MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP KHOA SƯ PHẠM

Khoa Sư phạm có tổng diện tích 14.593 m2  bao gồm:

 • Tòa nhà hành chính
 • Nhà học lí thuyết C2
 • Nhà học thực hành Lý - Hóa - Sinh
 • Tòa nhà Trung tâm Phát triển Kĩ năng Sư phạm
 • Hội trường Khoa Sư phạm
 • Thư viện Khoa

Các phòng thí nghiệm, thực hành

 • Phòng thực hành Vật lý đại cương - BM. Sư phạm Vật lý
 • Phòng thực hành Phương pháp Giảng dạy Vật lý - BM. Sư phạm Vật lý
 • Phòng thực hành Hóa vô cơ - Phân tích, BM. Sư phạm Hóa học
 • Phòng thực hành Hóa cơ sở - Hoá Lý, BM. Sư phạm Hóa học
 • Phòng thí nghiệm Hóa sinh - Hữu cơ, BM. Sư phạm Hóa học
 • Phòng thực hành Phương pháp Giảng dạy Hoá học - BM. Sư phạm Hóa học
 • Phòng thí nghiệm Thực Vật - BM. Sư phạm Sinh học
 • Phòng thí nghiệm Động vật - BM. Sư phạm Sinh học
 • Phòng thí nghiệm Sinh lý động vật - BM. Sư phạm Sinh học
 • Phòng thực hành Phương pháp giảng dạy Sinh học - BM. Sư phạm Sinh học
 • Phòng thực hành Phương pháp giảng dạy Địa lý - BM. Sư phạm Địa lý
 • Phòng thực hành ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, Bộ môn sư phạm Tin học
 • Phòng thực hành âm nhạc - BM Giáo dục Tiểu học mầm non

Không gian hoạt động sinh viên

 • Sân luyện tập các môn thể dục, thể thao
 • Không gian tự học, sinh hoạt đoàn, câu lạc bộ,...

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.