TỔ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

 NHIỆM KÌ 2020-2025

TT

Họ và tên

Chức vụ

01 TS. Huỳnh Anh Huy Tổ Trưởng
02 ThS. Trần Thị Mừng Thư kí
03 ThS. Nguyễn Hoàng Xinh  
04 TS. Đỗ Thị Phương Thảo  
05 TS. Ngô Quốc Luân  
06 PGs.TS. Đặng Minh Quân  
07 TS. Trần Thị Nâu  
08 TS. Phạm Đức Thuận  
09 TS. Lê Văn Nhương  
10 PGs.TS. Dương Hữu Tòng  

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.