Khoa thông báo tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên năm 2017

Thời gian sinh viên có mặt trong Hội Trường 07g30, ngày 18/8/2017 để ổn định chỗ ngồi

Thành phần: Sinh viên tốt nghiệp năm 2017, BCN khoa, đại diện BCN Bộ môn, CVHT

Địa điểm: Hội trường lớn ĐHCT

* Danh sách sinh viên tốt nghiệp

* Danh sách Khen thưởng thủ khoa ngành

* Danh sách tặng giấy khen toàn khóa

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.