QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Giấy khen cho cá nhân đạt giải

tại Hội nghị Nghiên cứu Khoa học trẻ Trường Đại học Cần Thơ năm 2017

  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

       Căn cứ Điều 11, Chương II của “Điều lệ trường đại học” ban hành kèm theo quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10-12-2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trường đại học;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ “Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ”;

Căn cứ Thông tư 18/2016/TT-BGDĐT ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”;

Căn cứ Thông tư 11/2017/ TT-BGDĐT ngày 05/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định xét tặng Giải thưởng “Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong cơ sở giáo dục đại học”;

Căn cứ Quyết định số 1641/QĐ-ĐHCT, ngày 22/5/2017 về việc thành lập Hội đồng xét chọn Giải thưởng Nghiên cứu Khoa học trẻ Trường Đại học Cần Thơ năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ;

             Căn cứ kết quả của các Hội đồng xét chọn Giải thưởng Nghiên cứu Khoa học trẻ Trường Đại học Cần Thơ năm 2017;

          Xét đề nghị của ông Trưởng Phòng phụ trách Thi đua, Khen thưởng và ông Trưởng phòng Quản lý Khoa học. 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Nay tặng Giấy khen cho 06 cá nhân cán bộ trẻ và 31 cá nhân sinh viên đạt giải tại Hội nghị Nghiên cứu Khoa học trẻ Trường Đại học Cần Thơ năm 2017

                                (có danh sách kèm theo)

            Điều 2.  Kèm theo mỗi Giấy khen là tiền thưởng theo quy định của Trường.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng phòng: Kế hoạch-Tổng hợp, Tổ chức-Cán bộ, Tài vụ, Quản lý Khoa học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 Nơi nhận:

- Như điều 3

- Lưu: VT, TĐKT, QLKH                 

 

DANH SÁCH

CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI ĐƯỢC TẶNG GIẤY KHEN TẠI HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NĂM 2017

(Kèm  theo quyết định số  1838/QĐ-ĐHCT, ngày 06/6/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)

 DÀNH CHO SINH VIÊN: (Gồm 10 công trình và 31 cá nhân)

STT

TÊN CÔNG TRÌNH NCKH

TÁC GIẢ/NHÓM TÁC GIẢ

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

ĐƠN VỊ

GIẢI

1.       

Thiết kế đồ dùng dạy học Địa lí Phổ thông từ rác thải trường học trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Đỗ Lan Chi

Nguyễn Cao Cường

Trần Thị Mỹ Linh

Lê Văn Nhương

Khoa Sư phạm

Nhất

2.       

Xây dựng các bài toán thực tế trong dạy học toán lớp 10 theo định hướng Pisa

Ngô Tùng Hiếu

Bùi Hồng Duyên

Hồ Thị Diễm Chinh

Huỳnh Cẩm Tiên

Bùi Anh Tuấn

Khoa Sư phạm

Nhì

3.       

Tổng hợp và đánh giá hoạt tính sinh học của một số dẫn xuất Naphthalene - Benzimidazole

Phùng Văn Bình

Lê Trọng Hiếu

Ngô Thị Cẩm Tuyết

Nguyễn Thị Ngọc Yến

PGs. Ts. Bùi Thị Bửu Huê

Khoa Khoa học Tự nhiên

Nhì

4.       

Xây dựng quy trình bảo quản lạnh đông Purée từ trái thanh trà được trồng ở tỉnh Vĩnh Long và ứng dụng trong chế biến fruit bar

 

Tô Nguyễn Phước Mai

Nguyễn Hải Âu

Lê Ngọc Dương

Ts. Trần Thanh Trúc

Khoa NN & SHƯD

Ba

5.       

Cải tiến thiết bị hỗ trợ người khiếm thị đọc sách bằng phương pháp tự động sửa lỗi chính tả và Text-To-Speech với giọng đọc tự nhiên

Phạm Nguyễn Hải Âu

Đào Minh Tân

Ts. Phạm Nguyên Khang

Khoa CNTT&TT

Ba

6.       

Sử dụng vi khuẩn lactic có khả năng sinh bacteriocin thay thế thuốc kháng sinh trong chăn nuôi gà công nghiệp

Trần Thị Ái Vân 

Võ Thị Phương Ngân

Nguyễn Thị Cẩm Thu

Lê Thị Cẩm Nhung

Nguyễn Hữu Hiệp

Viện NC&PT CNSH

Ba

7.       

Phân lập vi khuẩn đối kháng nấm Neoscytalidium dimidiatum (Penz.) gây bệnh đốm trắng trên thanh long từ đất vùng rễ cây thanh long

Ông Thị Mỹ Hiền 

Thái Đức Anh

Nguyễn Thị Mỹ Huyền

Nguyễn Thị Liên

Viện NC&PT CNSH

Ba

8.       

Phát triển kỹ năng đọc phản biện cho học sinh tiểu học trong dạy đọc

Võ Hoài Thịnh

ThS. Trịnh Thị Hương

Khoa Sư phạm

KK

9.       

Nghiên cứu hiệu quả của Câu lạc bộ Tiếng Anh Đoàn trường Đại học Cần Thơ đối với sự tự tin giao tiếp tiếng Anh của sinh viên tham dự

Nguyễn Hữu Gia Bảo

Trần Lê Hoài Thương

Phan Việt Thắng

Khoa Ngoại ngữ

KK

10.   

Điều tra cây làm thuốc ở một số hệ sinh thái khác nhau tại ĐBSCL

Phan Thành Đạt

Huỳnh Thanh Thiên

Hồ Thị Kim Nhung

Nguyễn Hữu Thọ

Trà Đức Phô

ThS. Phùng Thị Hằng

Khoa Sư phạm

KK

 

 DÀNH CHO CÁN BỘ TRẺ: (Gồm 06 công trình và 06 tác giả) 

STT

TÊN CÔNG TRÌNH NCKH

TÁC GIẢ

ĐƠN VỊ

GIẢI

1.       

Nghiên cứu bài toán ngược của bài toán xác định vị trí

Nguyễn Trung Kiên

Khoa Sư phạm

Nhất

2.       

Đặc điểm hình thái và sinh học sinh sản của cá bống mít Stigmatogobius pleurostigma (Bleeker, 1849)

Đinh Minh Quang

Khoa Sư phạm

Nhất

3.       

Nghiên cứu phân lập các chủng vi khuẩn đối kháng trong đất đối với vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. Oryzae để phòng trừ bệnh bạc lá lúa ở ĐBSCL

Nguyễn Đắc Khoa

Viện NC&PT CNSH

Nhì

4.       

Nghiên cứu nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) theo công nghệ biofloc với cường độ và chu kỳ chiếu sáng khác nhau

Lê Quốc Việt

Khoa Thủy sản

Ba

5.       

Vai trò của chương trình đào tạo kinh tế đối với việc nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên: sự tự tin và dám đối đầu với thử thách - Bằng chứng từ thực nghiệm hành vi

Vũ Thị Hồng Nhung

Khoa Kinh tế

KK

6.       

Hoạt động xuất khẩu của các công ty đa quốc gia tại Việt Nam và giải pháp tăng cường liên kết với khu vực doanh nghiệp trong nước

Võ Văn Dứt

Khoa Kinh tế

KK

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.