HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Giáo dục Đồng bằng Sông Cửu Long chủ động thích ứng

với sự đổi mới và phát triển của đất nước

(Lần 2)

Ngày 18 tháng 12 năm 2022

Đăng kí tham dự và gởi bài

a) Đăng kí tham dự: trước ngày 25/11/2022.
b) Thời gian gửi tóm tắt báo cáo: trước ngày 27/11/2022.
c) Nộp phí xử lý bài báo: theo qui định của Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. (Xuất bản phẩm trong số đặc biệt của Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ)
d) Nộp lệ phí tham dự hội thảo:

  • Giảng viên, Giáo viên, các nhà khoa học: 500.000đ/đại biểu. (300.000đ/đại biểu nếu nộp trước ngày 30/11/2022)
  • Học viên, nghiên cứu sinh: 300.000 đồng/đại biểu (200.000đ/đại biểu nếu nộp trước ngày 30/11/2022)
  • Sinh viên Trường ĐHCT: miễn phí.

Địa chỉ đăng kí và nhận bài

Trần Hữu Tài

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ – Khu 2, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 0983657750, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Số tài khoản nộp phí tham dự:

  • Tên tài khoản: Trần Hữu Tài
  • Số tài khoản: 0111000124563
  • Ngân hàng: Vietcombank Cần Thơ.

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.