Project Code

Project Title

Field

Main Researcher

Execution Time

T2022-101 Khảo sát nhu cầu đào tạo cử nhân ngành Sư phạm Công nghệ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long Education 1001858 - Đỗ Thị Phương Thảo  5/2022-04/2023
T2022-102 Phân tích dữ liệu ra đa xuyên đất dựa trên sự kết hợp giữa phép biến đổi wavelet và thuật toán tối ưu Geophysics 1001998 - Dương Quốc Chánh Tín  05/2022-04/2023
T2022-104 Khảo sát nhu cầu xã hội về đào tạo ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên trình độ đại học ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long Education 1000107 - Huỳnh Thị Thúy Diễm 05/2022-11/2022
T2022-105 Phát triển năng lực sáng tạo cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua hoạt động kể chuyện Education 1001996 - Lê Ngọc Hóa 05/2022-11/2022
T2022-112 Nghiên cứu tiểu thuyết của John Maxwell Coetzee từ góc nhìn thi pháp Literature 1002718 - Phạm Tuấn Anh  05/2022-04/2023
T2022-114 Hệ thống kênh đào ở miền Tây Nam Kỳ thời Pháp thuộc (1874 – 1945): những giá trị lịch sử, kinh tế và văn hóa History 1001331 - Trần Minh Thuận  05/2022-04/2023

 

School of Education -  Can Tho University.

Address: Campus II, Can Tho University, 3/2 Street, Ninh Kieu District, Can Tho City, Viet Nam.

Phone number & Fax: +84.292.3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.