Bộ môn: Cô Đặng Mai Khanh
  Phó Trưởng Bộ môn: Cô Phan Thị Mai, Cô Nguyễn Thị Bích Phượng
- Từ 2018 đến nay: Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
  + Trưởng bộ môn: Thầy Trần Lương
  + Tổ trưởng Công đoàn: Cô Hoàng Thị Kim Liên; 
  + Thư ký Bộ môn: Cô Nguyễn Thị Bích Phượng

Hiện nay Bộ môn Tâm lý – Giáo dục  có 07 giảng viên. Trong đó có 3 Phó Giáo sư - Tiến sĩ - Giảng viên cao cấp, 2 Tiến sĩ- Giảng viên chính, 1 Tiến sĩ - Giảng viên và 1 Thạc sĩ- Giảng viên. 
4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

     

  - Đảm bảo chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
  - Đẩy mạnh biên soạn sách giáo trình, sách chuyên khảo và tài liệu tham khảo.
  -Tăng cường nghiên cứu và công bố các bài báo khoa học trên các tạp chí, kỷ yếu khoa học chuyên ngành ở trong và ngoài nước.
  - Phát triển đội ngũ giảng viên.
5. THÀNH TÍCH NỔI BẬT
   Bộ môn đã có một số thành tích nổi bật như sau:

- Có nhiều đầu sách được xuất bản.
- Nghiệm thu nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.
- Có nhiều công bố khoa học trên các tạp chí và kỷ yếu khoa học chuyên ngành ở trong và ngoài nước.
- Tích cực tham gia báo cáo, hướng dẫn các chuyên đề về tâm lý giáo dục cho các chương trình phục vụ xã hội-dân sinh ở trong, ngoài trường và đã được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Khoa học Tâm lý học-Giáo dục học Việt Nam

6. FANPAGE BỘ MÔN

https://www.facebook.com/B%E1%BB%99-m%C3%B4n-T%C3%A2m-l%C3%BD-Gi%C3%A1o-d%E1%BB%A5c-101366148016135/

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.