Đoàn khoa Sư phạm mang chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của một tổ chức Đoàn cơ sở. Trong những năm qua, Đoàn khoa luôn là một trong những tổ chức đi đầu trong việc thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên của trường Đại học Cần Thơ. Với 34 chi đoàn trực thuộc, Đoàn khoa Sư phạm mang trách nhiệm đoàn kết, tập hợp, hỗ trợ và rèn luyện cho hơn 1300 đoàn viên, thanh niên đang học tập và công tác tại Khoa. Đại hội Đại biểu Đoàn khoa Sư phạm nhiệm kỳ 2016 – 2018 diễn ra vào ngày 24 tháng 4 năm 2016 đã bầu 17 đồng chí vào Ban Chấp hành và Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn khoa Sư phạm diễn ra vào ngày 12 tháng 8 năm 2017 đã kiện toàn 02 đồng chí vào Ban Chấp hành.

           Đoàn khoa có bốn Tiểu ban chuyên trách các công tác. Tiểu ban Phát triển Đoàn Đảng, Tiểu ban Phong trào, Tiểu ban Khen thưởng kỷ luật và Tiểu ban Nhân sự. Các Tiểu ban có trách nhiệm hỗ trợ, tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các công tác quan trọng, vận dụng linh hoạt các qui định, qui chế, thực hiện tổ chức các lớp tập huấn rèn luyện kỹ năng, các hội thi, hội nghị về tuyên truyền thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.

           Trong quá trình hoạt động, Đoàn khoa luôn nhận được sự quan tâm của Đảng ủy Khoa, Đảng ủy trường, Ban thường vụ Đoàn trường Đại học Cần Thơ cùng sự giúp sức hỗ trợ từ các Đoàn khoa bạn. Với đội ngũ Ban chấp hành đoàn trẻ trung, năng động, sáng tạo, các hoạt động, phong trào ngày càng phong phú, thiết thực thu hút sự tham gia nhiệt tình, tích cực từ phía đoàn viên thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn khoa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình.

          Với phương châm xây dựng, đẩy mạnh phong trào thanh niên trong khoa trong học tập và rèn luyện kỹ năng, nhằm góp phần đạt mục tiêu “Tuổi trẻ Sư phạm năng động sáng tạo, trao dồi tri thức, rèn luyện kỹ năng, sẵn sàng hội nhập”.

Đoàn Khoa Sư phạm

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.