Năm 2021, Khoa Sư phạm đã thực hiện đánh giá ngoài 01 CTĐT được đánh giá theo tiêu chuẩn AUN-QA. Công tác đánh giá ngoài các CTĐT có ý nghĩa hết sức to lớn, là cơ sở để Khoa Sư phạm và Trường ĐHCT thực hiện các hoạt động cải tiến chất lượng giáo dục.

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.