Project Code

Project Title

Field

Main Researcher

Execution Time

101.01-2020.11 Điều kiện ổn định trong tối ưu đa mục tiêu và các vấn đề liên quan Mathematics 1001056 - Lâm Quốc Anh 01/2021-10/2022
103.01-2018.308 Chuyển đổi động học phi cân bằng, hình thái học và tính chất quang điện tử của các vật liệu nano mềm Physics 1002097 - Đặng Minh Triết 04/2019-04/2022

 

School of Education -  Can Tho University.

Address: Campus II, Can Tho University, 3/2 Street, Ninh Kieu District, Can Tho City, Viet Nam.

Phone number & Fax: +84.292.3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.