HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Giáo dục Đồng bằng Sông Cửu Long chủ động thích ứng

với sự đổi mới và phát triển của đất nước

Ngày 18 tháng 12 năm 2022

Yêu cầu của báo cáo

  • Toàn bộ bài viết dài không quá 10 trang, được đánh máy trên khổ giấy A4; phông chữ Times New Roman; cỡ chữ 13; lề trên, lề dưới cách 2,5cm; lề trái cách 3cm, lề phải cách 2cm, dãn dòng Multiple 1.3. Các tên, thuật ngữ tiếng nước ngoài ghi bằng ký tự Latinh.
  • Bài viết có cấu trúc như sau: Tên bài (Tiếng Việt và Tiếng Anh, chữ in hoa); họ tên tác giả và tên đơn vị; tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh (mỗi tóm tắt không quá 10 dòng); từ khóa (3 - 5 từ); nội dung bài báo (đặt vấn đề, nội dung nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và thảo luận, kết luận); tài liệu tham khảo.
  • Tài liệu tham khảo được đánh số và xếp theo thứ tự trích dẫn trong bài báo. Cách ghi tài liệu tham khảo như sau:

       + Tài liệu là sách, giáo trình, báo cáo, tài liệu nghiệp vụ cần ghi họ và tên tác giả, năm xuất bản, tên tài liệu, nhà xuất bản, nơi xuất bản.

       + Tài liệu là bài báo cần ghi họ và tên tác giả, năm xuất bản, tên bài báo, tên tạp chí, số, tập (nếu có), số trang (từ trang - đến trang).

       + Tài liệu lấy từ internet cần ghi rõ họ và tên tác giả, thời gian công bố, tên tài liệu, đường dẫn tới tài liệu.

  • Cuối bài viết cần ghi rõ thông tin về tác giả (họ tên tác giả, học hàm, học vị, cơ quan công tác, địa chỉ email, số điện thoại liên hệ).

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.