BỘ MÔN TÂM LÝ GIÁO DỤC

Bộ môn Tâm lý – Giáo dục được thành lập từ tháng 5 năm 1976 với tên gọi ban đầu là Tổ Tâm lý – Giáo dục. Qua hơn 30 năm phát triển, bộ môn đã có một số thay đổi tên gọi:

- Tổ Tâm lý – Giáo dục trực thuộc Khoa Xã hội; Khoa Sử - Địa – Tâm lý giáo dục (1976 – 1988)

- Tổ Khoa học giáo dục trực thuộc BGH (1989-1995)

- Bộ môn Khoa học giáo dục trực thuộc Khoa Sư phạm (1996-2002)

- Bộ môn Tâm lý - Giáo dục trực thuộc Khoa Sư phạm (2002 đến nay)

Hiện nay Bộ môn Tâm lý – Giáo dục  có 06 giảng viên. Trong đó có 1 phó giáo sư tiến sĩ, 3 tiến sĩ, 01 thạc sĩ giảng viên chính và 01 giảng viên thạc sĩ. Chi bộ Tâm lý – Giáo dục gồm 04 đồng chí. Tổ Công đoàn gồm có 06 công đoàn viên. Bộ môn Tâm lý – Giáo dục phụ trách giảng dạy khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm

    - Trưởng bộ môn: TS. Trần Lương

    - Bí thư Chi bộ: TS. Nguyễn Thị Bích Phượng

    - Tổ trưởng Công đoàn: Ths. Hoàng Thị Kim Liên

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.