Trung tâm phát triển kĩ năng sư phạm (CETL) là đơn vị trực thuộc Khoa Sư phạm có chức năng hỗ trợ để phát triển việc dạy và học ở mức xuất sắc (Teaching and Learning Excellence). Mục tiêu của trung tâm là trang bị và cung cấp các phương tiện, thiết bị và công nghệ phát triển kĩ năng sư phạm cho sinh viên sư phạm, xây dựng các chương trình, hoạt động về phát triển kĩ năng dạy và học trong cộng đồng thông qua việc áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin, dạy học trực tuyến.

Trung tâm có 3 thầy cô phụ trách (kiêm nhiệm) gồm PGs. TS. Nguyễn Văn Nở (quản lý chung), ThS. Hồ Thị Thu Hồ (thiết kế chương trình hoạt động), TS. Bùi Lê Diễm (ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học)

Các chương trình hoạt động chính của trung tâm:

  • Hỗ trợ công tác tập giảng cho sinh viên sư phạm
  • Hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy và học
  • Thực hành giảng dạy tại trường THPT
  • Thực hành dạy học STEM
  • Hướng dẫn ứng dụng phương tiện kĩ thuật vào dạy học
  • Dạy học trực tuyến

          

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.