DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA SƯ PHẠM

NHIỆM KỲ 2016 – 2018

(Kèm theo công văn đề nghị chuẩn y số:  05- CV/ĐTN, ngày 08 tháng 5 năm 2016)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

NGÀY VÀO ĐOÀN

NGÀY VÀO ĐẢNG

GHI CHÚ

NAM

NỮ

1

Trần Hữu Tài

1978

 

Chi đoàn Cán bộ

Bí thư Đoàn Khoa

26/3/1992

14/10/2001

0983.657750

2

Phan Hoàng Linh

1981

 

Chi đoàn Cán bộ

Phó Bí thư Đoàn Khoa

26/3/1997

18/6/2006

0919.063596

3

Dương Thúy Vy

 

1996

Chi đoàn

SP. Sinh học 01 K40

Phó Bí thư Đoàn Khoa

26/3/2012

27/6/2015

01683544377

4

Nguyễn Tây Du

1995

 

Chi đoàn

SP. Lịch sử K40

UV. BTV

Đoàn Khoa

26/3/2011

 

01258121192

5

Thiều Khánh Linh

1995

 

Chi đoàn

SP. Sinh học 01 K40

UV. BTV

Đoàn Khoa

20/11/2010

 

01664610400

6

Nguyễn Đức Toàn

1988

 

Chi đoàn Cán bộ

UV. BCH

Đoàn Khoa

26/3/2003

25/4/2014

0978.883183

7

Nguyễn Trọng Hiếu

1995

 

Chi đoàn

SP. Ngữ văn 01 K39

UV. BCH

Đoàn Khoa

26/3/2012

 

0965.996959

8

Trần Thị Thúy Quyên

 

1995

Chi đoàn

SP. Toán học 01 K39

UV. BCH

Đoàn Khoa

25/01/2010

 

01255003879

9

Lâm Gia Bảo

1996

 

Chi đoàn

SP. Vật lý 01 K40

UV. BCH

Đoàn Khoa

01/9/2011

 

 

10

Mai Nhựt Hoang

1996

 

Chi đoàn

SP. Vật lý 02 K40

UV. BCH

Đoàn Khoa

26/3/2012

 

0907.184851

11

Ngô Ngọc Ngân

 

1996

Chi đoàn

SP. Vật lý 01 K40

UV. BCH

Đoàn Khoa

26/3/2013

 

0120 666 0323

12

Trịnh Ô Sil

 

1995

Chi đoàn

SP. Sinh học 02 K40

UV. BCH

Đoàn Khoa

26/3/2013

 

01234435234

13

Nguyễn Huỳnh Đạt Tài

1996

 

Chi đoàn

SP. Hóa học K40

UV. BCH

Đoàn Khoa

26/3/2011

 

01237612851

14

Lâm Minh Huy

1997

 

Chi đoàn

SP. Toán học 02 K41

UV. BCH

Đoàn Khoa

30/4/2012

 

01252252004

15

Phan Như Huỳnh

 

1997

Chi đoàn

SP. Tiểu học K41

UV. BCH

Đoàn Khoa

10/7/2012

29/8/2015

01644059748

16

Lê Dương Bảo Ngọc

 

1997

Chi đoàn

SP. Tiểu học K41

UV. BCH

Đoàn Khoa

22/12/2013

 

01247415088

 

17

Huỳnh Văn Tốt

1997

 

Chi đoàn

SP. Toán học 01 K41

UV. BCH

Đoàn Khoa

26/3/2013

 

0964.042055

Đoàn Khoa Sư phạm

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.