BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN 

  • Tham gia bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên các cơ sở giáo dục đào tạo khu vực đồng bằng sông Cửu Long
  • Tham gia tư vấn tâm lý trên truyền hình
  • Giáo dục kỹ năng mềm
  • Tư vấn học đường..

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.